Błogosławionej Paschy!

Zmartwychwstały to Ukrzyżowany, nie ktoś inny. W swoim chwalebnym ciele nosi nieusuwalne rany: rany, które stały się szczelinami nadziei. Ku Niemu kierujemy nasze spojrzenie, by uleczył rany udręczonej ludzkości. Papież Franciszek

Kochani nasi Dobroczyńcy i Przyjaciele naszej wspólnoty!

Dzielimy się z Wami Paschalną radością ze Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Choć w tym czasie lęk, ciemności, i niepewność zdają się nas przytłaczać, niech pokrzepią nas słowa papieża Franciszka: Nie poddawajmy się zatem rezygnacji,
nie kładźmy kamienia na nadziei. Możemy i musimy żywić nadzieję, bo Bóg jest wierny. Nie zostawił nas samych, nawiedził nas:
wszedł we wszystkie nasze sytuacje, w cierpienie, w udrękę, w śmierć. Jego światło oświetliło ciemności grobu: dziś chce dotrzeć
do najmroczniejszych zakątków życia. Siostro, bracie, nawet jeśli pogrzebałeś nadzieję w swoim sercu, nie poddawaj się: Bóg jest większy. Mrok i śmierć nie mają ostatniego słowa. Odwagi, z Bogiem nic nie jest stracone!

Niech więc spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem życia rozpali na nowo w naszych sercach płomień nadziei i wiary, rozjaśniając nasze rany, cierpienia i wszelkie przestrzenie umierania. Bo przecież z Tobą, Panie, będziemy doświadczani,
ale nie roztrzęsieni. I niezależnie od tego, jak wielki byłby w nas smutek, poczujemy, że musimy mieć nadzieję, bo z Tobą krzyż prowadzi do zmartwychwstania, bo jesteś z nami w mrokach naszych nocy: jesteś pewnością w naszych niepewnościach, Słowem w naszym milczeniu i nic nigdy nie może skraść nam tej miłości, którą dla nas żywisz. Papież Franciszek

Błogosławionej Paschy!

Wasze siostry karmelitanki bose z Gniezna