Z Janem od Krzyża - TGV do nieba...

Słowo, Syn Boży, wraz z Ojcem i Duchem Świętym jest przez swą obecność istotnie ukryty w najgłębszej istocie duszy.

O duszo (człowieku), najpiękniejsza pomiędzy wszystkimi stworzeniami, [...] wiedz o tym, że ty sama jesteś schronieniem, gdzie On przebywa, ty sama jesteś Jego ustroniem i miejscem tajemnym, gdzie On się ukrywa! Jakież to zadowolenie i wesele dla ciebie wiedzieć, że wszystko twe dobro i cała twa nadzieja jest tak blisko ciebie, że jest w tobie, a raczej, by się lepiej wyrazić, ty nie możesz istnieć bez Niego. Wiedzcie, mówi Jezus, że "królestwo Boże w was jest" (Łk 17, 21), a Jego sługa św. Paweł apostoł mówi: "Wy jesteście świątynią Boga" (2 Kor 6, 16).

 

Dlatego nie zatrzymuj się nigdy [...] i nigdy nie zatrzymuj swojej miłości. Bóg bowiem, gdy jest kochany, zawsze chętnie skłania się ku prośbom tych, którzy Go kochają. Co się od Boga uzyskuje, uzyskuje się drogą miłości.

 

I nie bądź w liczbie tych niemądrych, którzy po ziemsku myśląc o Bogu, sądzą, że jeśli Go nie pojmują, nie odczuwają i nie smakują w Nim, to On jest od nich więcej oddalony czy bardziej przed nimi ukryty. Owszem, rzecz ma się zupełnie przeciwnie; im mniej kto pojmuje Boga, tym więcej zbliża się do Niego.


powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...