Miesięczne archiwum: lipiec 2022

IX dzień nowenny do Matki Bożej z Góry Karmel.

Tajemnicze światło Maryi w Pieśni nad pieśniami. Symbol Najświętszej Maryi Panny w obłoku osiąga zatem szczyt możemy powiedzieć, w Pieśni nad pieśniami, ponieważ przez Maryję Bóg oddał się ludzkości i całemu stworzeniu: przez Maryję zaślubinach Odwiecznej Miłości z Nią; przez Maryję, pierworodną z całego stworzenia w Bożym planie, a zatem przez pierwszy owoc zjednoczenia Boga […]

Czytaj dalej →

VIII dzień nowenny do Matki Bożej z Góry Karmel.

Maryja jako płodny obłok łask (1 Krl 17-19). Taki był świat dotknięty najstraszniejsza suszą – suszą Bożej łaski. Tej prorockiej figurze Eliasz jest wyobrażeniem proroków i świętych ludu Bożego, który zapowiadali i wypraszali odkupienie. Wśród nich wyróżniali się ci z góry Karmel, góry poświęconej Maryi, przeżywający Tej, która miała dać światu Odkupiciela. Eliasz był w […]

Czytaj dalej →

VII dzień nowenny do Matki Bożej z Góry Karmel.

Maryja jest runem, które przyjęło Boska rosę (Sdz 6 36-40). Wełniane runo, pokorne runo na Ziemi zniszczonej przez grzech było figurą Maryi – w Niej przeczystej Dziewicy, miał zastąpić niczym rosa z nieba Odkupiciel. Nieskalany runem jesteś Ty, o Maryjo, która przyjęłaś do swego łona Słowo Boże, które stało się ciałem, i jesteś runem macierzyńskim, […]

Czytaj dalej →

VI dzień nowenny do Matki Bożej z Góry Karmel.

Maryja to świetlista Drabina, po której miał zejść na ziemię Odkupiciel, otoczony przez oddających mu cześć aniołów. Maryja, Niepokalana Drabina, miała sprowadzić na ziemię Tego, w którym będą błogosławione wszystkie szczepy ziemi, zapowiedziane Jakubowi przez Boga w tym samym śnie i w tym samym widzeniu. I tak się stało w Betlejem, kiedy mistyczna Drabina, oparta […]

Czytaj dalej →

V dzień nowenny do Marki Bożej z Góry Karmel.

Arka Noego (Rdz 6-8). Bóg już ustanawiał dla dalekich przyszłych czasów miłosierdzie i schronienie – Odkupiciela przedstawionego w figurze Noego oraz Maryję figurze Arki. W Odkupicielu ci, którzy uniknęli zagłady, mają odnaleźć miłosierdzie; w Maryi – arkę ucieczki. Tylko w ten sposób zagłada ma się zamienić w zgromadzenie wybranych na najwyższy Sąd, który zamknie okres […]

Czytaj dalej →

IV dzień nowenny do Matki Bożej z Góry Karmel.

Dusza Maryi – święty Przybytek dla ludu Bożego Wj 26-27. Maryja została wybrana jako niepokalana, obleczona łaską jak słońcem, z rękami namaszczonymi mocą Boga, aby rozlewać łaski ze względu na przewidziane zasługi Boskiej Ofiary, Słowa Bożego, które stało się człowiekiem jej Synem za sprawą Ducha Świętego. Figurą tego był ołtarz kadzenia, który polecił zbudować Bóg. […]

Czytaj dalej →

III dzień nowenny do Matki Bożej z Góry Karmel.

Święta Arka i dusza Maryi (Wj 25). Bóg polecił Mojżeszowi zbudować Arkę, aby lub mógł czuć jego Boską obecność. Arka zatem, znak obecności Boga pośród jego ludu, oznaczała Maryję. Arka z drewna setim, niezniszczalnego: Maryja Niepokalana; pokryta złotem najwyższej próby: istota ludzka, stworzona, ale pełna łaski. Arka o doskonałych proporcjach, 2,5 łokcia długości oraz półtora […]

Czytaj dalej →

II dzień nowenny do Matki Bożej z Góry Karmel.

Od Horebu do Synaju (Wj 19,1-20,21)  Przeczysta Dziewica nie spalający się krzew nieskalana matka Boskiej ofiary: ołtarz nieociosany przez człowieka. Cudowna figura, która urasta do coraz większych rozmiarów i stopniowo objawia się w duszy Maryi: od samotności Horebu do podniosłości i Synaju, dymiące i góry; od zjawiska sprawiającego Mojżesza w zdumienie – krzewu, który nie […]

Czytaj dalej →

I dzień nowenny do Matki Bożej z Góry Karmel.

Dzisiaj rozpoczynamy dziewięciodniową wędrówkę ku Maryi przed główną uroczystością naszej karmelitańskiej wspólnoty – Matki Bożej z Góry Karmel. W tym roku niech towarzyszem naszej drogi stanie się ks. Dolindo Ruotolo, jeden z Jej ukochanych i oddanych synów. Wsłuchując się w biblijne obrazy, odnalazł figury opowiadające o Jej pięknie i przelał na papier: W każdej księdze […]

Czytaj dalej →