Aktualności

IX Dzień Nowenny przed Uroczystością Świętej Teresy od Jezusa

ter

 

14.10.2016

 

Przeczytaj tutaj o modlitwie - historii przyjaźni

 

Gdy modlisz się dobrze, wcześniej, czy później pojawi się w Tobie pragnienie, jakie żyło w sercu Teresy: "Powiedz, mi o mój Boże, co chesz, abym czyniła?"

 

W BOŻYCH RĘKACH

 

Twoją jestem na zawsze,

Od Ciebiem życie wzięła,

Powiedz mi więc, o Boże,

Co chcesz, abym czyniła?

 

Najwyższy Majestacie

Wiekuista Mądrości,

Co w dobra chodzisz szacie;

O Boże wszechświatłości

Spojrzyj na nędzę moją,

Bom Tobie zawierzyła.

 

Powiedz mi więc, o Boże,

Co chcesz, abym czyniła?

 

Twą jestem, boś mnie stworzył,

Boś za mnie dał krew swoją,

Ból Ci rany otworzył,

By zbawić duszę moją;

Tyś łaską mnie osłaniał,

Ażebym nie zginęła.

 

Powiedz mi więc, o Boże,

Co chcesz, abym czyniła?

 

 

więcej

15 X zapraszamy do Częstochowy!!!

 

po

 

 

Wejdź na stronę: www.wielkapokuta.pl i zapoznaj się z programem!!!

 

 

VIII Dzień Nowenny przed Uroczystością Świętej Teresy od Jezusa

ter

 

13.10.2016

 

Nie tylko książka, ale i obrazek, figura, ikona pomagają w skupieniu na Bożej Obecności;

 

"Radzę każdej, by postarała się dla siebie o jaki, według własnego upodobania, obrazek czy figurę Pana naszego, nie po to, by je nosić ukryte w zanadrzu i nigdy na nie nie spojrzeć, ale aby przed tym wyobrażeniem jak najczęściej z Nim rozmawiać. On sam poda wam do serca, co Mu macie powiedzieć. Umiecie wszak rozmawiać z ludźmi, czyżby więc wam miało zabraknąć słów do rozmowy z Bogiem? Tego się nie obawiajcie, przynajmniej według mnie to rzecz niepodobna, jeśli jeno nawykniecie do towarzystwa z Panem. Bez tego, zapewne, że może wam zabraknąć wątku, jak i w stosunkach ludzkich trudniej nam idzie rozmowa z osobą nieznajomą albo rzadko spotykaną; pewne skrępowanie tamuje nam mowę, nie wiemy od czego zacząć i co powiedzieć; choćby to był krewny, mówimy z nim jakby z obcym, bo i węzły pokrewieństwa i przyjaźni rozluźniają się, skoro nie ma łączności".

 

Posłuchaj

 


więcej

Już niebawem...

 

el

 

W najbliższą niedzielę w Watykanie zostanie ogłoszona świętą Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej, francuska karmelitanka bosa z przełomu XIX i XX wieku.

 

Wraz z nią Papież kanonizuje:

 

José Sánchez del Río (1913-1928) - męczennika za wiarę z czasów powstania cristeros w Meksyku; 

Salomona Leclercq - brata szkolnego, męczennika za wiarę podczas rewolucji francuskiej;

Manuela Gonzáleza García, hiszpańskiego bpa - krzewiciela kultu Eucharystii na początku XX wieku;

Ludwika Pavoni i Alfonsa Marię Fusco - dwóch włoskich księży z XIX wieku, założycieli zgromadzeń zakonnych.

Siódmym kanonizowanym będzie argentyński ksiądz José Gabriel del Rosario Brochero (1840-1914), znany z wielkiej pomocy chorym i ubogim.

 

Transmisja Mszy św. kanonizacyjnej na antenie TV Trwam 16.10.2016 o godz. 10.15!

 


VII Dzień Nowenny przed Uroczystością Świętej Teresy od Jezusa

t

 

12.10.2016

 

... o tym, jak ważną pomocą w modlitwie może być książka:

 

