Błogosławionej Paschy!

Kochani nasi Dobroczyńcy i Przyjaciele naszej wspólnoty!

„Radość chrześcijanina wypływa ze słuchania i przyjęcia Dobrej Nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa: kerygmatu. Streszcza
on Tajemnicę tej miłości, która jest tak realna, tak prawdziwa, tak konkretna, że
oferuje nam relację pełną szczerego i owocnego dialogu. Kto wierzy w tę wieść, odrzuca kłamstwo, według którego nasze życie miałoby swe pochodzenie w nas samych,
podczas gdy w rzeczywistości pochodzi ono z miłości Boga Ojca, z Jego woli, by dać życie w obfitości.”                                                    
papież Franciszek

Niech więc utkwienie wzroku serca w tej Paschalnej Tajemnicy i przylgnięcie do Jezusa z całym swoim życiem, zaleje blaskiem nasze rany, karmi w cierpieniu i mroku, wydobędzie z lęku i zamknięcia, przyniesie światło na sprawy, które ciążą na naszym życiu jak ciężki kamień. Jezus, jak mówił Benedykt XVI, może przejść nie tylko przez zamknięte drzwi zewnętrzne, jak opowiada
o tym Ewangelia. Może przejść przez wewnętrzne drzwi między „ja” i „ty”, przez zamknięte drzwi między „wczoraj” i „dzisiaj”,
między przeszłością, a jutrem.
Pozwólmy Zmartwychwstałemu Panu nas przemienić i zająć centralne miejsce w naszym życiu. Błogosławionej Paschy!

Wasze siostry karmelitanki bose z Gniezna