Moc Najwyższego osłoni Cię.

Zacieniać zaś coś to jest to samo co osłaniać cieniem; a osłaniać cieniem to bronić kogoś, sprzyjać mu i świadczyć mu łaski;
gdyż okrycie cieniem jest znakiem, że osoba, do której ten cień należy, jest blisko do pomocy i obrony, Dlatego wielką
łaskę poczęcia Syna Bożego, jaką Bóg dał Najświętszej Maryi Pannie, nazwał archanioł Gabriel zacienieniem Ducha Świętego,
mówiąc: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc najwyższego Cię zacieni (Łk 1,35).
(ŻPM 3,14)

Panie ukryj nas dziś w cieniu Twoich skrzydeł jak ukryłeś Maryję i pozwól doświadczyć, że jesteś blisko, że jesteś naszą
pomocą i obroną.