Aktualności

Jubileusz Teresy - jak się modlić (9)

17.04.2011 Niedziela Palmowa

 

Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i jaką pokorą raczy ciebie nauczać. Wierz mi, tak dobrego przyjaciela nigdy nie powinnaś odstępować.

 

Jeśli jesteście smutne i w strapieniu, patrzcie na Pana w Ogrojcu. Jaki smutek był w Jego duszy, iż jęczał i skarżył się na niego. Patrzcie na Pana przy słupie, nasyconego boleścią, z ciałem dla miłości, jaką was miłuje, biczami poszarpanym w kawałki. Tyle wycierpiał przez jednych sponiewierany, przez drugich oplwany, inni się Go wyparli, bez przyjaciół, którzy by się ujęli za nim, drżąc od zimna, a tak osamotniony, że możecie bez przeszkody przystąpić do Niego i połączyć smutek swój z boleściami Jego, czerpać pociechę od Niego i Jego wzajemnie pocieszać.

 

więcej

Zmiana numeru

Zmieniłyśmy nr telefonu komórkowego do naszej Pracowni Haftu. Oto nowy:

 

794 600 744

 


Jubileusz Teresy

06.04.2011

 

Cierpienia, które się kończą, za nic miejmy, jeśli się nam zdarzy sposobność oddania znaczniejszej przysługi Temu, który za nas tak wielkie męki wycierpiał. Zawsze i we wszystkim usiłujcie czynić, co jest doskonalsze.

 


więcej

Jubileusz Teresy - o prawdziwej miłości

22.03.2011

Trzeba się trochę potrudzić, żeby przebrnąć przez język św. Teresy, ale sedno prawdziwej miłości wyraża ona niezwykle jasno: "Obecnie zatem, tutaj, jeśli darzy ją miłością, jest w niej zaangażowanie w to, aby uczynić tę duszę taką, by była miłowalna dla Niego [...]. A jest to miłość wielce na swój koszt; nie pominie podjęcia się wszystkiego, co jest w stanie, ażeby tamta dusza odniosła pożytek; gotowa jest stracić życie po tysiąckroć za wydobycie z niej choćby maleńkiego dobra. Och, drogocenna miłości, która obrazujesz działania kapitana miłości, JHS, naszego dobra!"

 

Co do miłości, o której mówię, że jest całkiem duchowa, nie wiem, czy będę umiała wypowiedzieć to, co zamierzam; a w każdym razie nie ma potrzeby dużo mówić o niej, ponieważ nieliczne mają taką miłość. Takie osoby są tymi, które Bóg doprowadza do tego stanu; są to dusze wspaniałomyślne, dusze królewskie.

więcej

Jubileusz Teresy - jak się modlić (7)

19.02.2011

 

Gdy przyjąwszy Komunię świętą, macie Pana samego we własnej Osobie w duszy waszej, starajcie się wtedy zamknąć oczy ciała, a otworzyć oczy duszy i patrzyć na Niego, jako mieszka w pośrodku serca waszego.

 

 

więcej

Ks. Prymas pamięta o nas!

12.02.2011

 

Bardzo miłą niespodziankę sprawił nam ks. Prymas Józef Kowalczyk, gdy 2 lutego ( dzień osób konsekrowanych) po prostu zadzwonił do nas, by złożyć nam życzenia! Niemniej ujęte i docenione poczułyśmy się w czasie homilii podczas Eucharystii, słuchając słów listu ks. Prymasa, który tego dnia czytany był w całej naszej archidiecezji:

 

"Życie konsekrowane [...] jest dla nas wszystkich zachętą do naszej wierności Chrystusowi i do odważnego pójścia za Nim drogą ewangelicznych błogosławieństw.

Szczególnym wsparciem na tej drodze są dla nas wspólnoty życia konsekrowanego całkowicie oddane kontemplacji. Z wdzięcznością i miłością spoglądamy zatem na nasz gnieźnieński Karmel, głęboko ufając, że przez modlitwę i pokutę Sióstr Karmelitanek, ofiarowaną w intencji Świętowojciechowego Kościoła, wzrastać będzie duch wiary i wzajemnej miłości. Dlatego też zwyczajem minionych lat i w tym roku ofiary składane w liturgiczne święto Ofiarowania Pańskiego przeznaczmy na potrzeby klasztorów klauzurowych, a w naszej Archidiecezji, właśnie dla gnieźnieńskiego Karmelu. Są one nie tylko wyrazem naszej kościelnej solidarności i wdzięczności za dar karmelitańskiej modlitwy, ale także tej świadomości, że ta wspólnota, nie mając przecież żadnych innych źródeł utrzymania i praktycznie żyjąc z jałmużny, niekiedy dzieli się swoim skromnym chlebem z jeszcze bardziej potrzebującymi." (cały tekst)

 

więcej

Jubileusz Teresy - jak się modlić (6)

06.02.2011

 

"Bądź wola Twoja"

 

Przez to dusza staje się sposobna do przebycia w bardzo krótkim czasie drogi wiodące do onego źródła, u którego, jak mówiłam, napawa się wodą żywą, z niego tryskającą. Bez tego zaś całkowitego ofiarowania swej woli Panu, aby we wszystkim uczynił z nami wolę swoją, nigdy nas nie dopuści do zakosztowania z tego źródła żywej wody.

więcej

Jubileusz Teresy - jak się modlić (5)

30.01.2011

 

Wszystko tylko na tym zależy, byśmy oddali się Jemu bez podziału i nieodwołalnie i w niczym nie krępowali działania Jego w nas. [...] Pan nie chce zmuszać woli naszej, wiec przyjmuje, co Mu damy, ale całkowicie nam siebie nie odda, póki my się całkowicie nie oddamy Jemu.

 

 

Tabliczki na stalki

04.01.2011

 

W Nowym Roku publikujemy zdjęcia stalkowych tabliczek! Teraz zostało je tylko przybić do nowych stalek!

 

Zobacz listę darczyńców, dzięki którym możemy wyposażyć nasze miejsca modlitwy!

Dziękujemy wszystkim i trwamy na modlitwie w Waszej intencji!

 

Jubileusz Teresy - jak się modlić (4)

04.01.2011

 

Czy mały to będzie, sądzicie, dla duszy roztargnionej pożytek, gdy zrozumie tę prawdę i przekona się, że na to, aby mogła rozmawiać z Boskim Ojcem swoim i cieszyć się obecnością Jego, nie ma potrzeby wzlatywać aż do nieba ani modlić się głośno? On bowiem tak blisko jest, że i bez głosu ją usłyszy; nie potrzeba jej skrzydeł, aby latała szukając Go, ale dość jej udać się na samotność i patrzeć, i oglądać Go obecnego we własnym jej wnętrzu. I nie oddalając się od tego Gościa tak drogiego, z pokorą najgłębszą mówić do Niego jak do Ojca, prosić Go jak Ojca i cieszyć się Nim jak Ojcem, czując i uznając siebie niegodną zwać się córką Jego.

 

 

więcej

Strona:  <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  >>

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...