Aktualności

Dziś I Dzień Nowenny przed Uroczystością Świętej Teresy od Jezusa

teresa

 

6.10.2016

 

Pewnie nie raz myślimy o tym, jak się modlić, co robić, gdy stajemy przed Panem, czy na pewno nasza modlitwa jest Mu miła?

 

Posłuchajmy naszej Świętej:

 

"Wielkim była dla mnie dobrodziejstwem łaska, której mi Bóg użyczył, dając mi ducha modlitwy wewnętrznej. Przez nią poznałam, na czym zasadza się Jego miłość"

 

"Pragnę tylko, byście wiedziały i o tym pamiętały, że jeśli chcemy znaczny uczynić postęp na tej drodze (modlitwy), nie o to nam chodzić powinno, byśmy dużo rozmyślały, jeno o to, byśmy dużo miłowały, a zatem i to głównie czynić, i do tego przykładać się powinnyśmy, co skuteczniej pobudza nas do miłości. Ale może jeszcze nie wiemy, co to jest miłość, czemu zresztą nie bardzo bym się dziwiła. Otóż wiedzmy, że nie ta dusza więcej miłuje, która większych doznaje smaków i słodkości, ale ta, która mocniejsze ma postanowienie i usilniejsze pragnienie we wszystkim podobać się Bogu i pilniej się stara o to, by w niczym Go nie obrazić i goręcej Go błaga o coraz dalsze rozszerzenie czci i chwały Syna Jego, i coraz wyższy wzrost świętego Kościoła Katolickiego. Te są znaki prawdziwej miłości".

 

Posłuchaj o życiu Świętej Teresy

 

 

Razem ze Świętą Teresą

teresa

 

1.10.2016

 

Przeżyjmy ten dzień w bliskości z naszą  Świętą Siostrą, która w epoce czci oddawanej Bogu Sparwiedliwemu - odkryła Jego Miłosierne Oblicze!

 

Św. Teresa: - Jest tylko jeden sposób zmuszenia Pana Boga, aby nas wcale nie sądził: stanąć przed Nim z pustymi rękoma.

 

- Co to znaczy?

 

Św.Teresa: - To jest całkiem proste: nie rób żadnych zapasów, rozdawaj swe dobra w miarę jak je otrzymujesz. Ja, gdybym żyła nawet 80 lat byłabym zawsze jednakowo uboga, nie umiem robić oszczędności - wszystko co mam, natychmiast rozdaję, by kupować za to dusze.Gdybym czekała z oddaniem mego skarbu aż do chwili śmierci, i gdybym dała go, by oceniono jego prawdziwą wartość, wtedy Zbawiciel odkryłby, że jest to stop metali i na pewno poszłabym do czyśćca. Czyż nie opowiadają, że wielcy święci przybywając przed tron Boży z rękami pełnymi zasług, idą nieraz do tego miejsca ekspiacji, ponieważ wszelka sprawiedliwość jest splamiona w oczach Pańskich?

 

- Ale - spytałam - jeżeli Bóg nie będzie sądził naszych dobrych uczynków, to On osądza nasze złe i co będzie wtedy?

 

Św. Teresa: - Co też mówisz? Zbawiciel jest samą Sprawiedliwością; jeżeli nie będzie sądził dobrych, nie będzie też sądził złych czynów. Zdaje mi się, że dla ofiar miłości nie będzie sądu; raczej Pan Bóg pospieszy się, by wiecznym szczęściem nagrodzić swą własną miłość, którą będzie widział gorejącą w ich sercu.

 

- Jak myślisz - powiedziałam - czy dla dostąpienia tego przywileju wystarczy uczynić akt ofiarowania, który ułożyłaś?

 

Św. Teresa: - O, nie! Same słowa nie wystarczą... By rzeczywiście być ofiarą miłości, trzeba się oddać całkowicie. Nie będzie się strawionym przez miłość, jeżeli się nie odda miłości.

 

(Rady i wspomnienia)

 

 

Rozpoczynamy Nowennę przed Świętem Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

niebo

 

22.09.2016

 

Pisała w swojej Autobiografii: "Pragnę głosić Ewangelię jednocześnie w pięciu częściach świata, aż na najodleglejszych wyspach"... i odwiedziła kosmos!

 

To dowód na wielką hojnośc i nieprzewidywalność naszego Boga, Który wzrusza się śmiałymi pragnieniami swoich dzieci, które Mu ufaj bez miary...

 

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus 14 grudnia 1927 roku została ogłoszona przez Papieża Piusa XI Patronką Misji. Od tego czasu Jej relikwie wędrują po całym świecie, a w  dniach od 31 maja do 14 czerwca 2008 r. przebywały na orbicie okołoziemskiej. Na pokładzie promu kosmicznego Discovery pokonały dystans 9.177.030 km. z prędkością 27.291 km/h. W kosmos zabrał je 47-letni amerykański astronauta Ron Garan. Relikwie przekazały mu zaprzyjaźnione karmelitanki bose z New Caney w Teksasie ;).

