Dzień I – Życie zanurzone w Maryi

Dzisiaj rozpoczynamy w Karmelu dziewięciodniową wędrówkę ku Uroczystości Matki Bożej z Góry Karmel – Tej, która jest naszą dobrą i czułą Matką. Przez te dziewięć dni łaski niech nas przeprowadzą słowa o. Gabriela Jacquier, francuskiego kapłana
ze Zgromadzenia Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, żyjącego w podobnym czasie co drugi szaleniec Niepokalanej,
św. Maksymilian. Obrazem Jego maryjnej drogi jest dziecko poczęte noszone w łonie matki. W czasie przełomowych rekolekcji, gdy przewartościował swoje życie, postanowił, że odtąd jedyną jego troską będzie staranie się o życie ukryte w łonie Maryi.
Bo Serce Maryi jest domem Boga. Jedyną koniecznością jest w Nim zamieszkać.

Ta droga bliskości z Maryją jest otwarta dla każdego z nas. Łaska chrztu świętego, czyniąc nas członkami Chrystusa, czyni nas równocześnie dziećmi Maryi. Chrzest zanurza nas w Maryję, jak w wodę chrzcielną, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jest to rzeczywistość pełna miłości. Od chwili chrztu przez macierzyńskie pośrednictwo Maryi możemy żyć w Jej domu, w Jej sercu, w czułej bliskości Jezusa. Jej pośrednictwo sprawia, że Jezus w nas wzrasta. Oddajmy się Maryi. Żyjmy z Nią w serdecznej bliskości.
Ona stopniowo ukształtuje w nas Jezusa. Ona nas uświęci. Pozwólmy Jej na to.
(o. Gabriel Jacquier)