Aktualności

Dzień ze Świętą Elżbietą

el

 

8.11.2016

 

Z pism duchowych M. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, dziewicy:

 

"O Boże mój, Trójco Przenajświętsza, którą uwielbiam, dopomóż mi zapomnieć zupełnie o sobie samej, abym mogła zamieszkać w Tobie nieporuszona i spokojna, jakby dusza moja była już w wieczności. Oby nic nie zmąciło mego pokoju i nie wyprowadziło mnie z Ciebie, o mój wieczny Boże, ale niech każda minuta pogrąża mnie coraz głębiej w Twojej tajemnicy. Uspokój moją duszę, uczyń w niej swoje niebo, swoje mieszkanie umiłowane i miejsce swego spoczynku. Obym tam nigdy nie zostawiła Ciebie samego, lecz bym tam cała była, cała żyjąca wiarą, cała adorująca, cała wydana Twojemu twórczemu działaniu.

 

O mój Chryste umiłowany, ukrzyżowany z miłości, chciałabym być oblubienicą Twego Serca. Chciałabym Cię okryć chwałą chciałabym Cię miłować... aż do śmierci z miłości! Ale czuję moją bezsilność i błagam Cię, abyś mnie "okrył Sobą", abyś wszystkie poruszenia mej duszy utożsamił z Twoimi, abyś mnie w Sobie zatopił, zagarnął, zajął moje miejsce, tak by życie moje było jedynie odblaskiem Twojego życia. Przyjdź do mnie jako Ten, który uwielbia, wynagradza i zbawia.

 

O Słowo Przedwieczne, Słowo mego Boga, chcę spędzić życie moje na słuchaniu Ciebie. Chcę być cała pojętna na zrozumienie Ciebie. A następnie, przez wszystkie ciemności, przez całą pustkę i bezsilność własną, chcę się wpatrywać w Ciebie i na zawsze trwać w Twojej światłości. O Gwiazdo moja ukochana, utwierdź mnie, abym nie mogła się oddalić poza obręb Twoich promieni.

 

O Ogniu trawiący, o Duchu Miłości, zstąp na mnie, ażeby w mej duszy dokonało się jakby wcielenie Słowa: abym była dla Niego jakby nowym człowieczeństwem, w którym mógłby ponawiać swoją Tajemnicę.

 

A Ty, mój Ojcze, racz się skłonić ku Twemu maleńkiemu stworzeniu, ?okryj je swoim cieniem" i racz w nim widzieć jedynie "Twego Umiłowanego, w którym sobie upodobałeś".

 

O Boska Trójco, moje Wszystko, moja Szczęśliwości, Samotności nieskończona, Bezmiarze, w którym się gubię, wydaję się Tobie jako zdobycz. Ukryj mnie w Sobie, zamieszkaj we mnie, abym ja mogła zamieszkać w Tobie, czekając na wejście w Twoją światłość i w przepaść Twego bezmiaru".

 

 

Dzień dziewiąty...

el

 

8.11.2016

 

"'Uwielbienie chwały' to dusza trwająca w Bogu, miłująca Go miłością czystą i bezinteresowną, nie szukającą siebie w pociechach tej miłości. Dusza miłująca Go ponad wszystkie dary Jego, nawet gdyby od Niego nic nie otrzymała, powodująca się wielką, bezinteresowną miłością (...)".

 

Zapraszamy do zgłębienia tej myśli wraz z o. Romanem Hernogą - karmelitą bosym - czytając tutaj o trudnej sztuce zapomnienia o sobie samym!

 

 

Dzień ósmy...

el

 

6.11.2016

 

Jak odnaleźć prawdziwe szczęście? Podpowie nam Święta Elżbieta - przeczytaj

 

"Gdybym poszła do Nieba, jak bardzo żyłabym razem z tobą! Nigdy nie opuściłabym ciebie i pozwoliłabym ci odczuć obecność twojej Elzbiety".

 

"... z radością pójdę do Nieba i tam będę Twoim Aniołem. Jak zazdrosna będę wtedy o piękność twej duszy, którą już teraz na ziemi tak kocham".

 

Elżbieta się nie zmieniła wciąż chce być blisko tych, którzy ją wzywają - prosząc o wstawiennictwo. Jest wierną przyjaciółką dla wszystkich, którzy tego chcą...

 

 

Dzień siódmy...

el

 

5.11.2016

 

"Wydaje mi się, że dusza najbardziej słaba, owszem, nawet bardzo grzeszna, jest tą, która ma prawo najwięcej ufać, i tym aktem zapomnienia siebie samej rzuca się w ramiona Boga, Którego w ten sposób sławi i daje Mu wiecej radości, aniżeli przez wszytskie zwroty na siebie samą i na wszytskie badania sumienia, które pozwalają jej nadal żyć razem z tymi słabościami, podczas gdy na dnie swej duszy posiada Zbawiciela, Który w każdej chwili chce ją oczyszczać".