 

 

więcej

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

krzyż

 

14.09.2016

 

Witaj Krzyżu, jedyna nadziejo!


"Pozdrawiamy cię, Krzyżu Święty, nasza jedyna nadziejo!" - tak każe nam wołać Kościół w okresie Męki Pańskiej, poświęconym rozpamiętywaniu gorzkich cierpień naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Świat płonie: walka Chrystusa z Antychrystem wyraźnie się zaostrzyła, dlatego, jeśli zdecydujesz się stać po stronie Chrystusa, możesz zostać wezwana nawet do ofiary ze swego życia.
Wpatruj się w Pana, który wisi przed tobą na drzewie, ponieważ stał się posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Przyszedł On na świat nie po to, aby pełnić swoją wolę, lecz wolę Ojca. Jeśli chcesz być oblubienicą Ukrzyżowanego, musisz wyrzec się całkowicie swojej woli i nie mieć innego pragnienia poza tym jednym: wypełniać wolę Bożą
Przed tobą wisi na krzyżu Zbawiciel, ogołocony i nagi, ponieważ wybrał ubóstwo. Kto chce iść za Nim, musi wyrzec się wszelkiego ziemskiego posiadania.
Trwaj przed Panem, który wisi na krzyżu z przebitym Sercem; wylał krew ze swego Serca, aby zdobyć twoje serce. Jeśli chcesz Go naśladować w świętej czystości, twoje serce musi być wolne od wszelkiego pożądania ziemskiego; do Jezusa Ukrzyżowanego powinno się zwrócić każde twoje pragnienie, każda tęsknota, każda myśl.
Świat jest w płomieniach: pożar mógłby ogarnąć także nasz dom, jednak Krzyż wznosi się ponad płomieniem ognia i nie może ulec spaleniu. Krzyż jest drogą która z ziemi prowadzi do nieba. Kto obejmuje go z wiarą miłością i nadzieją ten zostanie uniesiony wzwyż, aż na łono Trójcy Przenajświętszej.
Świat stoi w ogniu. Czy chcesz zagasić płomienie? Patrz na Krzyż: z otwartego Serca płynie krew Zbawiciela, krew zdolna ugasić nawet płomienie piekła. Przez wierne zachowywanie ślubów osiągniesz to, że twoje serce stanie się wolne i otwarte, a zatem będą mogły przypływać do niego strumienie Bożej miłości, przepełniając je i dając mu płodność aż po krańce ziemi.
Mocą Krzyża możesz być obecna we wszystkich miejscach bólu - wszędzie tam zaprowadzi cię twoja współczująca miłość, ta miłość, którą czerpiesz z Boskiego Serca i która czyni cię zdolną wszędzie rozprzestrzeniać Jego Najdroższą Krew, aby nieść ulgę, ratować i zbawiać.
Oczy Ukrzyżowanego zwrócone są na ciebie pytającym spojrzeniem. Czy chcesz na nowo, z całą powagą zawrzeć z Nim przymierze? Jaką dasz odpowiedź? "Panie, do kogóż pójdę? Ty masz słowa życia wiecznego". Ave Crux, spes unica!"
Z pism duchowych Św. Teresy Benedykty od Krzyża (E. Stein).


Nie zapomnijmy o prześladowanych za wiarę

 

13.09.2016

 

Nasze Siostry - karmelitanki bose w Aleppo - proszą, byśmy nie zapominali o nich w naszej modlitwie!

 

Pomimo bombardowań i niespokojnej sytuacji w mieście, siostry nie chcą go opuścić trwając z tymi, którzy tam pozostali.

 

Sytuacja polityczna jest skomplikowana, ale jako powiedziała s. Anne-Françoise z Aleppo: "jedyna prawda jaką znamy to ta, że ludzie tutaj cierpią i umierają"

 

Klasztor kontemplacyjny sióstr jest położony w dzielnicy uniwersyteckiej na obrzeżach miasta, w regionie, w którym trwają zacięte walki między syryjskimi wojskami rządowymi i rebeliantami z Państwa Islamskiego. Na los odciętych od wszelkiej pomocy ludzi w Aleppo wskazał papież Franciszek podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański. Ojciec Święty podkreślił, że "nie można się godzić z tym, iż tak wiele bezbronnych osób, wśród nich dzieci, musiało płacić tak wielką cenę za brak woli pokoju wśród mocarstw".

 

Aleppo było niegdyś syryjską metropolią zamieszkaną przez liczną wspólnotę chrześcijańską. Oblicza się, że spośród mieszkających tam w 2011 r. 160 tys. chrześcijan do dziś pozostało nie więcej niż 40 tys.

