Aktualności

Jezus Eucharystyczny otacza Polskę od Wschodu i Zachodu!

cud

 

10.04.2016

 

Już nie tylko w Sokółce na Białostoczczyźnie (2008r.),  ale również Legnicy Pan Jezus pokazuje nam naocznie Swoją realną Obecność w konsekrowanej Hostii...

 

Dziś podczas Eucharystii w Sanktuarium św. Jacka w Legnicy bp Zbigniew Kiernikowski oficjalnie ogłosił komunikat o wydarzeniu, do którego doszło przed dwoma laty w tym kościele, a które nosi znamiona cudu eucharystycznego.


KOMUNIKAT

w sprawie Wydarzenia Eucharystycznego w parafii św. Jacka w Legnicy

Siostry i Bracia w Chrystusie Panu!

Jako Biskup Legnicki podaję niniejszym wiadomość o wydarzeniu, jakie zaszło w parafii św. Jacka w Legnicy i które ma znamiona cudu eucharystycznego. Na Hostii, która 25 grudnia 2013 roku przy udzielaniu Komunii świętej upadła na posadzkę i która została podniesiona i złożona do naczynia z wodą, po pewnym czasie pojawiły się przebarwienia koloru czerwonego. Ówczesny Biskup Legnicki Biskup Stefan Cichy powołał Komisję, której zadaniem było obserwowanie zjawiska. W lutym 2014 roku został wyodrębniony fragment materii koloru czerwonego i złożony na korporale. W celu wyjaśnienia rodzaju tej materii Komisja zleciła pobranie próbek i przeprowadzenie stosownych badań przez różne kompetentne instytucje.

Ostatecznie w orzeczeniu Zakładu Medycyny Sądowej czytamy: "W obrazie histopatologicznym stwierdzono fragmenty tkankowe zawierające pofragmentowane części mięśnia poprzecznie prążkowanego (...). Całość obrazu (...) jest najbardziej podobna do mięśnia sercowego (...) ze zmianami, które często towarzyszą agonii. Badania genetyczne wskazują na ludzkie pochodzenie tkanki".

W styczniu br. przedstawiłem całą tę sprawę w Kongregacji Nauki Wiary. Dziś, zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej, polecam Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Ziombrze przygotowanie odpowiedniego miejsca dla wystawienia Relikwii tak, aby wierni mogli oddawać Jej cześć. Proszę też o udostępnienie przybywającym osobom stosownych informacji oraz o prowadzenie systematycznej katechezy, która pomagałaby właściwie kształtować świadomość wiernych w dziedzinie kultu eucharystycznego. Polecam nadto założenie księgi, w której byłyby rejestrowane ewentualne uzyskane łaski oraz inne wydarzenia mające charakter nadprzyrodzoności.

Mam nadzieję, że wszystko to posłuży pogłębieniu kultu Eucharystii i będzie owocowało wpływem na życie osób zbliżających się do tej Relikwii. Odczytujemy ten przedziwny Znak, jako szczególny wyraz życzliwości i miłości Pana Boga, który tak bardzo zniża się do człowieka.

Polecam się Waszej modlitwie i Wam błogosławię

+ Zbigniew Kiernikowski

 

Wizyta Naszego Ojca Generała

 

04.04.2016

 

Od dziś do 16 maja br. Przełożony Generalny o. Saverio Cannistra przeprowadzi wizytację duszpasterską w naszej prowincji. Odwiedzi klasztory Braci i Sióstr  w Polsce (nie zapomni o Gnieźnie 12 maja!), w Rosji i na Białorusi.

 

Towarzyszmy mu  naszą modlitwą.

 

Nasz Ojciec Generał zaprasza również młodych na spotkanie w Czernej przy okazji ŚDM

 

Tekst jego listu znajdziesz czytając "więcej" ;)

 

 

więcej

PASCHA PANA

 

 

"Jedyną lampką palącą się w grobie Jezusa była nadzieja Matki, będąca w tym momencie nadzieją całej ludzkości" Papież Franciszek

Nasi Kochani Dobroczyńcy, Przyjaciele,Czytelnicy naszej strony :)

 

Wraz z Maryją pielgrzymujmy do Wieczernika, Ogrójca, na Golgotę, w otchłań grobu wykutego w skale. W te wszystkie miejsca, w których Jezus doświadczył boleści, zdrady, ościenia śmierci.  Z Nią przemierzajmy również nasze życie z jego odcieniami trudu, smutku, bólu, cierpienia, choroby, odejścia bliskich.

