Architekt Kościoła

Kiedy patrzymy na naszą słabość oraz słabość i grzechy Kościoła, warto się wsłuchać w słowa o. Eugeniusza:

Duch Święty jest życiem Kościoła, jest źródłem jego życia. (…)  Ów Duch Święty jest Osobą boską i dlatego posiada nieskończoną mądrość. Duch Święty wie czego chce, ma zamysł, plan, chce go realizować, a Jego działania odejmują każdy najmniejszy drobiazg mający związek z budowaniem Kościoła.”

„Duch Święty, który żyje w Kościele, najlepiej ukazuje swoją obecność i swoją moc, wtedy, gdy nacierają na niego wrogie siły, które wydawać by się mogło muszą go zniszczyć lub weń ugodzić.”