Nowa Święta i Błogosławiony w Rodzinie Karmelu - już wkrótce!

Elżbieta urodziła się 18 lipca 1880 r. w obozie wojskowym we wsi Avor, niedaleko Bourges, gdzie stacjonował oddział kapitana Franciszka Józefa Catez, jej ojca. Cztery dni później została ochrzczona przez kapelana wojskowego, ks. Chaboisseau. W roku 1900 wstąpiła do klasztoru karmelitanek bosych w Dijon. Przyjęła imię zakonne Elżbiety od Trójcy Świętej. Wśród cierpień wewnętrznych i chorób żyła "ku chwale majestatu" Trójcy Świętej obecnej w jej duszy. W tajemnicy zamieszkiwania Boga w duszy znalazła swoje "niebo na ziemi" i w ten sposób przeżywała swe posłannictwo w Kościele.  Do ojczyzny "światła, miłości i życia" odeszła 9 listopada 1906 roku, w wieku dwudziestu sześciu lat.

 

Enrico urodził się w Guada-Aveyron 2 grudnia 1894 r., w górniczym miasteczku w południowej Francji. Od najmłodszych lat czuł silny pociąg do kapłaństwa. W wieku 17 lat wstąpił do seminarium duchownego. Trzy lata później, po wybuchu I wojny światowej, jako ochotnik wstąpił do armii. Jego batalion doświadczył wtedy specjalnej ochrony ze strony siostry Teresy od Dzieciątka Jezus, wkrótce ogłoszonej błogosławioną. Po wojnie wrócił do seminarium i został wyświęcony na kapłana 4 lutego 1922 r. w wieku 28 lat. W latach seminaryjnych odkrył powołanie do Karmelu i 20 dni po święceniach, wstąpił do nowicjatu karmelitów bosych w Avon, koło Paryża, gdzie przyjął imię Marie-Eugene od Dzieciątka Jezus.

 

Był zakorzeniony w modlitwie i pogłębionej nauce mistrzów Karmelu. Od początku swojej posługi poświęcał się szerzeniu głębokiego doświadczenia duchowego i nauki świętych Karmelu poprzez publikacje i rekolekcje. W 1937 r. został definitorem generalnym, a 1954 r., po nagłej śmierci generała Zakonu o. Sylweriusza od św. Teresy, sprawował urząd wikariusza generalnego. To właśnie podczas pobytu w Rzymie napisał swoje najbardziej znane dzieło: Chcę widzieć Boga, które jest podsumowaniem nauki świętych Karmelu.

 

W 1932 r. założył instytut świecki Notre-Dame de Vie, aby w ten sposób przekazać bogactwo modlitwy kontemplacyjnej świeckim. Zmarł w Notre-Dame w wieku 73 lat. W Polsce jest znany zwłaszcza dzięki swoim publikacjom: Chcę widzieć Boga oraz Jestem córką Kościoła.

 


powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...