Archiwum miesiąca: maj 2024

IX Dzień nowenny do Ducha Świętego.

OGIEŃ, KTÓRY ROZPALA MISJĘ „Duch Święty pragnie jedności, pragnie całości. Dlatego Jego obecność objawia się także w działaniu misyjnym. Kto znalazł w swoim życiu coś prawdziwego, pięknego i dobrego – jedyny prawdziwy skarb, drogocenną perłę! – śpieszy się dzielić tym wszędzie, w rodzinie i w miejscu pracy, we wszystkich sferach swojego życia. Czyni to bez […]

Czytaj dalej →

VIII Dzień nowenny do Ducha Świętego.

OGIEŃ, KTÓRY TWORZY WSPÓLNOTĘ Duch wieje tam, gdzie chce. J 3,8 „Wola Ducha nie jest samowolą. Jest wolą prawdy i dobra. Dlatego nie wieje gdziekolwiek, zwracając się raz w tę, a raz w tamtą stronę; Jego tchnienie nie rozprasza nas, ale gromadzi, ponieważ prawda i miłość jednoczą. Duch Święty jest Duchem Jezusa Chrystusa, jest Duchem […]

Czytaj dalej →

VII Dzień nowenny do Ducha Świętego.

OGIEŃ, KTÓRY RANI „Jeden z Ojców Kościoła, Orygenes, w swojej homilii do Księgi Jeremiasza, odnosi pewne powiedzenie do Jezusa, nie zawarte wprawdzie w Piśmie Świętym, ale być może autentyczne, które brzmi w ten sposób: „Kto jest przy mnie, jest przy ogniu” (Omelia su Geremia L. I [III]). W Chrystusie bowiem mieszka pełnia Boga, który w […]

Czytaj dalej →

VI Dzień nowenny do Ducha Świętego.

OGIEŃ, KTÓRY WYPALA Ten wiatr oczyścił serca z cielesnych plew, ten płomień spalił siano starodawnej pożądliwości. (św. Augustyn) Ogień kojarzy się z ciepłem, ale również z życiem, z miłością, dlatego też mówmy, że ma w sobie funkcję integrującą, to znaczy spotkawszy coś przemienia w siebie to, z czym się zetknie. Ten obraz spotykamy na przykład w […]

Czytaj dalej →

V Dzień nowenny do Ducha Świętego.

OGIEŃ, KTÓRY JEDNOCZY NAS Z BOGIEM Góra Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu i uniósł się dym jakby z pieca i cała góra bardzo się trzęsła. Pan zstąpił na Górę Synaj, na jej szczyt. I wezwał Mojżesza na szczyt góry, a Mojżesz wstąpił. Wj 19 18,20 Ogień, który towarzyszy […]

Czytaj dalej →

IV Dzień nowenny do Ducha Świętego.

OGIEŃ – ZNAK ŻYWEJ, DZIAŁAJĄCEJ OBECNOŚCI A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem. Rdz 15,17-18 „Kiedy popatrzymy na tajemnicę ognia w Piśmie Świętym, wówczas widzimy ją […]

Czytaj dalej →

III Dzień nowenny do Ducha Świętego.

OGIEŃ, KTÓRY NIE NISZCZY Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. [Mojżesz] widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wj 3,2 W 3. rozdziale Księgi Wyjścia mamy opis powołania Mojżesza. (…) W tym obrazie jest pokazana niezwykła intuicja o Bogu, który jednoczy nas z Sobą ogniem miłości, […]

Czytaj dalej →

II Dzień nowenny do Ducha Świętego.

OGIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął! Łk 12,49 „Ogień, o którym mówi Jezus jest ogniem Ducha Świętego, obecności żywej i działającej w nas od dnia naszego chrztu. Jest on, ogień, siłą twórczą, która oczyszcza i odnawia, wypala wszelką ludzką nędzę, wszelki egoizm, wszelki grzech, przemienia […]

Czytaj dalej →

I Dzień Nowenny do Ducha Świętego.

OGIEŃ, KTÓREGO POTRZEBUJEMY „Jeśli Kościół nie otrzymuje tego ognia (Ducha Świętego) lub nie pozwala, aby wszedł do jego wnętrza, to staje się Kościołem zimnym lub tylko letnim, niezdolnym do dawania życia, bo budują go chrześcijanie zimni lub letni. Warto, byśmy poświęcili dziś pięć minut i aby każdy z nas zadał sobie pytanie: jak to jest […]

Czytaj dalej →