IX Dzień Nowenny przed Uroczystością Świętej Teresy od Jezusa

Czego żądasz, o Panie,

Od stworzenia Twojego,

Co w tak nędznym jest stanie,

Wśród mroków życia tego?

Ale choć grzeszna jestem,

Otom cała przylgnęła

Do stóp Twych, prosząc: powiedz,

 

co chcesz, abym czyniła?

 

Widzisz tu serce moje

I życie od zarania:

Składam je w dłonie Twoje.

I wszystkie me kochania,

I wszystkie władze duszy,

By miłość je objęła.

O, niech głos mój Ciebie wzruszy!

 

Co chcesz, abym czyniła?

 

Daj mi śmierć albo życie,

Daj siły czy słabości,

Karm mnie wzgardą obficie,

Lub chlebem szczęśliwości,

Daj pokój albo walkę,

W której bym się dręczyła,

Daj wszystko, tylko powiedz

 

Co chcesz, abym czyniła?

 

Daj nędzę lub dostatki,

Daj słodycz, chleb gorzkości;

Niech wzrosną smutku kwiatki,

Niech zmilknie śpiew radości,

Daj szczęście, bólu morze,

Niech mnie rwie jego siła.

 

Tylko powiedz, o Boże,

Co chcesz, abym czyniła?

 

Jeśli chcesz, niechaj tchnienia

Modlitwy mnie ponoszą,

Lub oschłość cierpienia

Krwawymi łzami zroszą.

O, Boże mój Najwyższy,

W tym cała moja siła,

Byś mi zawsze objawiał:

 

Co chcesz, abym czyniła?

 

Daj mi, Boska Mądrości,

Słońce wiecznego świtu

Lub gęste mgły ciemności,

Lata głodu, dosytu;

Daj zorze lub noc czarną,

By wszystko zasłoniła,

 

Tylko powiedz mi wtedy:

Co chcesz, abym czyniła?

 

Jeśli mi dasz wytchnienie,

Przyjmę je z Twojej ręki.

Jeśli ześlesz cierpienie,

Zniosę wszystkie udręki.

Dasz śmierć, ja czekam, Panie,

Aby mnie już objęła,

Kiedy chesz, tylko powiedz:

 

Co chcesz, abym czyniła?

 

Pójdę na same szczyty:

W nagie Golgoty skały

Lub w Taboru błękity,

W szczęścia słodkie zapały.

Jak Job w cierpieniu, ? jak Jan

Przy Tobie bym spoczęła,

 

Tylko powiedz o Panie,

Co chcesz, abym czyniła?

 

Wśród zmiennych losów życia,

Jak Józef sprawiedliwy

Lub Dawid wśród ukrycia

Czy Jonasz nieszczęśliwy

Chcę, by się każdej chwili

Twa wola wypełniła,

Dlatego błagam, powiedz:

 

Co chcesz, abym czyniła?

 

Czy słowa Twe posłyszę,

Czy będziesz trwał w milczeniu,

Czy łan się rozkołysze

Lub zamrze w opuszczeniu,

Chcę wytrwać i zachować

Twe Prawo, tam ma siła,

Więc na każdy czas, powiedz:

 

Co chcesz, abym czyniła?

 

Twoją jestem, na zawsze,

Od Ciebiem życie wzięła,

Powiedz mi więc, o Boże,

Co chcesz, abym czyniła?

 

Św. Teresa od Jezusa


powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...