Maryja nasza Siostra i Matka wszędzie tam z nami jest. Chce nas nauczyć pełnego czujności oczekiwania na spełnienie tajemnicy większej niż cierpienie. Jest nam bliska w sytuacjach krzyża, tam gdzie się wydaje, że nie ma już żadnej nadziei i ostatnia iskierka światła zagasła. Ona, jest Błogosławiona, bo oczekuje Bożego jutra.

Życzmy sobie wzajemnie, by Czas zbliżającej się Paschy - tak ważny dla Polaków świętujących 1050 Rocznicę Chrztu Świętego - zanurzył nas w tej nadziei, która nie gaśnie, która nie zatrzymuje się na tym, co "tu i teraz", ale wygląda Bożego jutra: pełnego niespodzianek, pełnego spełnieniem obietnicy, jutra niosącego zwycięstwo nad śmiercią i grzechem, jutra, które będzie naszym Zmartwychwstaniem i Życiem Wiecznym.

Pamiętamy o Was w modlitwie - siostry karmelitanki bose z Gniezna

 

 

 

Dzień milczenia Boga

Wlk.Sb

 

WIELKA SOBOTA

 

"Wielka Sobota jest dniem milczenia Boga. Powinna być ona dniem milczenia. Powinniśmy zatem uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby była ona dniem milczenia, tak jak to było w tamtym czasie: dzień milczenia Boga. Jezus złożony w grobie dzieli z całą ludzkością dramat śmierci. Jest to milczenie, które mówi i wyraża miłość jako solidarność z osobami od zawsze opuszczonymi, do których dociera Syn Boży wypełniając pustkę, którą może wypełnić jedynie nieskończone miłosierdzie Boga Ojca. Bóg milczy, ale ze względu na miłość. W tym dniu miłość, ta milcząca miłość staje się oczekiwaniem życia w zmartwychwstaniu.

 

Warto, abyśmy w Wielką Sobotę pomyśleli o milczeniu Matki Bożej - Kobiety Wiary, która w milczeniu oczekiwała zmartwychwstania. Dla nas Matka Boża powinna być Ikoną tej Wielkiej Soboty. Warto abyśmy głęboko zastanowili się, jak Maryja przeżywała tę Wielką Sobotę - w oczekiwaniu.

 

Jest to miłość, która nie wątpi, ale pokłada nadzieję w słowie Pana, aby się ono ujawniło i stało się jaśniejące w dniu Paschy" (Papież Franciszek).

 

 

 

"A miłosierdzie większe jest niż sprawiedliwość" Św. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego

miłosierny

 

WIELKI PIĄTEK

 

Dziś rozpoczyna sie Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia!

 

Pan Jezus powiedział do Świętej Faustyny:

 

"Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby Święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności Miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  Miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699)".

 

Przygotowaniem do tego Święta ma być Nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz. 1517).

 

Czytając "więcej" natrafisz na tekst Nowenny!

 


więcej

Bóg Wszechmocny zdaje się potrzebować kapłana, aby móc oddawać się duszom (Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej)

Euch.

 

WIELKI CZWARTEK

 

Podziękujmy dziś Dobremu Bogu za DAR EUCHARYSTII I KAPŁAŃSTWA!

 

Módlmy się za powołanych do kapłaństwa, którzy muszą podjąć ostateczną decyzję pójścia za Panem i za tych, którzy kończą już swoją ziemską pielgrzymkę - przeżywając swoje ostatnie chwile;

 

Módlmy się za oddanych z pasją apostolstwu i ewangelizacji i za tych, którzy celebrują Liturgię w ciszy własnych klasztorów;

 

Módlmy się za tych, którzy pełni wiary, oddania i "Bożego szaleństwa" służą Ludowi Bożemu i za tych, którzy pogubili się na drogach swojego powołania, tracąc przez grzech, bliską relację z Jezusem i braćmi;

 

Módlmy się za sprawujących sakramenty i głoszących nam Boże Słowo oraz za tych, którzy przykuci do łóżka cierpienia i bólu wraz z Jezusem przeżywają swoją pasję za Kościół i świat;

 

Niech wszystkich ogarnie BOŻE MIŁOSIERDZIE! Niech umocni w dobrym, uzdrowi to, co chore, uzdolni do służby i da głęboki pokój i radość płynące z przyjaźni z Jezusem!

