Bliskość Ojca

„Czy sądzicie, że dla duszy rozproszonej małe znaczenie ma zdanie sobie sprawy z tej prawdy i uświadomienie sobie , że nie jest konieczne – aby podejmować rozmowę ze swoim Ojcem Wiekuistym – udanie się do nieba, ani też, by cieszyć się bliskością z Nim; ani nie jest konieczne zwracanie się do Niego na głos? Bez względu na to jak cicho [dusza] będzie zwracała się do Niego, On znajduje się tak blisko, że usłyszy nas. Ani nie potrzebuje skrzydeł, aby wyruszyć na poszukiwanie Go, a jedynie wystawić się na samotność i wpatrywać się w Niego wewnątrz siebie, i nie odcinać się od tak dobrego Gościa. Ale przeciwnie, z wielką pokorą zwracać się do Niego jako Ojca, prosić Go jako Ojca, opowiadać Mu o swoich trudach, prosić Go o zaradzenie im, zdając sobie sprawę, że nie jest godna bycia Jego córką.” Dd 28,2

Tak! To wspaniała wiadomość dla nas wszystkich! Bóg jest blisko nas, a nawet więcej: Bóg jest w nas. Św. Teresa podkreśla to wielokrotnie, że nie mamy szukać Boga na zewnątrz, lecz wewnątrz siebie. Ojcu, Stwórcy nieba i ziemi spodobało się zamieszkać w tak ciasnym przybytku, jakim jest nasze serce. Uświadomienie sobie togo zmieniło życie św. Teresy. Może zmienić też nasze życie. Zacznijmy zwracać się ku Ojcu, i dotrzymywać Mu towarzystwa tak często jak to tylko możliwe.

Święta Tereso od Jezusa, uproś nam łaskę wytrwałego poszukiwania obecności Bożej w nas.