Dać Mu czas.

Przeto ci, których rozpiera czynne działanie o którzy myślą ogarnąć świat głoszeniem słowa i pracami zewnętrznymi, niech mają
na uwadze, że przysporzyliby Kościołowi znacznie więcej korzyści i Bogu sprawiliby większą radość, gdyby zużywali choćby połowę tego czasu na przestawanie z Bogiem na modlitwie. Zaiste, jednym przedsięwzięciem więcej by uczynili i mniejszym trudem
niż tych przedsięwzięć tysiącem, czerpiąc zasługi z modlitwy i na modlitwie nabywając sił duchowych.
(Pd 29,3)

Panie ukaż nam dzisiaj Twoją radość, gdy przychodzimy do Ciebie choć na chwilę.