Dzień V – Cały wydany.

Byłeś cały dla Matki i Dziecięcia – cały dla Boga i dla Jego zawrotnych względem Ciebie planów! Byłeś cichym, milczącym, doskonałym wykonawcą najmiłosierniejszej Woli Boskiej Trójcy. Nie działałeś na zewnątrz jak apostołowie, ale byłeś najżywiej działającym wewnętrznie, duchowo. A tym działaniem wewnętrznym – to była, Józefie Twoja cierpliwość niewzruszona,
Twoja cichość, ukrycie i milczenie. Nie dyskutowałeś, nie miałeś własnych planów, ani własnej inicjatywy, ale byłeś doskonale uległy, wsłuchany w polecenia Najwyższego, najpełniej w Jego Ręku bierny. I dlatego Ty jeden mogłeś wejść w plany Najwyższego.