Miesięczne archiwum: wrzesień 2021

Dzień VIII – W wierze.

W czerwcu 1897 roku, na trzy miesiące przed śmiercią, Teresa powiedziała: W radosnych dniach wielkanocnego czasu, Jezus dał mi odczuć, że istotnie są dusze pozbawione wiary, które przez nadużywanie łask utraciły ten cenny skarb, źródło jedynej radości czystej i prawdziwej. Jezus dał jej to poznać świat dusz pozbawionych wiary, nie zewnętrznie, lecz w sposób najgłębszy, […]

Czytaj dalej →

Dzień VII – Ewangelia – w niej znajduję wszystko.

Teresa według słów św. Jana Pawła II jest kobietą, która w Ewangelii potrafiła odnaleźć ukryte bogactwa, okazując przy tym typową dla geniuszu kobiecego konkretność oraz umiejętność odpowiedzenia na nie językiem życia i mądrości. Wyróżnia się uniwersalnością wśród rzeszy świętych kobiet, które promieniują mądrością Ewangelii. (…) Głównym źródłem doświadczenia duchowego i nauczania Teresy jest słowo Boże […]

Czytaj dalej →

Dzień VI -Tylko ufność…

Teresa w liście do jednego ze swoich dwóch duchowych braci, ks. Roulland, pisała: Droga moja jest wyłącznie drogą ufności i miłości; nie rozumiem dusz, które boją się tak tkliwego Przyjaciela. Zachęcając swoją siostrę by poszła Jej śladami, tłumaczy: Pokładam ślepą nadzieję w Jego miłosierdziu… Oto mój jedyny skarb. Dlaczego więc, kochana matko chrzestna, ten skarb […]

Czytaj dalej →

Dzień V – Być tym, czym On nas chce mieć.

Tereska bardzo kochała przyrodę i była wrażliwa na jej piękno. Stamtąd też płynęło wiele duchowego światła. Patrząc na wiosenne, rozkwitnięte łąki zrozumiała prostotę i jej wartość w oczach Boga. Jezus raczył pouczyć mnie o tej tajemnicy. Stawił mi przed oczyma księgę natury i zrozumiałam, że wszystkie kwiaty przez Niego stworzone są piękne, że przepych róży […]

Czytaj dalej →

Dzień IV – Urzekające ukrycie.

Święty Jan Paweł II wyznał kiedyś na spotkaniu z karmelitankami, że duchowa droga św. Teresy od Dzieciątka Jezus przypomina, że w ekonomii Bożej to, co wielkie, co największe, jest małe i ukryte. I to się jakoś mocno utrwaliło na kliszy współczesnego Kościoła, a mnie osobiście zawsze bardzo urzekało. Dla Tereski bycie małą i ukrytą było […]

Czytaj dalej →

Dzień III – Być ubogim.

Jednym z pierwszych kroków na tej drodze rzucenia się w ramiona Jezusa jest doświadczenie ubóstwa. Swojej siostrze Marii, poruszonej jej żywą miłością do Jezusa i mającą wątpliwości czy i ona może iść ze swoją siostrą tą samą drogą wyznaje:  Pragnienie ofiary wystarczy, ale trzeba się zgodzić na pozostanie ubogim i bez sił, a to jest […]

Czytaj dalej →

Dzień II – Odnaleziona mała droga.

Święta Teresa zdeterminowana i wierna temu by nie zniechęcać się nigdy, otrzymuje od Jezusa upragnioną odpowiedź, drogę którą On chce ją do Siebie przyprowadzić. Chcę jednak znaleźć sposób dostania się do Nieba, jakąś małą drogę, bardzo prostą i bardzo krótką, małą drogę zupełnie nową. Żyjemy w wieku wynalazków, nie ma już potrzeby wchodzić na górę […]

Czytaj dalej →

Dzień I – Znaleźć drogę do świętości.

Zbliżający się już wielkimi krokami październik przynosi nam radość święta św. Teresy od Dzieciątka Jezus i zaprasza by wsłuchując się w jej historię zbawienia, odnaleźć drogę prowadzącą nas ku niebu. Poszukiwanie i pragnienie świętości naznaczało jej krótkie lecz intensywne życie. Tak o tym pisała: Od zawsze pragnęłam być świętą. Niestety, kiedy porównywałam się ze świętymi, […]

Czytaj dalej →