Dzień III – Cały maryjny.

Józefie! Ty cały jesteś maryjny, bo Maryi prawnie zaślubiony. Jesteś Jej Mężem rzeczywistym. Ale jesteś Jej jeszcze w inny sposób zaślubiony – w rozumieniu czysto duchowym. Poślubiłeś jak nikt przedtem i potem – Jej totalnie dany, poświęcony wewnętrznie, aż do poślubienia Jej najintymniejszych zjednoczeń duszy i ducha. Tyś naprawdę najpełniej posiadł Jej ducha i dlatego Tyś jeden jesteś najpełniej maryjny – wzór najdoskonalszy dla tych, którzy przez wieki będą poświęcać się Najświętszej Dziewicy.