Aktualności

"Dzisiaj na ziemi panuje wielka cisza i samotność... bo Król śpi.."

sb.

 

31.03.2018

 

"w naszych czasach, szczególnie po doświadczeniach ubiegłego wieku, ludzkość stała się szczególnie wrażliwa na Tajemnicę Wielkiej Soboty. Ukrycie się Boga należy do duchowości współczesnego człowieka, w sposób egzystencjalny, niemal nieuświadomiony, jako coraz większa pustka w sercu.

 

Po dwóch wojnach światowych, po łagrach i gułagach, Hiroszimie i Nagasaki nasza epoka staje się coraz wyraźniej Wielką Sobotą - ciemność owego dnia daje do myślenia wszystkim, którzy zastanawiają się nad życiem, a przede wszystkim nam wierzącym.

 

My też mamy do czynienia z tą ciemnością. A jednak śmierć Syna Bożego, Jezusa z Nazaretu, ma też inny aspekt, głęboko pozytywny, który jest źródłem pociechy i nadziei. I rzeczywiście jest właśnie tak - najmroczniejsza tajemnica wiary jest jednocześnie najjaśniejszym znakiem nadziei, która nie ma granic.

 

Wielka Sobota jest "ziemią niczyją", gdzieś między śmiercią a zmartwychwstaniem, ale na tę "ziemię niczyją" dotarł On, Jedyny, który ją przeszedł ze śladami męki poniesionej dla człowieka" (Benedykt XVI).

 

więcej

Nieśmy swój krzyż z pokorą i zawierzeniem Ojcu

pascha

 

30.03.2018

 

"Śmierć Chrystusa mówi o tym, jak wiele cierpienia i zła ciąży nad ludzkością w każdej epoce: o miażdżącym ciężarze naszego umierania, o nienawiści i przemocy, która dzisiaj wciąż powoduje rozlew krwi na ziemi.

 

Męka Pana trwa nadal w cierpieniach ludzi. Jak słusznie pisze Blaise Pascal, "konanie Jezusa trwać będzie aż do skończenia świata; nie należy spać w tym czasie" (Myśli, 553).

 

O ile Wielki Piątek jest dniem pełnym smutku, o tyle jednocześnie jak najbardziej sprzyja ożywieniu naszej wiary, umocnieniu naszej nadziei i odwagi, byśmy mogli nieść swój krzyż z pokorą, ufnością i zawierzeniem Bogu, niezłomnie przekonani o Jego wsparciu oraz o Jego zwycięstwie. W tym dniu śpiewamy w liturgii: "O Crux, ave, spes unica" - Witaj Krzyżu, jedyna nadziejo!" (Benedykt XVI).

 

 

Jezus wychodzi w noc, aby otworzyć Nowy Dzień Boga

czwt.

 

29.03.2018

 

"Wielki Czwartek jest nie tylko dniem ustanowienia Najświętszej Eucharystii, której blask z pewnością rozchodzi się na wszystko inne i równocześnie przyciąga do siebie. Częścią Wielkiego Czwartku jest też noc ciemna Góry Oliwnej, ku której Jezus wychodzi ze swymi uczniami. Należy do niego także samotność i opuszczenie Jezusa, który modląc się wychodzi na spotkanie mroku śmierci; należy do niego również zdrada Judasza i pojmanie Jezusa, a także zaparcie się Piotra; oskarżenie przed Wysoką Radą oraz wydanie poganom, Piłatowi..." (Benedykt XVI).

 

 

więcej

Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i wskrzeszonego

ikona

 

20.03.2018

 

"Tajemnica Paschalna, którą będziemy przeżywać na nowo w Triduum Sacrum, to nie tylko wspomnienie rzeczy przeszłych, lecz rzeczywistość teraźniejsza: Chrystus również dziś swoją miłością zwycięża grzech i śmierć.

 

Zło, w jakiejkolwiek postaci, nie ma ostatniego słowa. Ostateczne zwycięstwo należy do Chrystusa, do prawdy i do miłości! Jeśli jesteśmy gotowi razem z Nim cierpieć i umrzeć, Jego życie staje się naszym życiem" (Benedykt XVI).


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Liturgii Triduum Paschalengo wraz z nami!

