INFORMACJA ZBIORCZA DOTYCZĄCA ZŁOŻONYCH OFERT NA WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA KLASZTORU KARMELITANEK BOSYCH W GNIEŹNIE


Na zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie internetowej w dniu 18.05.2017r. napłynęły 3 oferty. W poniżej tabeli zamieszczono dane ofert oraz wymogi zgodnie z zapytaniem ofertowym:

 

WYMOGI ZAPYTANIA

ELEKO

AGROX

HYDROCHEM

CENA BRUTTO

7995 zł

 

8610 zł

 

8856 zł

 

Termin realizacji

ZGODNY

ZGODNY

ZGODNY

Termin płatności

ZGODNY

ZGODNY

ZGODNY

 

PODSUMOWANIE:


Najlepsza oferta to oferta Firmy "Eleko" Franciszek Radomyski, która złożyła ofertę najkorzystniejszą finansowo oraz spełnia wszystkie wymogi zapytania ofertowego.

 

Sporządziła:

s. Małgorzata Jakób

 

Data 06.06.2017r.

 

 

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...