 

Dziękujmy Bogu za Ich wybranie, za to, że włączył Ich w swoje kapłaństwo i uzdolnił do składnaia Jego Ofiary, jako Ofiary Kościoła;

 

Dziękujmy, że uczynił Ich szafarzami Eucharystii i przebaczenia, głosicielami Dobrej Nowiny i sługami Ludu Bożego!

 

Dziękujemy Wam, że jesteście! Że odpowiedzieliście na dar powołania i każdego dnia czynicie to na nowo!

Dziękujemy, że nie lękaliście się przyjaźni z Jezusem, która prowadzi Was drogami, którymi przeszedł ON Sam!

 

Pamiętamy o Was w naszej modlitwie!

 

i jeszcze słowo bł. Elżbietki dla Was:

 

"Wszystko w TOBIE - by tak rzec - jest kopią Jezusa Chrystusa, Najwyższego Arcykapłana, a TY możesz Go zawsze zastępować wobec Jego Ojca i wobec dusz. Jakaż to wielkość - kapłaństwo!"

 

"Życie kapłana i karmelitanki jest ustawicznym adwentem, przygotowującym Wcielenie Jezusa w duszach ludzkich"

 

 

Wielki Tydzień = Wielkie Tajemnice Zbawienia

triduum

 

20.03.2016

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Liturgii Triduum Paschalengo wraz z nami!

 

WIELKI CZWARTEK - Uroczysta Eucharystia Wieczerzy Pańskiej o godz. 17.00 - pod przewodnictwem ks. Grzegorza Pawlaczyka. Po Mszy Świętej Adoracja Pana Jezusa do godz. 22.00

 

WIELKI PIĄTEK - Liturgia o godz. 16.00 - również będzie ją celebrował ks. Grzegorz Pawlaczyk. Adoracja przez cały dzień do godz. 22.00

 

WIELKA SOBOTA - Całodzienna Adoracja do godz. 20.30. Wigilii Paschalnej sprawowanej o godz. 21.00 będzie przewodniczył ks. Paweł Kiejkowski.

 

W NIEDZIELĘ I PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - Eucharystia o godz. 10.00 (nie ma Mszy Świętej o godz. 7.30!)

 

W NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA Eucharystię o godz. 7.30 będzie sprawował Abp. Henryk Muszyński - serdecznie zapraszamy!

 


"...w dzień Jego Święta proszę Go o jakąś łaskę i zawsze ją otrzymuję" (Św. Teresa)

jozef

 

19.03.2016

 

Święty Jan XXIII mawiał: "Świętego Józefa bardzo kocham do tego stopnia, że nie mogę zacząć dnia, ani go skończyć bez pierwszej i ostatniej myśli, która by nie była zwrócona ku niemu".

 

Również i my pamiętajmy dziś o tym Wielkim Świętym - polecając jego wstawiennictwu wszystko, co niosą nasze serca! A z pewnością nas nie zawiedzie!

 

"Nie bójcie się wierzyć, mieć nadzieję i kochać. Nie lękajcie się wyznać, że Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem, że tylko On nas może zbawić... Gdy was przygniata zniechęcenie, myślcie o wierze Józefa. Gdy ogarnia was niepokój, myślcie o nadziei Józefa, potomka Abrahama, który ufał wbrew nadziei. Gdy opanowuje was gniew czy nienawiść, myślcie o miłości Józefa, który jako pierwszy człowiek zobaczył ludzką twarz Boga w osobie Dziecięcia poczętego z Ducha Świętego w łonie Dziewicy Maryi. Jak Józef nie bójcie się przyjąć Maryi, to znaczy nie bójcie się kochać Kościoła". Benedykt XVI

 

Poczytaj więcej klikając tutaj

 

Posłuchaj bp. Grzegorza Rysia, gdy mówi o naszym Dzisiejszym Patronie :)

 

 

10-18 marca - Nowenna ku czci św. Józefa

J1

 

9.03.2016

 

"Naprawdę osobliwy jest los tego wielkiego świętego: przypadło mu w udziale to, co najgorsze na ziemi i to co najlepsze mogło dać niebo. Nie posiadał on ani zaszczytów i chwały, ani pieniędzy i dostatku, ani władzy i poważania, ani miłości ziemskich i rozmaitych przyjemności, ani osobistej sławy czy też budzącego szacunek zawodu. Nie było żadnego powodu, dla jakiego sam mógłby się uważać, czy też być przez innych uważany za kogoś wybitnego. Nie posiadał nic z tego, co świat ceni (...). Od Boga natomiast otrzymał św. Józef to, czego Stwórca nie powierzył nikomu innemu na świecie: (...) swego Jednorodzonego Syna i Tę nad wszelki wyraz subtelną istotę, jaką była Matka Jezusa" (Święty Jan XXIII).

