Niedługo beatyfikacja

Urodził się 2 grudnia 1894 r. jako syn Augusta i Marii Grialou w Guada-Aveyron, w górniczym miasteczku w południowej Francji. W wieku 10 lat stracił ojca. Kontynuował bezpłatną naukę u Ojców Ducha Świętego w Suse, w północnych Włoszech. Od najmłodszych lat czuł silny pociąg do kapłaństwa. W wieku 17 lat wstąpił do seminarium duchownego. Jednak z powodu wojny jego formacja została przerwana. Przez pięć lat brał udział w głównych bitwach konfliktu. Jego batalion doświadczył wtedy specjalnej ochrony ze strony siostry Teresy od Dzieciątka Jezus, wkrótce ogłoszonej błogosławioną. Po wojnie wrócił do seminarium i został wyświęcony na kapłana 4 lutego 1922 r. w wieku 28 lat. W latach seminaryjnych odkrył powołanie do Karmelu i 20 dni po święceniach, wstąpił do nowicjatu karmelitów bosych w Avon, koło Paryża, gdzie przyjął imię Marie-Eugene od Dzieciątka Jezus.

 

Był zakorzeniony w modlitwie i pogłębionej nauce mistrzów Karmelu. Od początku swojej posługi poświęcał się szerzeniu głębokiego doświadczenia duchowego i nauki świętych Karmelu poprzez publikacje i rekolekcje. W 1937 r. został definitorem generalnym, a 1954 r., po nagłej śmierci generała Zakonu o. Sylweriusza od św. Teresy, sprawował urząd wikariusza generalnego. To właśnie podczas pobytu w Rzymie napisał swoje najbardziej znane dzieło: "Chcę widzieć Boga".

 

W 1932 r. założył instytut świecki Notre-Dame de Vie, aby w ten sposób przekazać bogactwo modlitwy kontemplacyjnej świeckim. Instytut składa się z mężczyzn i kobiet, świeckich i duchownych, którzy są powołani, aby dawać świadectwo o obecności Boga w świecie, żyjąc i nauczając dróg modlitwy. Założyciel Instytutu zmarł w Notre-Dame de Vie (Francja) 27 marca 1967 r. w wieku 73 lat.


powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...