Aktualności

Święty Czas

adwent

 

29.11.2016

 

"Nadchodzi Święty Czas Adwentu. Wydaje mi się, że jest to szczególnie czas przeznaczony dla dusz prowadzących życie wewnetrzne, dusz, które stale i we wszystkim żyją 'ukryte w Bogu z Jezusem Chrystusem' "

 

- tak pisała o Adwencie nasza, niedawno kanonizowana współsiostra, Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej. Może i dla Ciebie jest to zaproszenie, byś odnalazł, mieszkajacego w Twym sercu Boga, zainteresował się Nim, posłuchał, opowiedział o sobie, zawierzył?

 

Posłuchaj

 

Zapoznaj się

 

 

Niedługo beatyfikacja

 

"Największy akt miłości, jaki możemy uczynić dla świata i dla ludzkości, to dać mu świętego, którym będzie ktoś inny lub my sami" (Ojciec Maria Eugeniusz, 1961).

 

eug

 

19 listopada 2016 roku w parku Ekspozycji w Awinionie odbędzie się Beatyfikacja Sługi Bożego

OJCA MARII EUGENIUSZA OD DZIECIĄTKA JEZUS, Henryka Grialou, 1894-1967

 

Proces beatyfikacyjny ojca Marii-Eugeniusza rozpoczęto w 1985 r. Papież Benedykt XVI zatwierdził dekret o heroiczności jego cnót 19 grudnia 2011 roku, a 3 marca 2016 r. Papież Franciszek zatwierdził cud do jego beatyfikacji.

 

"Modlitwa jest spotkaniem. Można powiedzieć, że jest to ... czuła wymiana z Bogiem. Mogę utworzyć z Nim wzajemne więzi. On mnie zna, kocha mnie, a ja z mojej strony znam i kocham Jego. On mnie kocha jak Ojciec, a ja kocham Go jak syn. I to jest wielką Jego radością. Spotkanie dwóch miłości, oto czym jest modlitwa w ciszy! Kiedy kontakt jest nawiązany, zachodzi prawdziwa wymiana: Bóg jest oceanem, jest ogniem, jest fontanną życia. Za każdym razem, kiedy nawiązujemy z Nim kontakt, dotykamy tego oceanu, którym jest, dotykamy płomienia, ognia, którym jest i czerpiemy z Niego" (o. M.Eugeniusz ocd).

 

Przeczytaj w "więcej" o życiu Błogosławionego

 

Zobacz także stronę założonego przez Niego Instytutu

 

 

więcej

Myśląc Ojczyzna... z Kardynałem Wyszyńskim

11

 

11.11.2016

 

Potrzeba w naszej Ojczyźnie przykładu ofiary z siebie, aby człowiek współczesny zapomniał o sobie, a myślał o drugich - o dobru rodziny, o wypełnieniu swego powołania i zadania życiowego wobec innych, o dobru całego narodu. (Warszawa, 25 września 1968)

 

Nie trzeba oglądać się na innych, na tych lub owych, może na polityków, żadając od nich, aby się odmienili. Każdy musi zacząć od siebie, abyśmy prawdziwie się odmienili. (Gniezno, 2 lutego 1981 (z homilii))

 

Nienawiścią nie obronimy naszej Ojczyzny, a musimy jej przecież bronić. Brońmy jej więc miłością! Naprzód między sobą, aby nie podnosić ręki przeciw nikomu w Ojczyźnie, w której ongiś bili nas najeźdźcy. Nie możemy ich naśladować. Nie możemy sami siebie poniewierać i bić. Polacy już dosyć byli bici przez obcych, niechże więc nauczą się czegoś z tych bolesnych doświadczeń. Trzeba spróbować innej drogi porozumienia - przez miłość, która sprawi, że cały świat, patrząc na nas, będzie mówił: "Oto, jak oni się miłują". Wtedy dopiero zapanuje upragniony pokój, zgoda i wzajemne zaufanie. (Niepokalanów, kwiecień 1969)

 

 

więcej

Dzień ze Świętą Elżbietą

el

 

8.11.2016

 

Z pism duchowych M. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, dziewicy:

 

"O Boże mój, Trójco Przenajświętsza, którą uwielbiam, dopomóż mi zapomnieć zupełnie o sobie samej, abym mogła zamieszkać w Tobie nieporuszona i spokojna, jakby dusza moja była już w wieczności. Oby nic nie zmąciło mego pokoju i nie wyprowadziło mnie z Ciebie, o mój wieczny Boże, ale niech każda minuta pogrąża mnie coraz głębiej w Twojej tajemnicy. Uspokój moją duszę, uczyń w niej swoje niebo, swoje mieszkanie umiłowane i miejsce swego spoczynku. Obym tam nigdy nie zostawiła Ciebie samego, lecz bym tam cała była, cała żyjąca wiarą, cała adorująca, cała wydana Twojemu twórczemu działaniu.

 

O mój Chryste umiłowany, ukrzyżowany z miłości, chciałabym być oblubienicą Twego Serca. Chciałabym Cię okryć chwałą chciałabym Cię miłować... aż do śmierci z miłości! Ale czuję moją bezsilność i błagam Cię, abyś mnie "okrył Sobą", abyś wszystkie poruszenia mej duszy utożsamił z Twoimi, abyś mnie w Sobie zatopił, zagarnął, zajął moje miejsce, tak by życie moje było jedynie odblaskiem Twojego życia. Przyjdź do mnie jako Ten, który uwielbia, wynagradza i zbawia.

