Dzień Drugi

Z tego wynika, że gdybym mówiła: "mój Boże, dobrze wiesz, że kocham Cię zanadto, abym mogła się zatrzymać na jakiejś myśli przeciwko wierze" - moje pokusy tylko by urosły w siłę i na pewno bym upadła.

 

Jestem pewna, że gdyby św. Piotr powiedział pokornine do Jezusa: "Proszę Cię, daj mi siłę, abym mógł iść za Tobą aż do śmierci" - otrzymałby ją natychmiast.

 

Jestem ponadto pewna, że nasz Pan swoją nauką i swoją widzialną obecnością nie mówił apostołom więcej, niż mów nam przez natchnienie łaski. Mógł łatwo powiedzieć św. Piotrowi: "Proś mnie o siłę, abyś mógł dokonać tego, czego pragniesz". Ale nie uczynił tego, ponieważ wolał pokazać mu jego słabość; chciał, żeby zanim zacznie rządzić całym Kościołem, w którym tylu jest gzreszników, doświadczył na samym sobie, co może człowiek bez pomocy Boga.

 

... Przed jego upadkiem nasz Pan powiedział do niego: "A ty kiedyś nawróciwszy się, utwierdzaj braci swoich". To znaczy: pokazuj im na podstawie własnego doświadczenia jak słabe są siły ludzkie.

 


powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...