Dzień VI – Działanie oddane Maryi

W naszym życiu podejmujemy wiele działań. Ojciec Gabriel uczy nas, że  skuteczne działanie wymaga najpierw pełnego oddania się Bogu przez śmierć samemu sobie. Następnie milczenia, pokoju, skupienia, aby usłyszeć Duch Świętego. I dopiero wtedy należy działać odważnie. Bóg jest z nami. Jesteśmy tutaj na ziemi to, by miłować. Nie będziemy sądzeniu z „naszych” sukcesów, lecz z miłości.

Sam z siebie nie wiele mogę zdziałać. Zatracę się w Maryi, aby Ona promieniowała przeze mnie. Kiedy? Jak? W kim? To Jej sprawa.
Ja mam tylko trwać w Niej i pozostawać do Jej dyspozycji. „Kto trwa we Mnie… przynosi owoc obfity.”

W moich braciach służę Maryi i mojemu Jezusowi. „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, mniecie uczynili. W bliźnich mogę odpowiedzieć miłością na Miłość.