Przyjdź Duchu Miłości i Miłosierdzia

Czy nie jesteś słodką manną,

która z Serca Syna do mojego spływa,

Pokarmem aniołów i błogosławionych?

Ty, co podnosisz ze śmierci do życia,

mnie także budzisz ze snu śmiertelnego

dzień po dniu do nowego życia.

Aż pewnego dnia wypełnisz je całkowicie

Życiem Twojego życia, Sobą Samym.

Duchu Święty, Życie wieczne!

Przyjdź!

 

Czy nie jesteś promieniem

tronu wiecznej sprawiedliwości,

rozświetlający noc duszy,

bo sama siebie nie rozpoznaje?

Miłosiernie i wytrwale przenikasz jej zakamarki,

przeprowadzasz z przerażenia ku świętej bojaźni,

która jest początkiem mądrości pochodzącej z wysoka

i pozwala mocno zakotwiczyć się na szczytach

przez Twoje działanie stwarzające nas na nowo.

Duchu Święty, przenikający Promieniu!

Przyjdź!

 

Czy nie jesteś pełnią ducha i mocy,

Którą Baranek otwiera pieczecie księgi

z odwiecznym planem Boga?

Zwiastuni wyroków przez Ciebie wysłani

przemierzają świat rozdzielając mieczem

królestwo światła od królestwa ciemności.

I niebo staje się nowe i nowa ziemia,

wszystko powraca na swoje miejsce

za Twoim Tchnieniem.

Duchu Święty, zwycięska Mocy!

Przyjdź!

 

Czy nie jesteś budowniczym odwiecznej katedry,

co z ziemi wznosi się aż do niebios?

Ożywione przez Ciebie kolumny,

opieczętowane imieniem wiecznym Boga

stoją mocno i wysoko wznoszą się ku światłu.

Wieńczy je potężna kopuła,

Twoje dzieło, które przemienia świat.

Duchu Święty, Ręko stwarzającego Boga!

Przyjdź!

 

Czy nie stworzyłeś przed tronem Najwyższego

czystego zwierciadła, przejrzystego jak kryształ,

w którym przegląda się Umiłowany?

Pochylasz się nad najpiękniejszym dziełem stworzenia,

jasnym odbiciem Twego światła.

Ze wszystkich istot najpiękniejsza

przyjęła umiłowaną postać Dziewicy,

Twej Oblubienicy bez zmazy.

Duchu Święty, Stwórco Wszechświata!

Przyjdź!

 

Czy nie jesteś pieśnią miłosną,

która rozchodzi się wokół tronu Trójcy,

jednocząc czyste brzmienia wszystkich istot?

Harmonia, która przyciąga do Początku

i wolna od wszelkich przeszkód

wylewa się pełna radości.

Duchu Święty, wieczna Radości!

Przyjdź!

 

 


powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...