Dzień miłości i miłosierdzia

Tobie, który Krzyż uczyniłeś mostem nad śmiercią.

Tobie, który przeprowadziłeś  nas z krainy śmierci do krainy życia.

Tobie, który ukryłeś swe Bóstwo pod zasłoną człowieczeństwa, aby śmierć pokonać.

Tobie, który ludzkość przyprowadziłeś do domu życia.

Tobie, który zaszczepiony na drzewie krzyża sprawiasz, że poznajemy Tego, któremu nie oprze się żadne stworzenie.

Tobie, który przyjąłeś ciało ludzkie i uczyniłeś je źródłem życia dla wszystkich śmiertelnych.

Tobie, który żyjesz w pełni, bo zmartwychwstałeś i wraz z sobą wskrzesiłeś wielu.

Tobie, który swój krzyż złożyłeś w ofierze Bogu, aby przez niego nas wszystkich ubogacić.

Tobie chwała Jezu, nasz Zbawicielu!