Powstanie


GW
MANIFEST DUCHOWEGO POWSTANIA


Z okazji 70 rocznicy Powstania Warszawskiego pragniemy

uczcić pamięć powstańców i włączyć się w ich walkę o wolną Polskę.


Przez 63 dni, rozpoczynając od 1 sierpnia, dnia wybuchu powstania,
odmawiamy codziennie 1 część różańca, w intencji tak drogiej nam Ojczyzny.


O co modlimy się dla Polski?


Serce człowieka nie może żyć bez miłości. Dlatego prosimy dla Ojczyzny o dar miłości.Tej Miłości, którą jest sam Bóg, a którą dał nam poznać w Swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Wierzymy, że Miłość Boża może odnowić polskie rodziny i całe społeczeństwo.


Prosimy, by Duch Święty tą Miłością napełnił serca naszych rodaków,

szczególnie tych, którym powierzona jest odpowiedzialność za dobro Polski.

Niech Boża Miłość w Jezusie Chrystusie będzie blisko ubogich,

porzuconych, samotnych i cierpiących.


Naszą modlitwę oddajemy w ręce Maryi, naszej Matki i Królowej.

Ona zna nasze serca i jako Matka wie, co jest dobre dla jej dzieci.


Zapraszamy, byś łączył się razem z nami

i przez czas trwania powstania codziennie odmawiał 1 część różańca.

Rozpocznij modlitwę wzywając Ducha Świętego sekwencją Przybądź

Duchu Święty, prosząc o Jego działanie w dziele przemiany serc.


Gdzie to możliwe, byłoby pięknie

rozpocząć wspólnie DUCHOWE POWSTANIE 1 sierpnia o godzinie 17,

odmawiając różaniec przed Najświętszym Sakramentem.

Również w pozostałe dni DUCHOWEGO POWSTANIA byłoby pięknie
modlić się wspólnie,jeśli jest taka możliwość.


Udział w powstaniu jest jednym ze sposobów, by pamiętać

o tych wszystkich, którzy oddali swoje życie dla naszego kraju.

Nie zapominajmy o nich.


Niech Pan Bóg napełni nasze serca pokojem i miłością!O. Jarosław Maria Górka OCD
Koordynator Duchowego Powstania
Warszawska Prowincja Karmelitów Bosych
powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...