„…aby z wami był na zawsze…” (J 14, 16)

„Duch Święty w swojej Osobie mieszka w duszy – każdy z nas jest świątynią Duch Świętego. Czym jest nasza dusza? Święta Teresa mówi nam: Dusza jest tylko szkatułką, mieszkaniem; gospodarzem tego mieszkania, gospodarzem, dla którego zostało ono stworzone jest Duch Święty. Niech nam wystarczy to, że owa obecność Ducha Świętego w naszej duszy jest obecnością czynną. Duch Święty jest ogniskiem, słońcem, które cały czas promieniuje, jest bijącym źródłem, jest życiem naszej duszy,
duszą naszej duszy, ogromną rzeczywistością naszej duszy.” bł. Eugeniusz od Dzieciątka Jezus