 

WIELKI CZWARTEK - Uroczysta Eucharystia Wieczerzy Pańskiej o godz. 17.00 - pod przewodnictwem ks. Grzegorza Pawlaczyka. Po Mszy Świętej Adoracja Pana Jezusa do godz. 22.00

 

WIELKI PIĄTEK - Liturgia o godz. 16.00 - również będzie ją celebrował ks. Grzegorz Pawlaczyk. Adoracja przez cały dzień do godz. 22.00

 

WIELKA SOBOTA - Całodzienna Adoracja do godz. 20.30.

Wigilii Paschalnej sprawowanej o godz. 21.00 będzie przewodniczył ks. Paweł Rybak.

 

W NIEDZIELĘ I PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - Eucharystia o godz. 10.00 (nie ma Mszy Świętej o godz. 7.30!)

 

Prośmy Maryję - naszą Matkę, Która szła za Jezusem drogą męki i krzyża, i wzięła Go w swoje ramiona po śmierci, aby towarzyszyła i nam podczas Triduum Paschalnego i w naszej osobistej drodze paschalnej.

 


ze Świętym Józefem przez życie

św. Józef

 

19.03.2018

 

Święta Teresa od Jezusa wiele zawdzięczała Świętemu Józefowi. Na początku swojego życia zakonnego, za jego pośrednictwem odzyskała zdrowie, co sama wspomina: "On w swej łaskawości to sprawił, że podniosłam się z łoża boleści i znowu chodzić mogłam".

 

Po tym uzdrowieniu miłość i zaufanie Teresy do św. Józefa wzrosły jeszcze bardziej. Obchodziła z największą uroczystością jego święta, nazywając go swoim Panem, Opiekunem, Patronem, Orędownikiem.

 

Następne pokolenia jej duchowych synów i córek, podobnie jak ona, doświadczają i świadczą o wielkiej roli, jaką w ich życiu ma Opiekun Jezusa i Oblubieniec Maryi.

 

Św. Rafał Kalinowski pisał: "ufność w  potężnym Ojcu i  Żywicielu Jezusa, świętym naszym Ojcu Józefie,  ożywiana przykładem św. Matki naszej Teresy, wznosi ducha do pobożności i daje balsam słodkiej nadziei wiernym będącym w  potrzebie". Karmelitanki - swoje siostry - zachęca: "Działajcie przez modlitwy do naszego świętego Ojca Józefa" i "Niech Matka Boża i Nasz Ojciec św. Józef radzić raczą w naszych potrzebach; ufać musimy, że nie zechcą być dłużnymi".

 

Ufajmy zatem w pomoc tak Wielkiego Patrona - Święci nie lubią być dłużnikami: ufność wzrusza ich serca!

 

 

Namaściła nogi Jezusa drogocennym olejkiem

 

Fr

 

22.02.2018

 

... tym razem to nie mowa o ewangelicznej Marii, która pełnią swojej miłości namaściła Pana przed Jego śmiercią, ale o naszej Kochanej Siostrze Franciszce -  bowiem całe jej życie oddane jest Jezusowi i roztacza swą woń na Kościół i świat.

 

Paradoksalnie to jej bycie blisko Jezusa Ukrzyżowanego, w konkrecie własnego życia, Jezusa zdradzanego dziś przez wielu i Opuszczonego - rodzi w niej głeboką pewność: "Obecnie żyje w przekonaniu, że Bóg jest wierny, zawsze dobry i czuły w bezmiarze swojego miłosierdzia".

 

Podczas radosnego świętowania Jubileuszu 25-lecia Profesji Zakonnej - o. Wojciech Ciak nasz Przełożony - do s. Franciszki, naszej Współnoty, licznie zebranych kapłanów, rodziny i przyjaciół naszej Siostry - w homilii skierował zaproszenie do podjęcia życia i śmierci, jako WALKI: "jubileusz nie jest tylko wspomnieniem i dziękczynieniem, ale jest podjęciem na nowo walki, pojedynek trwa i trzeba do niego stanąć..."

 

Wszystkich zainteresowanych wygłoszonym słowem zachęcamy do przeczytania homilii - klikając poniższe "więcej", a w galerii do zobaczenia fotek wykonanych przez p. Karola Budzińskiego.