 

O Słowo Przedwieczne, Słowo mego Boga, chcę spędzić życie moje na słuchaniu Ciebie. Chcę być cała pojętna na zrozumienie Ciebie. A następnie, przez wszystkie ciemności, przez całą pustkę i bezsilność własną, chcę się wpatrywać w Ciebie i na zawsze trwać w Twojej światłości. O Gwiazdo moja ukochana, utwierdź mnie, abym nie mogła się oddalić poza obręb Twoich promieni.

 

O Ogniu trawiący, o Duchu Miłości, zstąp na mnie, ażeby w mej duszy dokonało się jakby wcielenie Słowa: abym była dla Niego jakby nowym człowieczeństwem, w którym mógłby ponawiać swoją Tajemnicę.

 

A Ty, mój Ojcze, racz się skłonić ku Twemu maleńkiemu stworzeniu, ?okryj je swoim cieniem" i racz w nim widzieć jedynie "Twego Umiłowanego, w którym sobie upodobałeś".

 

O Boska Trójco, moje Wszystko, moja Szczęśliwości, Samotności nieskończona, Bezmiarze, w którym się gubię, wydaję się Tobie jako zdobycz. Ukryj mnie w Sobie, zamieszkaj we mnie, abym ja mogła zamieszkać w Tobie, czekając na wejście w Twoją światłość i w przepaść Twego bezmiaru".

 

 

Dzień dziewiąty...

el

 

8.11.2016

 

"'Uwielbienie chwały' to dusza trwająca w Bogu, miłująca Go miłością czystą i bezinteresowną, nie szukającą siebie w pociechach tej miłości. Dusza miłująca Go ponad wszystkie dary Jego, nawet gdyby od Niego nic nie otrzymała, powodująca się wielką, bezinteresowną miłością (...)".

 

Zapraszamy do zgłębienia tej myśli wraz z o. Romanem Hernogą - karmelitą bosym - czytając tutaj o trudnej sztuce zapomnienia o sobie samym!

 

 

Dzień ósmy...

el

 

6.11.2016

 

Jak odnaleźć prawdziwe szczęście? Podpowie nam Święta Elżbieta - przeczytaj

 

"Gdybym poszła do Nieba, jak bardzo żyłabym razem z tobą! Nigdy nie opuściłabym ciebie i pozwoliłabym ci odczuć obecność twojej Elzbiety".

 

"... z radością pójdę do Nieba i tam będę Twoim Aniołem. Jak zazdrosna będę wtedy o piękność twej duszy, którą już teraz na ziemi tak kocham".

 

Elżbieta się nie zmieniła wciąż chce być blisko tych, którzy ją wzywają - prosząc o wstawiennictwo. Jest wierną przyjaciółką dla wszystkich, którzy tego chcą...

 

 

Dzień siódmy...

el

 

5.11.2016

 

"Wydaje mi się, że dusza najbardziej słaba, owszem, nawet bardzo grzeszna, jest tą, która ma prawo najwięcej ufać, i tym aktem zapomnienia siebie samej rzuca się w ramiona Boga, Którego w ten sposób sławi i daje Mu wiecej radości, aniżeli przez wszytskie zwroty na siebie samą i na wszytskie badania sumienia, które pozwalają jej nadal żyć razem z tymi słabościami, podczas gdy na dnie swej duszy posiada Zbawiciela, Który w każdej chwili chce ją oczyszczać".

 


Dzień szósty...

el

 

4.11.2016

 

Tu - mała fotogaleria naszej Świętej

 

"Żyjmy miłością, bądźmy proste, zawsze wydane i ofiarujące się z minuty na minutę czynieniu Woli Dobrego Boga, bez szukania nadzwyczajności. A następnie bądźmy małe, pozwalające się nosić, jak małe dziecko w ramionach swej matki, Temu, Który jest naszym Wszystkim. Tak, jesteśmy bardzo słabe, powiem nawet, że jesteśmy samą nędzą, ale On o tym wie. Bardzo chętnie nam przebacza, podnosi nas, a następnie zabiera nas w Siebie, w Swoją czystość i w Swoją Nieskończoną Świętość".

 

 

Dzień piąty...

el

 

3.11.2016

 

Jesteś cholerykiem, choleryczką? Lekarstwo na złość??? Zobacz

 

"Ach, gdybym mogła cię nauczyć sekretu szczęścia, jak mnie tego nauczył Bóg... Trzeba, abyś podobnie, jak ja, zbudowała sobie celkę wewnątrz twej duszy, myślałabyś o tym, że Bóg tam jest, i wchodziłabyś tam od czasu do czasu. Gdy odczuwać będziesz nerwy i poczujesz się nieszczęśliwą, szybko tam pośpiesz i powierz się Mistrzowi".

 


Dzień czwarty...

el

 

2.11.2016

 

"I pomyśleć, że mamy nasze Niebo w nas, to Niebo, do którego tęsknotę nieraz odczuwam... Jak dobrze będzie, gdy kiedyś opadnie zasłona, i gdy cieszyć się będziemy twarzą w Twarz z Tym, Którego jedynie kochamy!"

 

 

 

 

 

 


Strona:  <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  >>

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...