 

Siostry karmelitanki - cztery Syryjski i dwie Francuzki - przyjęły kilka rodzin do budynku sąsiadującego z klasztorem, w miarę skromnych możliwości starają się też pomagać innym. Jak podkreślają, w mieście pozostali tylko najbiedniejsi i to właśnie ze względu na nich, mimo strachu i zagrożenia, siostry postanowiły trwać w Aleppo. "Nasza obecność jest dla nich ważna, a my czerpiemy siłę i odwagę z modlitwy, która jest naszą osłoną", powiedziała siostra Anne-Françoise.

 

Wciąż aktualne pozostaje wołanie Biskupów z Aleppo "do sumień tych, którzy planują i prowadzą tę wojnę", wzywając do ustania wrogości "z miłości do Boga" i "miłosierdzia względem ludzi", z powodu "krzyku krwi dzieci i męczenników, który wznosi się do Boga" i "z powodu łez matek pogrążonych w żałobie". Jednocześnie biskupi proszą ludność, by ta nie traciła nadziei, będąc pewna, że to wielkie cierpienie zostanie "uświęcone, przynosząc pokój Syrii i ratunek naszemu miastu".

 

Zobacz list Abp Jeanbart na temat sytuacji chrześcijan w Syrii.

 

Organizacja "Pomoc Kościołowi w potrzebie" pisze o organizowanej pomocy - przeczytaj

 

 

Więźniowie łagrów sowieckich będą mieć swojego Patrona

bukowiński

 

10.09.2016

 

W dniu jutrzejszym w Karagandzie - odbędzie się beatyfikacja, zmarłego przed 42 laty, Wielkiego Polaka - ks. Władysława Bukowińskiego.

 

Ks. Władysław Bukowiński urodził się 22 grudnia 1904 r. w Berdyczowie. W latach 1921-1931 studiował prawo i teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 czerwca 1931 r. Po kilku latach pracy duszpasterskiej w Rabce i w Suchej Beskidzkiej, wyjechał na Kresy i został wykładowcą w Seminarium Duchownym w Łucku. Od 1939 r. był proboszczem katedry w Łucku. W 1940 r. został uwięziony przez NKWD.

 

Po ucieczce z więzienia w 1941 r. aktywnie pomagał uciekinierom i jeńcom. W latach 1945-1954 przebywał w radzieckich więzieniach i obozach pracy w Kijowie, Bakał, Czelabińsku i Dżezkazganie. Tam, po wyczerpującej, kilkunastogodzinnej pracy odwiedzał chorych w więziennym szpitalu, umacniał współwięźniów w wierze i nadziei, udzielał sakramentów, prowadził rekolekcje w różnych językach.

 

Napisał i wykładał w łagrze historię Polski. W 1954 r. został zesłany do Karagandy, z obowiązkiem podjęcia pracy stróża, jednocześnie prowadząc tajne duszpasterstwo. Odbył wyprawy misyjne m.in. do Tadżykistanu, Ałmaty, Semipałatyńska, Aktiubińska. W 1958 r. został ponownie uwięziony na trzy lata i zesłany do łagrów. Trzykrotnie zamykany, przebywał w łagrach i więzieniach 13 lat, 5 miesięcy i 10 dni. Po odbyciu kary kontynuował w Karagandzie pracę duszpasterską: w prywatnych domach odprawiał Msze św., katechizował, udzielał sakramentów. Zmarł w Karagandzie 3 grudnia 1974 r. do końca duszpasterzując.

 

Ks. Bukowiński będzie pierwszym błogosławionym Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w Kazachstanie.

 

Święty Jan Paweł II powiedział o nim: "znałem takiego heroicznego świadka Chrystusa i pasterza tych, którzy doświadczyli prześladowań z powodów wiary i pochodzenia. Nigdy ich nie opuścił. Dobrowolnie poszedł na zesłanie, aby dzielić ich los".

 

 

Prosimy o pomoc dla naszych sióstr z Gdyni

 

orł

 

Kilka słów od nich samych, o doświadczeniu, z którym przyszło im się zmierzyć:

 

"W nocy z 14 na 15 lipca br. ulewne deszcze spowodowały znaczne podniesienie poziomu wody na sąsiadującej z naszym terenem rzece Kaczej. Silny nurt wody zniszczył poważnie dużą część naszego ogrodu. Woda uszkodziła infrastrukturę naszego terenu, konstrukcje betonowe, chodniki, ogrodzenia wraz z fundamentami, powaliła liczne drzewa i bardzo mocno rozmyła skarpę w naszym ogrodzie, zabierając kilka metrów naszego terenu. Szkody są dla nas wciąż niewyobrażalne i na pewno na uporządkowanie ogrodu będzie potrzeba tak czasu jak i nakładów finansowych.

