Archiwum miesiąca: grudzień 2019

Bóg szuka nieustannie swojego Betlejem.

„Od chwili, gdy Słowo w łonie Dziewicy Ciałem się stało, aby się Człowiek na świat narodził, Bóg tak upodobał sobie w tym sposobie, że wraca do wnętrza ludzkiego, jakby ziarno pszeniczne, w każdej Komunii świętej, by przez to ponowne wcielenie mógł się z Boga rodzić każdy człowiek. Odtąd Chrystus ukrywa się starannie w łonie ludzkim, aby się […]

Czytaj dalej →

Miłość która zawiera w sobie całą czułość matki, brata oblubieńca.

W tym wewnętrznym zjednoczeniu udziela się Bóg duszy z tak wielką powagą miłości, iż nie ma takiej czułości, z jaką matka pieściłaby swoje dziecko, ani miłości braterskiej, ani przyjaźni przyjaciela, z którymi dałoby się ją porównać. A to dlatego, iż tak ogromna jest czułość i powaga miłości, jaką niezmierzony Ojciec obdarza i wywyższa pokorną i […]

Czytaj dalej →

Dać Mu czas.

Przeto ci, których rozpiera czynne działanie o którzy myślą ogarnąć świat głoszeniem słowa i pracami zewnętrznymi, niech mają na uwadze, że przysporzyliby Kościołowi znacznie więcej korzyści i Bogu sprawiliby większą radość, gdyby zużywali choćby połowę tego czasu na przestawanie z Bogiem na modlitwie. Zaiste, jednym przedsięwzięciem więcej by uczynili i mniejszym trudem niż tych przedsięwzięć […]

Czytaj dalej →

Ty wiesz czego nam potrzeba.

Dusza ogranicza się jedynie do przedstawienia Umiłowanemu swojej niedoli; ponieważ kto kocha roztropnie, nie dba o to, by prosić o coś czego mu brakuje i czego pragnie, ale przedstawia swoje niedole, aby Umiłowany uczynił, co zechce, tak jak wówczas, gdy na godach w Kanie Galilejskiej Najświętsza Dziewica miast poprosić wprost swego ukochanego Syna o wino, […]

Czytaj dalej →

Jego radość.

Tak bardzo pragnął Oblubieniec uwolnić ostatecznie swą Oblubienicę, wyrywając ją z rąk zmysłowości i szatana, że kiedy wreszcie to osiągnął, raduje się nią jak Dobry Pasterz owieczką na ramionach swoich, której zgubionej szukał po dalekich drogach (Łk 15,5) i cieszy się nią jak niewiasta drachmą w ręku, dla której odzyskania zapaliła świecę i cały dom […]

Czytaj dalej →

Pozwólmy się oczyścić.

Od Boga samego pochodzi moc oczyszczenia duszy ludzkiej. Święty Jan od Krzyża jak mało kto był świadomy tej mocy. Bóg oczyszcza duszę ludzką aż do najgłębszych jej tajników, zapalając w jej wnętrzu żywy płomień miłości: swego Ducha. (…)  Człowiek współczesny, pomimo swoich zdobyczy, w doświadczeniu osobistym i zbiorowym ociera się o przepaść opuszczenia, pokusę nihilizmu, […]

Czytaj dalej →

Moc Najwyższego osłoni Cię.

Zacieniać zaś coś to jest to samo co osłaniać cieniem; a osłaniać cieniem to bronić kogoś, sprzyjać mu i świadczyć mu łaski; gdyż okrycie cieniem jest znakiem, że osoba, do której ten cień należy, jest blisko do pomocy i obrony, Dlatego wielką łaskę poczęcia Syna Bożego, jaką Bóg dał Najświętszej Maryi Pannie, nazwał archanioł Gabriel […]

Czytaj dalej →

Szukać trzeba Go w wierze.

Wiesz już zatem, duszo, jak powinnaś postępować by znaleźć Oblubieńca w twojej kryjówce. Szukać trzeba Go w wierze i w miłości, nie wypatrując ani zadowolenia, ani przyjemności, ani zrozumienia ponad to, co jest ci dane. Miłość bowiem i wiara, jak przewodnicy ślepca poprowadzą cię przez nieznane ku Bożemu ukryciu. Wiara bowiem to stopy niosące duszę […]

Czytaj dalej →

W jakim miejscu się skryłeś?

Należy zaznaczyć, że Słowo, Syn Boży, wraz z Ojcem i z Duchem Świętym jest istotowo i osobiście ukryty w najbardziej intymnym jestestwie duszy. (…) Och duszo spośród wszystkich istot najpiękniejsza. Wiedz, że ty sama jesteś komnatą, którą On zamieszkuje, zaciszem i schronieniem gdzie On się ukrywa. Jak bardzo zatem powinnaś się radować myślą, że twoje […]

Czytaj dalej →

Stał się on dla mnie przyjacielem i mistrzem.

Rozpoczynamy dzisiaj nowennę przed uroczystością Naszego Ojca Jana od Krzyża. Jego słowa poprowadziły wielu synów i córek Karmelu do świętości. Na jego doświadczeniach kształtował się też młody Karol Wojtyła, który, nawiedzając grób świętego w 1982 r. w Segowii, powiedział: „Dzięki składam Opatrzności, która pozwoliła przybyć mi tu, aby uczcić relikwie i przywołać postać św. Jana […]

Czytaj dalej →