Cierpieć z Jezusem - ósmy dzień nowenny

Gdy Boski Mistrz spotka osobę wielkoduszną,  która chce dzielić z "Nim Jego krzyż, przybiera ją za towarzyszkę swego cierpienia; ona zaś powinna ten krzyż przyjmować jako dowód miłości Tego, którychce ją upodobnić do Siebie.
Krzyż..., lubię wpatrywać się weń. On mi objawia nadmiar miłości mojego Mistrza i mówi mi, że za miłość płaci się tylko miłością.
Jezus zechciał cierpieć pierwszy,  abyśmy w chwilach krzyżujących nas mogli patrzeć na Niego i mówić: On więcej cierpiał ode mnie, a uczynił to, aby mi okazać swoją miłość i domagać się mojej miłości.
Kiedy pojawi się jakiś trud, patrzę na Ukrzyżowanego. Gdy zaś widzę, że On wydał się za mnie, wydaje mi się, że ja nie mogę uczynić mniej dla Niego, lecz mam się za Niego wydać, wyniszczyć się, aby Mu w ten sposób choć trochę oddać tego, co On dał dla mnie.


Nie zapominaj, że miłość, aby była prawdziwa, musi być ofiarą: Umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie - oto kres miłości.
Miłować - to bardzo proste, to zdać się zupełnie na wolę Jezusa, tak jak On zdał się na wolę Ojca. To trwać w Nim, albowiem miłujące serce nie żyje już w sobie, lecz w Tym, którego uczyniło przedmiotem swojej miłości.  To również cierpieć dla Niego, przyjmując z radością każdą ofiarę i każde poświęcenie, które pozwoli nam sprawiać radość Jego Sercu.

 

O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała Kim jest Ten, który cię krzyżuje!  On jest MIŁOŚCIĄ!.

Jezus bardzo cię kocha. Dał tego wiele dowodów, często żądając od ciebie na drodze życia, abyś pomogła Mu dźwigać krzyż. Zjednoczenie z Bogiem dokonuje się w cierpieniu . Godziny cierpienia to godziny Boże.
Krzyż nie przeraża córek świętej Teresy. To ich dziedzictwo, to ich skarb!


Teraz mam tylko jedno pragnienie: miłować Jezusa, miłować Go w każdej chwili, zabiegać o Jego cześć jako prawdziwa oblubienica, sprawiać Mu przyjemność, uszczęśliwiać Go, przygotowując Mu mieszkanie i schronienie w duszy, gdzie by, otoczony miłością, zapomniał o wszystkim, co złego wyrządzają Mu ludzie.

 

Z Listów


powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...