"Było to, jak teraz widzę, szczególne zrządzenie łaskawości Pańskiej, że nie znalazłam nikogo, kto by mną kierował. Bo gdyby trafił mi się taki przewodnik, który by zabraniał mi czytania, a zmuszał mnie do samej tylko modlitwy myślnej, żadną miarą, zdaje mi się, nie wytrzymałabym tych udręczeń wewnętrznych i przenikliwej oschłości, którą cierpiałam przez osiemnaście lat skutkiem tej, jak mówiłam, niemożności rozmyślania rozumem. Przez cały ten czas nigdy, z wyjątkiem dziękczynienia po Komunii, nie odważyłam się przystąpić do modlitwy bez książki. Sama myśl zaczęcia modlitwy nie mając książki przy sobie, tak mnie w głębi duszy przerażała, jak gdybym sama jedna miała wyjść na spotkanie całej gromady nieprzyjaciół czyhających na mnie. Mając pod ręką tę pomoc, która mi była jakby towarzystwem i tarczą do odbijania pocisków przychodzących do mnie obcych myśli, uspokajałam się. Oschłości były wtedy rzadkim wyjątkiem, ale zawsze je miewałam, ile razy brakło mi książki. Bo zaraz wtedy trwożyła się dusza moja i myśli moje się gubiły. Dopiero za pomocą książki powoli je znowu skupiałam i duszę, jakby przynętą, do modlitwy pociągałam. Często wystarczało tylko samo otwarcie książki, innym razem czytałam krócej lub dłużej, według miary łaski, jakiej mi Pan użyczał".

 

Posłuchaj

 


VI Dzień Nowenny przed Uroczystością Świętej Teresy od Jezusa

ter

 

11.10.2016

 

"Do osiągnięcia skupienia różne są sposoby, podawane w książkach traktujących o modlitwie wewnętrznej. Zalecają one, byśmy starali się odwracać myśl od rzeczy zewnętrznych, dla łatwiejszego zbliżenia się do Boga; byśmy w samychże zatrudnieniach zewnętrznych usiłowali choć chwilami wejść w siebie i wspominali na obecność Tego, który przebywa we wnętrzu naszym, co samo już z wielkim jest dla duszy pożytkiem. Jednym słowem, byśmy przyzwyczajali się rozmawiać z Nim bez słów, bo On będąc w nas, wszystkie rozumie.

 

Co do mnie, wyznaję, że nigdy nie wiedziałam, co to jest dobrze się modlić, dopóki mnie Pan nie nauczył. Z tego zaś przyzwyczajenia skupiania się wewnątrz tyle odniosłam pożytku, że nie mogę się dosyć nadziękować Panu".

 

Posłuchaj

 


więcej

V Dzień Nowenny przed Uroczystością Świętej Teresy od Jezusa

t

 

10.10.2016

 

Jeśli chcesz poznać bliskie Świetej Teresie osoby zapraszamy do naszego działu: Poczytaj i podrozdziału: Święci Karmelu.

 

Niedawno pojawił się artykuł o. Pawła o osobie świeckiej, mającej wielkie znaczenie w życiu Teresy, jej przyjaciółce - Donie Guiomar de Ulloa.

 

Prócz tego w podrozdziale: Duchowość Karmelitańska - nowa rzecz o modlitwie:

Modlitwa jako współodczuwanie z Kościołem w rozumieniu św. Teresy od Jezusa.

Posłuchaj

 

i raz jeszcze sama Teresa o warunkach dobrej modlitwy w życiu każdego człowieka, bez względu na powołanie, jakim go Bóg obdarzył:

 

"Od nas Pan dwóch tylko rzeczy żąda: byśmy miłowali Jego i byśmy miłowali bliźniego; do tego dwojga ma zmierzać wszystka praca nasza; tego dwojga przestrzegając z wszelką, ile zdołamy, doskonałością, czynimy Wolę Jego, a zatem i dochodzimy do zjednoczenia z Nim. Najpewniejszym znakiem, po którym poznać możemy, czy spełniamy tę dwojaką powinność, jest, zdaniem moim, wierne przestrzeganie miłości bliźniego; bo czy kochamy Boga tak, jak należy, tego, mimo wielu wskazówek potwierdzających, że Go kochamy, na pewno jednak nigdy wiedzieć nie możemy; ale łatwo jest poznać, czy kochamy bliźniego. Im wyższy więc ujrzycie w sobie postęp w tej cnocie miłości bliźniego, tym mocniej, miejcie to za rzecz pewną, będziecie utwierdzone w miłości Boga. Bo tak wielka jest miłość Jego ku nam, że w nagrodę za miłość, jaką okażemy bliźniemu, pomnoży w nas obficie miłość ku Niemu; jest to, według mnie, rzecz tak pewna, że niepodobna mi wątpić o tym ani na chwilę".

 

 


IV Dzień Nowenny przed Uroczystością Świętej Teresy od Jezusa

tere

 

09.10.2016

 

Dziś kolejna lekacja w szkole modlitwy z naszą Świętą Teresą.

 

Było już o tym, że miłośc i pełnienie Woli Boga przygotowuje nasze serce do modlitwy.

 

Również i o tym, że Bóg jest wszędzie i można rozmawiac z Nim, jak z Ojcem, Bratem, Panem i Oblubieńcem, jak z Przyjacielem, na Którego wystarczy patrzeć...

