Miesięczne archiwum: maj 2022

V Dzień nowenny do Ducha Świętego – Źródło.

Jezus powiedział do spragnionej kobiety, którą spotkał przy studni – Samarytanki: „Ta woda stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu” (J4,14). Duch jest porównany także do źródła – miejsca ukrytego, niewidocznego, skąd wytryskuje i bierze początek strumień, miejsca gdzie jest woda najczystsza. Jest On zarazem źródłem życia, źródłem ożywiającym, źródłem wytryskującym z życia i […]

Czytaj dalej →

IV Dzień nowenny do Ducha Świętego – Woda.

Woda niosąca życie, oczyszczenie, bardzo pożyteczna, pokorna, cenna i czysta (św. Franciszek z Asyżu) jest symbolem Ducha. Sam Jezus o tym mówi: „Kto będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki” (J 4,14). Święty Cyryl Jerozolimski medytując nad tym Słowem, skomentował: Dlaczego Chrystus łaskę Ducha Świętego określa mianem wody? Dlatego, że […]

Czytaj dalej →

III dzień nowenny do Ducha Świętego – Ożywiona pustynia.

Dobry Bóg dla nas konfrontujących się z pustynnymi i usychającymi przestrzeniami naszego życia, rysuje piękny i pełen nadziei obraz. Bóg chce rozlewać wody Ducha  po spragnionej glebie,  zdroje po wyschniętej ziemi (Iz 44,3a), naszych serc, aby mogły się rozweselić i rozkwitnąć. Spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód (Iz 35 1,7) […]

Czytaj dalej →

II dzień nowenny do Ducha Świętego – Pragnienie.

Przemierzanie pustyni niesie ze sobą doświadczenie pragnienia. Było ono bliskie biblijnym bohaterom. Autor Psalmu 42 wołał do Boga: “Jak łania pragnie wody ze strumienia, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże!”. Wołał tak pomimo tego, że przebywał na wygnaniu w okolicach góry Hermon, w regionie wyjątkowo bogatym w wodę, gdyż stamtąd wypływają źródła Jordanu. Jego pustynią […]

Czytaj dalej →

O naszych gościach…

Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie zaczęłyśmy rozważać możliwość przyjęcia do gościnnych pokoi osób z naszego sąsiedniego kraju, potrzebujących miejsca na tymczasowe zamieszkanie. Rozeznałyśmy, że możemy użyczyć 4 pokoi, kuchenki i jadalni. Ogłosiłyśmy naszą otwartość w gnieźnieńskiej Caritas i od 6 marca mamy radość gościć cztery mamy z dziećmi: Olgę z 11-letnią Wioletką, Saszę z 12- […]

Czytaj dalej →

I Dzień nowenny do Ducha Świętego – Pustynia.

Tegoroczna wiosna była bardzo sucha – przechodząc przez nasz ogród można było zobaczyć, że wszystko woła o deszcz, o wodę. Podobne zjawisko może mieć miejsce także u nas na płaszczyźnie duchowej. Święty Ireneusz pisał o tym w słowach: Jak wyschła ziemia, jeśli nie otrzyma wody, nie owocuje, tak samo my – nigdy byśmy nie zaowocowali […]

Czytaj dalej →

Jerycho Gnieźnieńskie.

W ramach przygotowania do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w dniach 27 maja – 4 czerwca organizowana jest w Gnieźnie modlitwa za miasto pod hasłem „Jerycho Gnieźnieńskie”. Codziennie modlitwa trwa w innej parafii w tym także w naszej karmelitańskiej kaplicy w sobotę. Zapraszamy Was do wspólnego wołania o Ducha w sobotę, 28 maja: 8:30 – 19:45 […]

Czytaj dalej →