„…aby z wami był na zawsze…” (J 14, 16)

„Duch Święty w swojej Osobie mieszka w duszy – każdy z nas jest świątynią Duch Świętego. Czym jest nasza dusza? Święta Teresa mówi nam: Dusza jest tylko szkatułką, mieszkaniem; gospodarzem tego mieszkania, gospodarzem, dla którego zostało ono stworzone jest Duch Święty. Niech nam wystarczy to, że owa obecność Ducha Świętego w naszej duszy jest obecnością […]

Czytaj dalej →

„…weszli do sali na górze i przebywali w niej…” (Dz 1, 12)

Rozpoczynamy w Kościele i cząstce Kościoła jaką jest nasza karmelitańska wspólnota czas intensywnego przyzywania Ducha Świętego, otwierania się na Jego działanie. Eugeniusz od Dzieciątka Jezus, karmelita, był rozmiłowany w obecności i działaniu Ducha. Był też apostołem modlitwy wśród ludzi świeckich i pragnął, aby każdy stał się uczniem Chrystusa i apostołem czyniącym Go obecnym w świecie: […]

Czytaj dalej →

Matka ubogich i małych.

W maju, który obsypuje łąki okazałymi, przyciągającymi wzrok kwiatami i tymi ukrytymi, którymi by je ujrzeć, trzeba się schylić,  spójrzmy na Maryję Matkę ubogich i małych. Święta Tereska mówi; Przy Tobie Maryjo, lubię pozostać małą. Im bliżej Maryi jesteśmy, tym bardziej uczymy się kochać naszą słabość, nie traktować jej jako jarzma, ale przyjmować jako łaskę. […]

Czytaj dalej →

Błogosławionej Paschy!

Kochani nasi Dobroczyńcy i Przyjaciele naszej wspólnoty! „Radość chrześcijanina wypływa ze słuchania i przyjęcia Dobrej Nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa: kerygmatu. Streszcza on Tajemnicę tej miłości, która jest tak realna, tak prawdziwa, tak konkretna, że oferuje nam relację pełną szczerego i owocnego dialogu. Kto wierzy w tę wieść, odrzuca kłamstwo, według którego nasze życie miałoby swe […]

Czytaj dalej →

„Zostań w domu”czyli „pilnuj celi” w przekładzie na język mniszki. :)

Czy zastanawialiście się kiedyś, choćby krótko, jak żyją, mnisi albo mniszki? Czyli na co dzień kwarantanna, izolacja = pustynia i klauzura? Ostatnio nasz dobry Pan Bóg, poprzez Rząd ponaglany przez szerzącego się koronawirusa, zaproponował wszystkim coś w rodzaju mniszego poligonu – domową izolację lub kwarantannę, która jest po części naszą codziennością. Skojarzenie to nasunęło się […]

Czytaj dalej →

Obłóczyny w Karmelu.

Wczorajszy dzień przyniósł naszej wspólnocie wiele radości. To jeden z jasnych uśmiechów dobrego Boga, pośród zatroskania i zmagania całego świata i Europy. W Uroczystość św. Józefa, Ola nasza najmłodsza siostra, przyjęła karmelitański habit, dołączając do naszej karmelitańskiej rodziny. Otrzymała też nowe imię – s. Maria od Słowa Wcielonego. Tym samym rozpoczęła nowy etap swojej drogi otoczona delikatną […]

Czytaj dalej →

Radość z życia całkowicie oddanego Jezusowi.

Dziś radujemy się i dziękujemy Bogu, za skarb, który złożył w naszych sercach – dar Jego wezwania i naszego życia całkowicie Jemu oddanego. Prosimy Was dziś o modlitwę, wiedząc, że skarb nosimy w naczyniach glinianych naszego człowieczeństwa, abyśmy coraz głębiej jednoczyły się z Naszym Oblubieńcem. I kilka myśli św. Jana Pawła II do dzisiejszej Ewangelii: […]

Czytaj dalej →

Bóg szuka nieustannie swojego Betlejem.

„Od chwili, gdy Słowo w łonie Dziewicy Ciałem się stało, aby się Człowiek na świat narodził, Bóg tak upodobał sobie w tym sposobie, że wraca do wnętrza ludzkiego, jakby ziarno pszeniczne, w każdej Komunii świętej, by przez to ponowne wcielenie mógł się z Boga rodzić każdy człowiek. Odtąd Chrystus ukrywa się starannie w łonie ludzkim, aby się […]

Czytaj dalej →

Miłość która zawiera w sobie całą czułość matki, brata oblubieńca.

W tym wewnętrznym zjednoczeniu udziela się Bóg duszy z tak wielką powagą miłości, iż nie ma takiej czułości, z jaką matka pieściłaby swoje dziecko, ani miłości braterskiej, ani przyjaźni przyjaciela, z którymi dałoby się ją porównać. A to dlatego, iż tak ogromna jest czułość i powaga miłości, jaką niezmierzony Ojciec obdarza i wywyższa pokorną i […]

Czytaj dalej →