 

Dziś o trzech filarach modlitwy, na których ona sie wznosi i bez których nie istnieje:

 

"Prosiłyście, bym wam co powiedziała o modlitwie. Uczynię zadość żądaniu waszemu, ale w nagrodę proszę was, byście to, co tu powiem, często odczytywały i z ochotną wolą spełniały. Nim jednak zacznę mówić o modlitwie, chcę pierwej dotknąć pewnych rzeczy, których koniecznie przestrzegać powinni wszyscy pragnący oddawać się modlitwie. Są to rzeczy tak potrzebne, że samym zachowaniem ich dusza, chociażby nie była bardzo kontemplacyjna, wysoko postąpić może w służbie Bożej, zaś przeciwnie, nie przestrzegając ich, niepodobna, by daleko zaszła na drodze kontemplacji. Gdyby zaś mimo to uważała siebie za kontemplacyjną, oszukiwałaby wielce sama siebie.

 

Trzy rzeczy tylko tu objaśnię, bo niezmiernie wiele na tym zależy, byśmy dobrze zrozumiały, jak bardzo nam potrzebne jest ich przestrzeganie; byśmy w ten sposób mogły cieszyć się tym pokojem, wewnętrznym i zewnętrznym, który nam Pan nasz tak usilnie zaleca. Pierwszą z tych trzech rzeczy jest: miłość zobopólna między nami; drugą: zupełne oderwanie się od wszystkich rzeczy stworzonych; trzecią: prawdziwa pokora, która, choć ją wymieniam na końcu, jest przecie główną i inne w sobie zamyka".

 

Posłuchaj jeszcze...

 

 

III Dzień Nowenny przed Uroczystością Świętej Teresy od Jezusa

teresa

 

8.10.2016

 

... co jeszcze o modlitwie?

 

"Wróćmy teraz do naszej modlitwy. Że modlitwę należy poprzedzić roztrząśnięciem sumienia, odmówieniem aktu skruchy i znakiem krzyża świętego, tego wam, jako rzeczy wiadomej, mówić nie potrzebuję. Zaraz po tym wstępie, postaraj się, o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze, nad towarzystwo samego Mistrza? Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie. Wierz mi, tak dobrego przyjaciela nigdy nie powinieneś odstępować. Gdy się przyzwyczaisz być zawsze w obecności Jego, a On będzie widział, że czynisz to z miłością i starasz się we wszystkim podobać się Jemu, już się od Niego - jak to mówią - nie odczepisz. Nigdy On ciebie ani na chwilę nie opuści, będzie cię wspierał we wszystkich strapieniach twoich, na każdym kroku będzie ci stróżem i pocieszycielem. Czy to mała rzecz, sądzicie, mieć zawsze i wszędzie przy boku takiego przyjaciela? Nie żądam od was wielkich o Nim rozmyślań ani natężonej pracy rozumu, ani zdobywania się na piękne, wysokie myśli i uczucia - żądam tylko, byście na Niego patrzyli".


Posłuchaj

 


II Dzień Nowenny przed Uroczystością Świętej Teresy od Jezusa

teresa

 

7.10.2016

 

Dalsze rady naszej Świętej o modlitwie:

 

"Wiecie, że Bóg jest wszędzie; jasną zaś i niewątpliwą jest prawdą, że gdzie jest król, tam jest i dwór jego, więc gdzie jest Bóg, tam jest i niebo. Możecie zatem bez żadnej wątpliwości wierzyć, że gdziekolwiek jest Boski Majestat Jego, tam jest i wszystka chwała Jego. Święty Augustyn powiada, że szukał Boga wszędy wkoło siebie, aż wreszcie znalazł Go w samym sobie. Czy mały to będzie, sądzicie, dla duszy roztargnionej pożytek, gdy zrozumie tę prawdę i przekona się, że na to, aby mogła rozmawiać z Boskim Ojcem swoim i cieszyć się obecnością Jego, nie ma potrzeby wzlatywać aż do nieba ani modlić się głośno? On bowiem tak blisko jest, że i bez głosu ją usłyszy; nie potrzeba jej skrzydeł, aby latała szukając Go, ale dość jej udać się na samotność i patrzeć, i oglądać Go obecnego we własnym jej wnętrzu. I nie oddalając się od tego Gościa tak drogiego, z pokorą najgłębszą mówić do Niego jak do Ojca, prosić Go jak Ojca i cieszyć się Nim jak Ojcem, czując i uznając siebie niegodną zwać się córką Jego.

 

Strzeżcie się tylko tego skrępowania, z jakim niektórzy zachowują się w obecności Pana i biorą to za pokorę. W takie pokory, córki, nie wdawajcie się, ale rozmawiajcie z Nim jak z Ojcem, jak z Bratem, jak z Panem, raz w ten, drugi raz w inny sposób, jak On sam was nauczy i poda wam, co w danym razie czynić i mówić macie, aby Mu się spodobać".

 

Posłuchaj

 Strona:  <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  >>

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...