 


Dzień szósty...

el

 

4.11.2016

 

Tu - mała fotogaleria naszej Świętej

 

"Żyjmy miłością, bądźmy proste, zawsze wydane i ofiarujące się z minuty na minutę czynieniu Woli Dobrego Boga, bez szukania nadzwyczajności. A następnie bądźmy małe, pozwalające się nosić, jak małe dziecko w ramionach swej matki, Temu, Który jest naszym Wszystkim. Tak, jesteśmy bardzo słabe, powiem nawet, że jesteśmy samą nędzą, ale On o tym wie. Bardzo chętnie nam przebacza, podnosi nas, a następnie zabiera nas w Siebie, w Swoją czystość i w Swoją Nieskończoną Świętość".

 

 

Dzień piąty...

el

 

3.11.2016

 

Jesteś cholerykiem, choleryczką? Lekarstwo na złość??? Zobacz

 

"Ach, gdybym mogła cię nauczyć sekretu szczęścia, jak mnie tego nauczył Bóg... Trzeba, abyś podobnie, jak ja, zbudowała sobie celkę wewnątrz twej duszy, myślałabyś o tym, że Bóg tam jest, i wchodziłabyś tam od czasu do czasu. Gdy odczuwać będziesz nerwy i poczujesz się nieszczęśliwą, szybko tam pośpiesz i powierz się Mistrzowi".

 


Dzień czwarty...

el

 

2.11.2016

 

"I pomyśleć, że mamy nasze Niebo w nas, to Niebo, do którego tęsknotę nieraz odczuwam... Jak dobrze będzie, gdy kiedyś opadnie zasłona, i gdy cieszyć się będziemy twarzą w Twarz z Tym, Którego jedynie kochamy!"

 

 

 

 

 

 

Dzień trzeci...

el

 

1.11.2016

 

"Wydaje mi się, że w Niebie moim posłannictwem będzie pociagać dusze pomagając im wyjść z siebie samych, by przylgnęły do Boga prostym i pełnym miłości ruchem, oraz strzec ich w tym wielkim milczeniu wewnętrznym, które pozwoli Bogu w nich dzialać i przemieniać w Siebie"

 

 

 

 

Dzień drugi...

el

 

31.10.2016

 

Gdy masz problemy ze zniechęceniem - koniecznie przeczytaj, co mówi do Ciebie Elżbieta.

 

"Kochana, trzeba wykreślić słowo "zniechęcenie" z twojego słownika miłości. Im bardziej odczuwasz swoją słabość, swoją trudność skupiania się, im bardziej Mistrz zdaje się ukrywać, tym bardziej powinnaś się cieszyć, albowiem wtedy Mu się oddajesz. A czyż nie wiesz, że kiedy kochamy, lepiej jest dawać aniżeli brać? Bóg mówił do świętego Pawła: ?Wystarczy ci mojej łaski! Moc bowiem w słabości się doskonali?. I ten wielki święty tak dobrze to zrozumiał, że aż zawołał: ?Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć moc Jezusa Chrystusa mieszka we mnie?. Czy to jest ważne, co odczuwamy? On jest niezmienny, jest Tym, który nigdy się nie zmienia. On ciebie miłuje dzisiaj tak, jak cię miłował wczoraj, jak będzie cię miłował jutro. Jeśli nawet sprawiłaś Mu przykrość, przypomnij sobie, że przepaść przyzywa przepaści, oraz że przepaść twojej nędzy, Gosiu, przyzywa przepaść Jego miłosierdzia".

 

 

9 dni z Nową Karmelitańską Świętą!

el

 

30.10.2016

 

Dziś rozpoczynamy Nowennę przed Wspomnieniem Świętej Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, którą 16 X kanonizował w Rzymie Papież Franciszek.

 

"Zawierzenie, Droga Pani, oto, co nas wydaje w ręce Boga. Jestem bardzo młoda, ale wydaje mi się, że nieraz bardzo cierpiałam. O, wtedy, gdy wszystko się gmatwa, kiedy rzeczywistośc jest tak bolesna, a przyszłość ukazywała mi się jeszcze bardziej ciemna, zamykałam oczy i oddawałam się, jak dziecko, całkowicie w ramiona Tego Ojca, Który jest w Niebie".

 

Kliknij "więcej" i zapoznaj się z tekstem o. Mariusza Wójtowicza - karmelity bosego - o Świętej od Trójcy Zamieszkałej :)

 

 

więcej

Strona:  <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  >>

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...