Ostatnio doświadczyłyśmy wielkiej życzliwości i wsparcia materialnego od wielu osób dobrej woli, którzy po nawałnicy złożyli na nasze konto ofiary pieniężne. Wszystkich zapewniamy o wdzięczności i modlitwie. W dniu 24 lipca o godzinie 8 rano w naszej kaplicy została odprawiona Msza św. w intencji dobroczyńców, którzy przejęli się stratami jakie odniosłyśmy po powodzi i wsparli nas finansowo.

Kolejna Msza św. w intencji tych, którzy nam pomogli w tej trudnej sytuacji planowana jest na 14 sierpnia. Pomoc i ofiarność tak wielu osób dodała nam siły do mierzenia się z codzienną walką o przywrócenie naszego ogrodu do stanu użyteczności.

Niech Dobry Bóg wynagrodzi wszystkim dobroczyńcom naszego klasztoru - siostry karmelitanki bose z Gdyni - Orłowa".

 

TUTAJ możesz zobaczyć filmik z obecnego stanu ogrodu naszych sióstr

 

 

Wakacje wciąż trwają... nie zapomnij

rys.

 

05.08.2016

 

o Tym, Który chciał, by człowiek odpoczął!

 

"Pamiętam zwłaszcza niedzielne przechadzki... wciąż odnajduję w sobie głębokie i poetyckie wrażenia, jakie wzbudzał we mnie widok łanów zboża, przybranych w bławaty i usianych innymi polnymi kwiatami. Juz wówczas kochałam dal... Przestrzeń i gigantyczne sosny, dotykające gałęziami ziemi, poruszały mnie podobnie, jak porusza mnie dziś przyroda...

 

Piękno przyrody, obficie rozlane, zachwycało moją duszę, tak łatwo wznosiło ją ku Temu, Któremu spodobało sie porozrzucać te arcydzieła po ziemi wygnania, choć to wygnanie ma trwać tylko dzień... Brakowało mi oczu, by się mu napatrzeć (...). Widok tego piękna wzbudzał we mnie głębokie myśli. Zdawało mi się, że pojmuję już wielkość Boga oraz wspaniałość nieba"

 

- św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

 

Światowe Dni Młodzieży Karmelitańskiej już jutro!

animacja

 

26.08.2016

 

Pamiętajmy o młodych i nie traćmy łaski Dziecięctwa Bożego - niezależnie od tego, ile wiosen na tej ziemi było nam dane już przeżyć!

 

Prośmy Boga o nowe wylanie Ducha, by odnowił oblicze tej ziemi; ziemi, którą noszą w sercach nasi Goście - przybyli z całego świata; wreszcie ziemi naszych serc!

 

Któż, jak nie On może przywrócić ludzkości upragniony pokój, radość, wolność, miłość, która wszystko przetrwa?

 

Niech obecność Papieża w naszej Ojczyźnie zrodzi owoce wiary i miłosierdzia!

 

Wsłuchajmy się w Jezusa, Który w tych dniach na różne sposoby: przez Słowo, wydarzenia, gesty, spotkania  - będzie do nas mówił!

 

I będzie bardzo konkretny - chciejmy Go usłyszeć!

 

... a w wolnej chwili zapraszamy do działu "Poczytaj', gdzie w "Świętych Karmelu" możesz poznać S. Izabelę od św. Dominika - uczennicę św. Teresy od Jezusa ;)

 

 

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus na ŚDM już od 20 VII!!!

roza

 

19.07.2016

 

Św. Teresa z Lisieux na Światowych Dniach Młodzieży jest nieprzerwanie od 1997 roku. Jej obecność jest okazją, by młodzi mogli ją poznać i się z nią zaprzyjaźnić. A wszystkim znającym Ją bliżej wiadomo, że Jej misja nie zakończyla się jeszcze i wciąż chce nam pomagać zsyłając deszcz róż - Bożych Łask. Tym razem w drodze na Światowe Dni Młodzieży Karmelitance będą towarzyszyć jej rodzice, święci Ludwik i Zelia Martin.

 

Organizatorami peregrynacji są nasi bracia karmelici bosi. To oni pojadą po relikwie do Francji, a po Światowych Dniach Młodzieży odwiozą je do Lisieux. W archidiecezji katowickiej św. Teresa nawiedzi "swoje" Sanktuarium w Rybniku-Chwałowicach, Parafię św. Teresy w Rogowie (20 lipca), dom Sióstr Karmelitanek Bosych w Katowicach (23 lipca o godz. 13.00) oraz hospicjum Cordis (23 lipca o godz. 16.00). Stamtąd wyruszy już do kościoła św. Marka w Krakowie.

 

Tutaj całościowy program peregrynacji Relikwii - zapraszamy!

 

 


Strona:  <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  >>

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...