 

Kliknij i zakup w promocji 6 książek o Tym Świętym Patronie za jedyne 14 zł:

 

ś.Józefś.Józef 2

 

lub też wejdź na stronę i zamów:

 

ś. Józef 3JózefJ5J6

 

 

 

"Żadna kobieta nie jest tylko kobietą" (Św. Edyta Stein)

modląca się dziewczynka

 

8.03.2016

 

"Prawdziwe bohaterki, jakie znajdujemy w każdym środowisku, w życiu rodzinnym i zawodowym czy w ukryciu klasztornym, dokonujące cudów miłości i cudów osiągnięć w pracy. Mówią o nich kroniki kościelne i zna się je z własnego doświadczenia: matki opromieniające dom swoim ciepłem i światłem, wychowujące dziewięcioro własnych dzieci, przekazujące im pełnię błogosławieństwa na dalszą drogę życia i dla przyszłych pokoleń, o sercu zawsze otwartym na wszelki cudzy ból; skromne nauczycielki i drobne urzędniczki utrzymują nieraz całą rodzinę własną pracą zawodową, a przy wszystkich obowiązkach domowych znajdują jeszcze czas i pieniądze na różne cele kościelne i dobroczynne; zakonnice, czuwające nocą na modlitwie za zagrożone dusze i podejmujące dobrowolną pokutę jako zadośćuczynienie za grzechy innych. Skąd czerpią one siły do spraw przerastających ich naturalne możliwości i zachowują jednocześnie niezmącony spokój i pogodę w najsilniejszym nawet wyczerpaniu nerwowym i psychicznym?

 

Umieć o sobie zapomnieć, wyrzec się wszystkich osobistych pragnień i praw, mieć serce otwarte na wszelki cudzy ból i potrzeby - oto ideał osiągalny tylko dzięki codziennemu, zażyłemu obcowaniu ze Zbawicielem... Kto Go nawiedza w Eucharystii i z Nim omawia swoje sytuacje, kto się pozwala oczyszczać uświęcającej mocy ołtarza i sam w Ofierze Chrystusowej Mu się oddaje, kto Go w świętej Komunii przyjmuje do swego wnętrza, ten wnurza się coraz głębiej i silniej w prąd życia boskiego kształtując swe serce na wzór Serca Bożego.

 

Gdy kobieta usiłuje stać się tym, czym powinna, pozwala drzemiącemu w niej człowieczeństwu dojrzewać do doskonałego rozwinięcia.

 

Dojrzewać w miłosnym zespoleniu z drugim - co owocnie ten proces wspomaga - a jednocześnie innych pobudzać do dojrzewania, jest najgłębszą tęsknotą kobiety. Ta tęsknota, odpowiada jej wiecznemu przeznaczeniu. Jest specyficznie kobieca, a nie po prostu człowiecza, co widać w konfrontacji z pragnieniami specyficznie męskimi. Te ostatnie ukierunkowane są silniej na działalność zewnętrzną, na czyn i dzieła oraz osiągnięcia obiektywne;

 

Możemy zatem zebrać wszystkie kobiece cechy w jednym słowie: macierzyństwo zacieśnione nie jedynie do środowiska rodzinnego i przyjacielskiego, ale rozciągnięte wszędzie tam, gdzie będzie cierpienie i zniechęcenie, na wzór Matki Miłosierdzia i dlatego zakorzenione w Miłości Bożej, tak szerokiej jak świat". Św. Edyta Stein

 

Jeśli jesteś kobietą - podziękuj Stwórcy, że stworzył Cię tak cudownie, a jeśli mężczyzną - podziękuj dziś wraz ze Świętym Janem Pawłem II za wszystkie spotkane kobiety:

 

"Dziękujemy ci, kobieto, za to, że jesteś kobietą! Zdolnością postrzegania cechującą twą kobiecość wzbogacasz właściwe zrozumienie świata i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach między ludźmi.

 

Podziękowanie Panu Bogu za Jego zamysł określający powołanie i posłannictwo kobiety w świecie, staje się także konkretnym i bezpośrednim podziękowaniem składanym kobietom, każdej kobiecie za to, co przedstawia sobą w życiu ludzkości".

 

 

więcej

Strona:  <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  >>

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...