 

 

więcej

Jubileusz Miłości

 

fr

 

15.01.2018

 

"Miłość  nie jest  kochana" - to znane, tak wielu, wołanie św. Franciszka z Asyżu obudziło przed laty, w młodej Iwonie pragnienie kochania Miłości. Jezus - jej Miłość - jest Ukrzyżowany; to był ogień, który zagarnął jej serce, rozpalił i rozpłomienił tak, że zaczęła swe poszukiwania...

 

...a dziś wielką radością jest dla nas to, że możemy zaprosić Was do wspólnego świętowania Srebrnego Jubileuszu Profesji Zakonnej naszej s. Marii Teresy Franciszki od Jezusa Ukrzyżowanego.

 

Spojrzenie wstecz i świadomość wybrania, umiłowania i wierności Boga są zawsze DAREM. Darem dla siostry, wspólnoty, całego Kościoła i świata. Dlatego pełne wdzięczności zapraszamy na Eucharystię Jubileuszową sprawowaną przez Naszego Ojca Delegata Wojciecha Ciaka - 20.01.2018 o godzinie 11.00 w naszej kaplicy zakonnej.

 

 

Nasze prace ponawałnicowe :)

a

 

29.11.2017

 

Już dawno nie informowałyśmy Was o posuwajacych się naprzód pracach wokół naszego domu, jak i w samym klasztorze. Prace remontowe - najbardziej konieczne - w tym sezonie zostały już zakończone. Blacha na dachu miejscami "świeci" nowym blaskiem, mamy sucho i bezpiecznie.

 

Okres nasadzeń powoli też dobiega końca, choć pewnie póki mróz i śnieg nas nie zaskoczą - najbardziej gorliwe miłośniczki, będą coś w ogrodzie sadzić. Wielką pomocą w zalesianiu terenu okazali się nasi współbracia z Krakowa, którzy prawie dwa tygodnie od rana do wieczora przygotowywali ziemię pod nowe drzewa i krzewy i sukcesywnie je sadzili. Prócz męskiej, silnej, odsieczy z Krakowa, przyjechali nam z pomocą również bracia Marianie z Lublina, rodziny ze Śląska i wspólnymi siłami dokonaliśmy tego, że od strony wjazdowej do klasztoru nie ma już śladu po zniszczeniach i rośnie zielona śliczna trawa...

 

Zobaczcie sami, jak to wyglądało :)

 

Kolejne młode serce wybrało Jezusa!

 

s.a

 

25.10.2017

 

Choć upłynęło już kilka dni od I Profesji s. Agnieszki Teresy od Jezusa, Maryi i Józefa - radość i pełnia, której doswiadcza staje się i naszym udziałem - tych, które idziemy razem, towarzyszymy, otrzymujemy dobro z Jej ręki i dzielimy się swoim...

 

Uroczystośc była piękna! Eucharystii przewodniczył Nasz Ojciec Delegat Wojciech Ciak ocd w koncelebrze 4 kapłanów, przybyła najbliższa Rodzina, klerycy z pobliskiego seminarium, nasi Wierni Parafianie i Przyjaciele Domu.

 

Szczęście tryskajace z serca wolnego, oddającego siebie Bogu, ufającego - pomimo doświadczania własnej kruchości - udzieliło się zebranym... i choć nie wszystko widoczne jest dla oczu, z pewnością płodne było dla całego Kościoła i świata.

 

Zainteresowanych prosimy o kliknięcie: "więcej" :)... a tam: godna polecenia homilia Celebransa

 

... i oczywiście zapraszamy do galerii zdjęć

 

więcej

Profesja zakonna

agn

 

10.10.2017

 

Dzielimy się z Wami naszą wielką radością!

 

Siostra Agnieszka Teresa od Jezusa, Maryi i Józefa w najbliższą niedzielę, czyli w obchodzoną w Karmelu Uroczystość Świętej Teresy od Jezusa, złoży swoją I Profesję Zakonną.

 

Tajemnica Zaślubin Boga z  naszą Siostrą dokona się podczas Eucharystii o godzinie 7.30 w naszej Kaplicy. Zapraszamy!

 

Zakochana w Jezusie tak wspomina drogę, którą przeszła... przeczytaj

 

 


Strona:  <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  >>

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...