Dzień IX – Boże mój, kocham Cię.

Pomimo że bolesna próba wiary trwa do końca życia Teresy, równocześnie intensywnie przeżywa miłość do swoich Sióstr
i do Boga. Benedykt XVI powie, że ta miłość ma oblicze i imię. Jest nią Jezus. Również my powinniśmy wraz
ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus móc powtarzać Panu Bogu co dnia, że chcemy żyć z miłości do Niego i innych, uczyć się od świętych kochać prawdziwie i bez reszty. Teresa jest jednym z owych maluczkich z Ewangelii, którzy dają się Bogu prowadzić do samej głębi Jego tajemnicy.

Jej ostatnie słowa na ziemi, wypowiedziane 30 września 1897: „Boże mój, kocham Cię” są pieczęcią jej życia.