Aktualności

Uroczystość św. Teresy

15.10.2012

 

W naszym Zakonie świętujemy dziś uroczystość naszej Świętej Matki, która w 450 lat temu zreformowała Karmel, pragnąc powrotu do istoty i pierwotnej surowości. Od tego czasu wspólnoty mniszek są małe, mają być kolegium Chrystusa, gdzie ma panować rodzinna atmosfera i siostrzana przyjaźń. Wszystko to jako wyraz szczególnej i jedynej miłości do Jezusa, który pragnie byśmy byłe całe dla Niego.

 

My dziś żyjący, świadkowie naoczni tych cudownych spraw Pańskich, pomnijmy na łaski, jakie nam uczynił, na uciski i utrapienia, z których nas wyzwolił. A którzy przyjdą po nas, mając już przed sobą drogę utorowaną i równą, niechaj niczego nie zaniedbają, cokolwiek do doskonałości naszego stanu należy. Jak my dziś zaczynamy, tak niechaj oni usiłują zaczynać wciąż na nowo, coraz dalej ku coraz lepszym rzeczom postępując.


Na miłość Pana naszego proszę was wszystkie, pomnijcie, jak prędko wszystko na tym świecie się kończy, jak wielką łaskę uczynił nam Pan, powołując nas do tego Zakonu, jak ciężka kara spotkałaby każdą, która by dała początek jakiemu tej świętej Reguły naszej zwolnieniu. Miejmy raczej wciąż przed oczyma ten ród święty, z którego pochodzimy. Jesteśmy duchowym potomstwem owych błogosławionych Proroków i Ojców, potomstwem tylu chwalebnych przodków naszych, którzy tu na ziemi nosili ten nasz habit, a dziś chwałą przyobleczeni czekają nas w niebie! Zdobywajmyż się na świętą zuchwałość, postanówmy sobie i usiłujmy za łaską Boga stać się świętymi jak oni. Walka, siostry moje, nie będzie długa, a koniec jej wieczny. Porzućmy te rzeczy ziemskie, które są samą nicością, a miłujmy jedynie te rzeczy, które same mają byt i istność prawdziwą, bo trwają wiecznie, abyśmy coraz usilniej dążąc do osiągnięcia ich, coraz wierniej służyły Temu, coraz goręcej kochały Tego, który żyje na wieki wieczne, amen, amen.

 

 

 

Nowenna do św. Teresy z Avila

14.10.2012

 

 

Wielka to zaiste wina nasza i wstyd, że z własnej winy naszej nie znamy samych siebie ani nie wiemy, czym jesteśmy.


 

 

Gdym dzisiaj, niezdolna nic wymyśleć ani nie wiedząc od czego zacząć to pisanie, polecone mi przez posłuszeństwo, klęczała na modlitwie i błagała Pana, aby On raczył mówić za mnie, nasunęło mi się na myśl to, co zaraz opowiem jako fundament niejaki i podstawa wszystkiego.

 

Przedstawiła mi się dusza nasza jako twierdza cała z jednego diamentu albo na wskroś przejrzystego kryształu, podzielona na wiele rozmaitych komnat, podobnie jak i w niebie mieszkań jest wiele. Bo w istocie, siostry, jeśli dobrze rzecz zważymy, dusza sprawiedliwego nie jest niczym innym jak prawdziwym rajem, w którym, jak Pan mówi, z radością przebywa.

 

 

 

więcej

Otwarcie Roku Wiary

11.10.2012

 

Razem Ojcem Świętym Benedyktem XVI i całym Kościołem wchodzimy dziś w Rok Wiary. Brałyśmy udział w transmisji Mszy św. na otwarcie tego Roku i czujemy się wezwane do powtórnego zagłębienia się w Dokumenty Soboru Vaticanum II i Katechizmu, aby karmić i ożywiać wiarę. Papież mówił w homilii o wielkiej pustyni, pustce świata i tym, że żywa wiara jest piękna i pociągająca, że łączy się także z niezłomną nadzieją, nadzieją, której tak wielu ludzi potrzebuje. W Ewangelii słyszałyśmy: ogłaszam rok łaski od Pana. Z całą pewnością będzie to mocny rok, rok szczególnego Bożego działania. A do nas należy tylko otworzyć się na łaskę i ... uwierzyć.

