Duchu Święty powierzam się Tobie

O, jakże szczodry jest Pan! Dał Apostołom Ducha Świętego. (…) Powiedział: «Weźmijcie». Czyż nie bardziej jeszcze oddał ich Duchowi Świętemu? Czyż człowiek może wziąć Boga Żywego i posiadać Go «na własność»? Więc Chrystus oddał Apostołów, tych, którzy byli zaczątkiem nowego ludu i fundamentem Jego Kościoła, Duchowi Świętemu. Oddał, aby Go przyjęli jako Dar. św. Jan Paweł II

Jesteśmy oddani Duchowi Świętemu przez Jezusa, oddani Jego działaniu. Tak jak św. Teresa dzieląca się swoim doświadczeniem: Zdało mi się, że Osoba Ojca przygarnia mnie do Siebie. Między innymi powiedział do mnie na dowód swojej miłości: “Oddałem ciebie Synowi mojemu i Duchowi Świętemu (…) Cóż ty za to możesz oddać Mnie?” Jesteśmy więc oddani, ale też sami możemy oddawać siebie i nasze sprawy oraz pozwalać, aby On nas prowadził.