Aktualności

Z Niepokalaną dzień 7.

M

 

5.12.2016

 

"Najpiękniejsza i najzręczniejsza Ogrodniczko, oto masz tu, u swych stóp, serce zamienione przez swe grzechy w las pełen cierni i ostów, gdzie mają swe legowisko i rozmnażają się najobrzydliwsze i bezwstydne namiętności: tysiące robotników do Twych rozkazów, zależnych od Twego słowa, czeka, że poślesz ich, by wyrywali wszelkie zło i wszelkie wady, a siali i sadzili to, co święte, to, co dobre, co cnotliwe. Powierzam Ci, daję Ci ziemię uprawną mojej duszy; rozkaż, Pani świata, rozkaż, Królowo Aniołów, a zostanie przemieniona w raj rozkoszy dla Ciebie i Twego Syna; ... (Bł. Franciszek Palau y Quer).

 

DZIŚ ROZPOCZYNA SIĘ NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ŚW. JANA OD KRZYŻA

 

Zapraszamy tutaj i tutaj i tutaj na stronę naszych braci, gdzie można poznać bliżej Świętego Doktora Kościoła i poszukać ciekawych inspiracji.

 

 

więcej

Z Niepokalaną dzień 6.

M

 

4.12.2016

 

"Kto nie zna Boga, niech się ucieka do Maryi! Kto nie potrafi dostosować się do Bożej woli, niech się ucieka do Maryi! Kto nie znajduje miłosierdzia w Bogu, niech się ucieka do Maryi! Kto upada ze słabości, niech się ucieka do Maryi, która jest Panną możną i potężną! Kto przeżywa ustawiczne rozdwojenie, niech się ucieka do Maryi która jest niczym spokojny ocean! Kto przeżywa napaści szatana, niech się ucieka do Maryi! [...] Uciekajcie się do Maryi, biegnijcie do Maryi" (Św. Maria Mgdalena de Pazzi).

 

 

Słowo na II Niedzielę Adwentu

 

 

Z Niepokalaną dzień 5.

m

 

5.12.2016

 

"Poprzez Ciebie Dziewico otrzymujemy to, o co prosimy, bo to jest Twoją niebieską radością, że Twój Syn nie odmawia Ci żadnej rzeczy. Ja wiem, o Pani, że Ty nie przedłożyłabyś Mu prośby, która by Mu się nie podobała, bo pomiędzy taką Matką i Takim Synem nie ma rzeczy zakrytych. Dlatego też, o Pani, wracam, aby prosić jeden i tysiąc razy, abyś mi była bliską, i abyś wskazała mi, jaką jest Jego Wola, i abyś wspomagała mnie jako moja Matka i Pani w jej wypełnieniu. Bo bez Twojej pomocy nie ma we mnie nic dobrego. Tobie więc ufam i od Ciebie oczekuję Bożej łaski, o Królowo Aniołów" (bł. Anna od św. Bartłomieja).

 

 

Z Niepokalaną dzień 4.

M

 

2.12.2016

 

"Ty o Pani byłaś wybraną od samego początku; Ty jesteś tym bukietem kwiatów o wielu kolorach. W Tobie zostały zgromadzone wzniosłości wszelkiego stworzenia, którego jesteś uwieńczeniem. Ty jesteś ową białą Gołąbką bez skazy [...]. Tylko Ty mogłaś sprowadzić z nieba Syna Bożego i zniszczyć winę naszej matki Ewy, stając się Bogu posłuszną bardziej, niż ktokolwiek z ludzi. Ty byłaś przepowiadaną przez proroków i Ty byłaś Tą, dla której nasz ojciec Eliasz zbudował ołtarz [...]. W Tobie, o Pani, znajdują się wszystkie cnoty [...]; Tobie nigdy nie zabrakło ani wiary, ani nadziei, miłości czy pokory, bo po Bogu Ty jesteś najdoskonalszą. (Bł. Anna od ś. Bartłomieja)

 

Tutaj o Fortecy Maryi ;)


Z Niepokalaną dzień 3.

MAryja

 

1.12.2016

 

"Musimy mieć zawsze w pamięci i w sercu Tajemnicę Wcielenia Jezusa Chrystusa, musimy rozważać te nieskończoną Miłość Boga, Który dał nam swego Jednorodzonego Syna, który stał się człowiekiem i naszym bratem, i przyszedł, aby spłacić nasze winy; musimy kontemplować czystość Najświętszej Dziewicy i Jej dziewicze łono, do którego Go przyjęła, stając sie Relikiwarzem Przenajświętszej Trójcy" (bł. Anna od św. Bartłomieja).

 

Przeczytaj także

 


 

Z Niepokalaną dzień 2.