 

Nowenna do św. Teresy z Avila

11.10.2012

 

O modlitwie i miłości

 

Chcę tu objaśnić, według słabego rozumienia mego, na czym polega istota doskonałej modlitwy. Znam takich, którzy sądzą, że wszystko tu się zasadza na rozumie. Jeśli zdołają, choćby z wielkim natężeniem, dłuższy czas trzymać myśl utkwioną w Bogu, już tym samym zdaje im się, że są ludźmi duchowymi, a gdy uwaga ich, nie mogąc znieść tego ciągłego naprężenia, odwróci się od Boga do rzeczy postronnych, chociażby dobrych, dręczą się tym roztargnieniem i pocieszyć się nie mogą; zdaje im się bowiem, że wszystko stracone.

więcej

Sesja Medytacyjna

PRZYSTAŃ zaprasza na SESJĘ MEDYTACYJNĄ opartą na starochrześcijańskiej tradycji modlitwy monologicznej


19 - 21października 2012

Sesję poprowadzi ks. Dariusz Larus - ojciec duchowny PWSD w Gnieźnie

Miejsce: Klasztor Sióstr Pallotynek ul. Hoża 31 Gniezno

Obowiązują zapisy. Telefon kontaktowy: 509 453 750 mail:przystan@onet.eu

 

 

 


Nowenna do św. Teresy z Avila

10.10.2012

 

Bóg daje łaskę

 

Zobaczcie tu, córki, i uwielbiajcie niezbadane sądy Boże! O, jaką wdzięczność, jaką wierną służbę winnyśmy Panu za to, że użyczył nam łaski wytrwania w naszym powołaniu, że dozwolił nam dojść aż do profesji, że teraz dano nam jest mieszkać w tym Jego domu i zwać się córkami Najświętszej Jego Matki!

 


więcej

Nowenna do św. Teresy z Avila

09.10.2012

 

Wdzięczność i skrucha

 

O Panie mojej duszy! Jak zdołam godnie wysławić wszystkie łaski, jakimi w ciągu tych lat mnie obsypywałeś? Jak w tej chwili, gdym Ciebie najciężej obrażała, Ty nagle wzbudzając we mnie najgłębszy żal, czyniłeś mnie zdolną do przyjęcia łask i pociech Twoich!

 

 


więcej

Różaniec z Karmelem

08.10.2012

 

Z okazji roku wiary Mały Gość Niedzielny przygotował akcję - "Otwórz serce Jezusowi. Z karmelitankami modlimy się o wiarę". My również włączamy się w tą akcję i różaniec w Waszej intencji ofiarujemy 23 października (wg. losowania Małego Gościa! :))

 

 

 

 

 

 

Nowenna do św. Teresy z Avila

08.10.2012

 

Patrzeć na Jezusa

 

Jeśli jesteście w usposobieniu radosnym, patrzcie na Pana zmartwychwstałego; samo przedstawienie sobie chwalebnego wyjścia Jego z grobu napełni duszę waszą weselem.

 

Jeśli jesteście smutne i w strapieniu, patrzcie na Pana w Ogrojcu. Jaki smutek był w Jego duszy, iż jęczał i skarżył się na niego. Patrzcie na Pana przy słupie, nasyconego boleścią, z ciałem dla miłości, jaką was miłuje, biczami poszarpanym w kawałki. Tyle wycierpiał przez jednych sponiewierany, przez drugich oplwany, inni się Go wyparli, bez przyjaciół, którzy by się ujęli za nim, drżąc od zimna, a tak osamotniony, że możecie bez przeszkody przystąpić do Niego i połączyć smutek swój z boleściami Jego, czerpać pociechę od Niego i Jego wzajemnie pocieszać.

 

więcej

Nowenna do św. Teresy z Avila

07.10.2012

 

Co znaczy modlić się?

 

Nie żądam od was wielkich o Nim rozmyślań ani natężonej pracy rozumu, ani zdobywania się na piękne, wysokie myśli i uczucia - żądam tylko, byście na Niego patrzyły. A któż wam może tego zabronić? Co wam może przeszkodzić, byście, gdy nie zdołacie uczynić nic więcej, nie miały zwrócić na Niego, choćby chwilowo, oczu duszy waszej?

więcej

Strona:  <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  >>

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...