Dajmy się unieść - dzień czwarty nowenny

 

Zagubmy się tej świętej Trójcy, w Bogu miłości. Dajmy się unieść tam, gdzie jest już tylko On sam. Niech hasłem naszym będzie <Bóg we mnie a ja w Nim>. Jak słodka jest świadomość tej obecności Boga wewnątrz nas, w tym intymnym sanktuarium naszej duszy. Znajdujemy Go tam zawsze, nawet wówczas gdy uczucie nie doznaje Jego obecności.

 

A jednak On tam jest. Tam też najchętniej Go szukam. Starajmy się nie zostawiać Go samego. Niech życie nasze będzie nieustanną modlitwą. Któż Go nam może zabrać? A nawet któżby mógł nas oderwać od Tego, który nas całkowicie posiadł i sprawił, że staliśmy się Jego własnością??

 

 

List do M.G., 1901, za: Trójca Św., dz. cyt., s. 65.

 


powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...