Nowenna – dzień ósmy

„A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.”
J 19, 25-27

Matka cierpiąca pod krzyżem swego Syna jest kolejnym wypowiedzeniem, choć niemym, fiat Maryi. Ewangelista nie mówi nam nic o tym, że on został przyjęty przez Maryję, a jednak grecki tekst sugeruje nam, że wypełnił on całe swe wnętrze Maryją. Matka Jezusa stała się przez to Matką Kościoła, Matką twoją i moją. Maryja wypełniła całe wnętrze św. Jana Ewangelisty, zaopiekowała się życiem jedynego ucznia, który wytrwał pod Krzyżem. Maryja stojąc na Golgocie wypowiedziała „niech mi się stanie” i kontynuowała misję Jezusa i swoją misję.  To „fiat” Maryi trwa cały czas i będzie trwało zawsze, gdyż na wieki jest naszą Matką, która chce pomóc nam wytrwać pod Krzyżem Jezusa i pod naszym krzyżem.

 

Matko bolesna,
Pomóż mi nieść mój krzyż.
Niech stanie się dla mnie
Miejscem spotkania z Twoim Synem.