MAryjja

 

30.11.2016

 

"Obierzmy sobie za Orędowniczkę Matkę Bożą, Panią i Patronkę naszą; przywołujmy Jej we wszystkich naszych potrzebach i w pragnieniach cnoty, i kontemplujmy w Niej to zwierciadło, w którym odbija się Piękno Boga, albowiem od kiedy po raz pierwszy otwarła Ona swoje oczy, uczyniła to, aby wpatrywać się w Boga i nigdy nie oderwała od Niego swego wzroku. A Bóg spoglądał na Nią i napełnił Ją swoim bytem do tego stopnia, że uczynił Ją podobną do Siebie tak, że jak mówi jeden święty, gdyby Boga nie było, adorowałby Go w Niej" (bł. Anna od Św. Bartłomieja).

 

 

Z Niepokalaną przez życie

Maryja

 

29.11.2016

 

Dziś rozpoczyna się Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny!

 

Powierzmy się Maryi - razem z naszymi Świętymi Karmelu:

 

"Matko Najświętsza wiem, że Ty jesteś moją Matką. Pamiętaj, że oddałam się Tobie, (...) składam siebie w Twoje macierzyńskie ramiona, abyś Ty mogła złożyć mnie w ramiona Jezusa" (Św. Teresa z Los Andes).

 

 

Święty Czas

adwent

 

29.11.2016

 

"Nadchodzi Święty Czas Adwentu. Wydaje mi się, że jest to szczególnie czas przeznaczony dla dusz prowadzących życie wewnetrzne, dusz, które stale i we wszystkim żyją 'ukryte w Bogu z Jezusem Chrystusem' "

 

- tak pisała o Adwencie nasza, niedawno kanonizowana współsiostra, Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej. Może i dla Ciebie jest to zaproszenie, byś odnalazł, mieszkajacego w Twym sercu Boga, zainteresował się Nim, posłuchał, opowiedział o sobie, zawierzył?

 

Posłuchaj

 

Zapoznaj się

 

 

Niedługo beatyfikacja

 

"Największy akt miłości, jaki możemy uczynić dla świata i dla ludzkości, to dać mu świętego, którym będzie ktoś inny lub my sami" (Ojciec Maria Eugeniusz, 1961).

 

eug

 

19 listopada 2016 roku w parku Ekspozycji w Awinionie odbędzie się Beatyfikacja Sługi Bożego

OJCA MARII EUGENIUSZA OD DZIECIĄTKA JEZUS, Henryka Grialou, 1894-1967

 

Proces beatyfikacyjny ojca Marii-Eugeniusza rozpoczęto w 1985 r. Papież Benedykt XVI zatwierdził dekret o heroiczności jego cnót 19 grudnia 2011 roku, a 3 marca 2016 r. Papież Franciszek zatwierdził cud do jego beatyfikacji.

 

"Modlitwa jest spotkaniem. Można powiedzieć, że jest to ... czuła wymiana z Bogiem. Mogę utworzyć z Nim wzajemne więzi. On mnie zna, kocha mnie, a ja z mojej strony znam i kocham Jego. On mnie kocha jak Ojciec, a ja kocham Go jak syn. I to jest wielką Jego radością. Spotkanie dwóch miłości, oto czym jest modlitwa w ciszy! Kiedy kontakt jest nawiązany, zachodzi prawdziwa wymiana: Bóg jest oceanem, jest ogniem, jest fontanną życia. Za każdym razem, kiedy nawiązujemy z Nim kontakt, dotykamy tego oceanu, którym jest, dotykamy płomienia, ognia, którym jest i czerpiemy z Niego" (o. M.Eugeniusz ocd).

 

Przeczytaj w "więcej" o życiu Błogosławionego

 

Zobacz także stronę założonego przez Niego Instytutu

 

 

więcej

Myśląc Ojczyzna... z Kardynałem Wyszyńskim

11

 

11.11.2016

 

Potrzeba w naszej Ojczyźnie przykładu ofiary z siebie, aby człowiek współczesny zapomniał o sobie, a myślał o drugich - o dobru rodziny, o wypełnieniu swego powołania i zadania życiowego wobec innych, o dobru całego narodu. (Warszawa, 25 września 1968)

 

Nie trzeba oglądać się na innych, na tych lub owych, może na polityków, żadając od nich, aby się odmienili. Każdy musi zacząć od siebie, abyśmy prawdziwie się odmienili. (Gniezno, 2 lutego 1981 (z homilii))

 

Nienawiścią nie obronimy naszej Ojczyzny, a musimy jej przecież bronić. Brońmy jej więc miłością! Naprzód między sobą, aby nie podnosić ręki przeciw nikomu w Ojczyźnie, w której ongiś bili nas najeźdźcy. Nie możemy ich naśladować. Nie możemy sami siebie poniewierać i bić. Polacy już dosyć byli bici przez obcych, niechże więc nauczą się czegoś z tych bolesnych doświadczeń. Trzeba spróbować innej drogi porozumienia - przez miłość, która sprawi, że cały świat, patrząc na nas, będzie mówił: "Oto, jak oni się miłują". Wtedy dopiero zapanuje upragniony pokój, zgoda i wzajemne zaufanie. (Niepokalanów, kwiecień 1969)

 

 

więcej

Strona:  <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  >>

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...