Do Ojca przez Syna

„Raduj się, duszo moja, bo choć słaba i nędzna twoja miłość, jest przecież ktoś, kto miłuje twego Boga, jak tego jest godzien. Raduj się, że jest taki, który zna nieskończoną dobroć i nieograniczone Jego doskonałości. Dzięki Mu czyń, iż zesłał na ziemię swego Jednorodzonego Syna, który Go tak zna, jak Syn zna Ojca. Pod taką obroną, śmiało możesz przystąpić do Niego i błagać Go, aby gdy w swojej boskiej łaskawości chce nazywać swoją rozkoszą mieszkanie z Tobą, dał Ci tę łaskę, by żadna rzecz na świecie nie zdołała odłączyć cię od Jego miłości!” WDB 7,3

Bardzo często św. Teresa zwraca się do Ojca przez Syna. Doskonale zdaje sobie sprawę, że Jezus jest  Umiłowanym Synem Ojca i jako jedyny wypełnił Jego wolę w sposób doskonały. Dlatego, choć świadomi swojej nędzy, możemy wołać za św. Matką: Raduj się duszo moja! Bo jest Ktoś, kto miłuje Ojca i kto stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, abyśmy mieli śmiały przystęp do Ojca!

Święta Tereso od Jezusa, uproś nam łaskę śmiałego zwracania się do Ojca przez Syna, w którym jest nasze zbawienie.