Archiwum miesiąca: czerwiec 2019

Duchu Święty powierzam się Tobie

O, jakże szczodry jest Pan! Dał Apostołom Ducha Świętego. (…) Powiedział: «Weźmijcie». Czyż nie bardziej jeszcze oddał ich Duchowi Świętemu? Czyż człowiek może wziąć Boga Żywego i posiadać Go «na własność»? Więc Chrystus oddał Apostołów, tych, którzy byli zaczątkiem nowego ludu i fundamentem Jego Kościoła, Duchowi Świętemu. Oddał, aby Go przyjęli jako Dar. św. Jan […]

Czytaj dalej →

Architekt Kościoła

Kiedy patrzymy na naszą słabość oraz słabość i grzechy Kościoła, warto się wsłuchać w słowa o. Eugeniusza: „Duch Święty jest życiem Kościoła, jest źródłem jego życia. (…)  Ów Duch Święty jest Osobą boską i dlatego posiada nieskończoną mądrość. Duch Święty wie czego chce, ma zamysł, plan, chce go realizować, a Jego działania odejmują każdy najmniejszy […]

Czytaj dalej →

„Panie daj mi tej wody.” J 4,15

 “Gdy byłam jeszcze dzieckiem – pisze św. Teresa od Jezusa – i nie rozumiałam, jak to dziś rozumiem, jej głębokiego znaczenia, błagałam Pana po wiele razy, aby mi dał tej wody; później też wszędzie, gdziekolwiek przebywałam, miałam przy sobie obraz przedstawiający tę tajemnicę, a pod nią wypisane słowa Samarytanki do siedzącego przy studni Zbawiciela: «Domine, […]

Czytaj dalej →

Żywy Płomień Miłości

A gdy już drewno się zapali, zapalone przemienia się i łączy z ogniem. Im większy jest żar ognia i im dłuższy czas ono w nim przebywa, tym więcej się rozpala, aż w końcu całe staje się ogniem i jednym płomieniem.(…) Tym płomieniem miłości jest duch jej Oblubieńca, Duch Święty. Czuje Go dusza w sobie nie tylko jako ogień, który ją ogarnął i przemienił w słodką […]

Czytaj dalej →

Ty ranisz, aby dać życie

Duch Święty, znając nas od wnętrza przekonuje nas o naszym grzechu, ukazuje ciemności i rozdarcia serca, czasem rani nas prawdą i oczyszcza, przygotowując nas na intymne spotkania z Bogiem. Zanim ten boski ogień miłości wejdzie i złączy się z samą substancją duszy przez jej całkowite i doskonałe oczyszczenie i udoskonalenie, płomień, czyli Duch Święty rani […]

Czytaj dalej →

„…On was wszystkiego nauczy” J 14,26

Dziś rano cierpiałam, ponieważ nie czułam Boga. Wydawało mi się, że moje serce było jakby z żelaza. Nie mogłam myśleć o Bogu, wezwałam Ducha Świętego i powiedziałam: “To Ty dajesz nam poznać Chrystusa. Apostołowie pozostawali długo razem z Nim nie rozumiejąc Go, ale jedna kropla Ciebie wystarczyła, aby Go zrozumieli. I Ty również sprawisz, że […]

Czytaj dalej →

„… aby z wami był na zawsze.” J 14,16

Tak często doświadczamy samotności, niezrozumienia i braku obecności kogoś, kto prawdziwie wsparłby nas w naszym cierpieniu i kłopotach. Duch Święty jest odpowiedzią i lekarstwem na naszą samotność. Co tak naprawdę może przełamać naszą samotność? Na pewno nie przebywanie pośród tłumu, ale raczej posiadanie przyjaciela, rozmówcy, towarzysza. Jest nim dla nas, jeżeli tylko zechcemy, Duch Święty.(…) […]

Czytaj dalej →

Słodki Gość naszej duszy

Błogosławiony o. Eugeniusz od Dzieciątka Jezus,  karmelita, apostoł modlitwy wśród ludzi świeckich, rozmiłowany w działaniu Ducha Świętego tak radził w swoich konferencjach: Zachęcam was, abyście czynili akt wiary w Ducha Świętego, który jest w naszych duszach. Duch Święty nie jest myślą czy rzeczywistością zamieszkującą wyższe regiony; to Ktoś, kto jest w nas, Kto jest życiem […]

Czytaj dalej →