Matka Boża w naszej wspólnocie

Matka Boska Częstochowska w czasie swojej pielgrzymki po Polskich parafiach zawitała także do nas. W tym roku zostałyśmy zaproszone do przeżywania czasu w szczególnej bliskości Maryi, na Jej wzór i z Jej pomocą. Tym bardziej cieszymy się, że Maryja w kopii Jasnogórskiego Obrazu trafiła do nas teraz, jako niezastąpiona Przewodniczka w podążaniu do Jej Syna.  […]

Czytaj dalej →

IX dzień nowenny do Ducha Świętego – Maryja przynosząca deszcz.

W główną uroczystość dla karmelitańskiej rodziny – Matki Bożej z Góry Karmel czytamy Słowo o proroku Eliaszu, który pokazał swemu słudze mały obłok, wschodzący nad morze, po trzyipółrocznym okresie całkowitej suszy, która spowodowała wielki głód. To bardzo typowa historia, której punktem kulminacyjnym jest chmurka, niczym kwiat Karmelu, który wyrósł na szczycie tej góry poświęconej Maryi, tak jak […]

Czytaj dalej →

VIII dzień nowenny do Ducha Świętego – Oczyszczenie.

Woda przynosi nam nie tylko ugaszenie pragnienia, ale też czystość. W życiu duchowym jest podobnie. Woda Ducha Świętego oczyszcza nas. Czasami przygniata nas grzech, poczucie swojej własnej nędzy i duchowego brudu. Głębia naszej nędzy przyzywa nieustannie głębię Bożego Miłosierdzia hukiem wodospadów” (Ps 42,8). Bóg pociesza nasz obietnicą: Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, […]

Czytaj dalej →

VII dzień nowenny do Ducha Świętego – Nawodnienie.

Papież Franciszek napisał w tegorocznym orędziu na Wielki Post, że pierwszym rolnikiem jest sam Bóg, który hojnie nadal sieje ziarno dobra w ludzkości. Jezus również powiedział o Ojcu, że jest tym, który uprawia krzew winny. Bóg z troskliwością dobrego rolnika uprawia ziemię naszego serca:  Bruzdy jej nawodniłeś, wyrównałeś skiby (Ps 65,11a). Ojciec,Syn,Pocieszyciel O Błogosławiona Trójco […]

Czytaj dalej →

VI Dzień nowenny do Ducha Świętego – Strumień.

Św. Jan Ewangelista wiąże dar Ducha przekazany przez Chrystusa na krzyżu z wodą, która wypływa z Jego boku. Czyniąc to, w sposób milczący stosuje do Chrystusa majestatyczną wizję proroka Ezechiela, w której woda wypływa ze świątyni, wzbudzając życie wzdłuż swego biegu, a po dotarciu do Morza Martwego zmienia je w morze tętniące życiem. Duch jest […]

Czytaj dalej →

V Dzień nowenny do Ducha Świętego – Źródło.

Jezus powiedział do spragnionej kobiety, którą spotkał przy studni – Samarytanki: „Ta woda stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu” (J4,14). Duch jest porównany także do źródła – miejsca ukrytego, niewidocznego, skąd wytryskuje i bierze początek strumień, miejsca gdzie jest woda najczystsza. Jest On zarazem źródłem życia, źródłem ożywiającym, źródłem wytryskującym z życia i […]

Czytaj dalej →

IV Dzień nowenny do Ducha Świętego – Woda.

Woda niosąca życie, oczyszczenie, bardzo pożyteczna, pokorna, cenna i czysta (św. Franciszek z Asyżu) jest symbolem Ducha. Sam Jezus o tym mówi: „Kto będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki” (J 4,14). Święty Cyryl Jerozolimski medytując nad tym Słowem, skomentował: Dlaczego Chrystus łaskę Ducha Świętego określa mianem wody? Dlatego, że […]

Czytaj dalej →

III dzień nowenny do Ducha Świętego – Ożywiona pustynia.

Dobry Bóg dla nas konfrontujących się z pustynnymi i usychającymi przestrzeniami naszego życia, rysuje piękny i pełen nadziei obraz. Bóg chce rozlewać wody Ducha  po spragnionej glebie,  zdroje po wyschniętej ziemi (Iz 44,3a), naszych serc, aby mogły się rozweselić i rozkwitnąć. Spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód (Iz 35 1,7) […]

Czytaj dalej →

II dzień nowenny do Ducha Świętego – Pragnienie.

Przemierzanie pustyni niesie ze sobą doświadczenie pragnienia. Było ono bliskie biblijnym bohaterom. Autor Psalmu 42 wołał do Boga: “Jak łania pragnie wody ze strumienia, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże!”. Wołał tak pomimo tego, że przebywał na wygnaniu w okolicach góry Hermon, w regionie wyjątkowo bogatym w wodę, gdyż stamtąd wypływają źródła Jordanu. Jego pustynią […]

Czytaj dalej →

O naszych gościach…

Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie zaczęłyśmy rozważać możliwość przyjęcia do gościnnych pokoi osób z naszego sąsiedniego kraju, potrzebujących miejsca na tymczasowe zamieszkanie. Rozeznałyśmy, że możemy użyczyć 4 pokoi, kuchenki i jadalni. Ogłosiłyśmy naszą otwartość w gnieźnieńskiej Caritas i od 6 marca mamy radość gościć cztery mamy z dziećmi: Olgę z 11-letnią Wioletką, Saszę z 12- […]

Czytaj dalej →