Aktualności

Sesja Medytacyjna

PRZYSTAŃ zaprasza na SESJĘ MEDYTACYJNĄ opartą na starochrześcijańskiej tradycji modlitwy monologicznej


19 - 21października 2012

Sesję poprowadzi ks. Dariusz Larus - ojciec duchowny PWSD w Gnieźnie

Miejsce: Klasztor Sióstr Pallotynek ul. Hoża 31 Gniezno

Obowiązują zapisy. Telefon kontaktowy: 509 453 750 mail:przystan@onet.eu

 

 

 


Nowenna do św. Teresy z Avila

10.10.2012

 

Bóg daje łaskę

 

Zobaczcie tu, córki, i uwielbiajcie niezbadane sądy Boże! O, jaką wdzięczność, jaką wierną służbę winnyśmy Panu za to, że użyczył nam łaski wytrwania w naszym powołaniu, że dozwolił nam dojść aż do profesji, że teraz dano nam jest mieszkać w tym Jego domu i zwać się córkami Najświętszej Jego Matki!

 


więcej

Nowenna do św. Teresy z Avila

09.10.2012

 

Wdzięczność i skrucha

 

O Panie mojej duszy! Jak zdołam godnie wysławić wszystkie łaski, jakimi w ciągu tych lat mnie obsypywałeś? Jak w tej chwili, gdym Ciebie najciężej obrażała, Ty nagle wzbudzając we mnie najgłębszy żal, czyniłeś mnie zdolną do przyjęcia łask i pociech Twoich!

 

 


więcej

Różaniec z Karmelem

08.10.2012

 

Z okazji roku wiary Mały Gość Niedzielny przygotował akcję - "Otwórz serce Jezusowi. Z karmelitankami modlimy się o wiarę". My również włączamy się w tą akcję i różaniec w Waszej intencji ofiarujemy 23 października (wg. losowania Małego Gościa! :))

 

 

 

 

 

 

Nowenna do św. Teresy z Avila

08.10.2012

 

Patrzeć na Jezusa

 

Jeśli jesteście w usposobieniu radosnym, patrzcie na Pana zmartwychwstałego; samo przedstawienie sobie chwalebnego wyjścia Jego z grobu napełni duszę waszą weselem.

 

Jeśli jesteście smutne i w strapieniu, patrzcie na Pana w Ogrojcu. Jaki smutek był w Jego duszy, iż jęczał i skarżył się na niego. Patrzcie na Pana przy słupie, nasyconego boleścią, z ciałem dla miłości, jaką was miłuje, biczami poszarpanym w kawałki. Tyle wycierpiał przez jednych sponiewierany, przez drugich oplwany, inni się Go wyparli, bez przyjaciół, którzy by się ujęli za nim, drżąc od zimna, a tak osamotniony, że możecie bez przeszkody przystąpić do Niego i połączyć smutek swój z boleściami Jego, czerpać pociechę od Niego i Jego wzajemnie pocieszać.

 

więcej

Nowenna do św. Teresy z Avila

07.10.2012

 

Co znaczy modlić się?

 

Nie żądam od was wielkich o Nim rozmyślań ani natężonej pracy rozumu, ani zdobywania się na piękne, wysokie myśli i uczucia - żądam tylko, byście na Niego patrzyły. A któż wam może tego zabronić? Co wam może przeszkodzić, byście, gdy nie zdołacie uczynić nic więcej, nie miały zwrócić na Niego, choćby chwilowo, oczu duszy waszej?

więcej

Nowenna do św. Teresy z Avila

06.10.2012

 

Zbliża się Uroczystość naszej Świętej Matki - 15 paździenika.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy i pamiętamy o Waszych intencjach!

 

Jak się modlić?

 

 

Że modlitwę należy poprzedzić roztrząśnięciem sumienia, odmówieniem aktu skruchy i znakiem krzyża świętego, tego wam, jako rzeczy wiadomej, mówić nie potrzebuję.

 

Zaraz po tym wstępie, ponieważ jesteś sama, postaraj się, córko, o towarzystwo. A jakież mogłabyś znaleźć lepsze, nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz? Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i jaką pokorą raczy ciebie nauczać. Wierz mi, tak dobrego przyjaciela nigdy nie powinnaś odstępować. Gdy się przyzwyczaisz być zawsze w obecności Jego, a On będzie widział, że czynisz to z miłością i starasz się we wszystkim podobać się Jemu, już się od Niego - jak to mówią - nie odczepisz. Nigdy On ciebie ani na chwilę nie opuści, będzie cię wspierał we wszystkich strapieniach twoich, na każdym kroku będzie ci stróżem i pocieszycielem. Czy to mała rzecz, sądzicie, mieć zawsze i wszędzie przy boku takiego przyjaciela?

 

 

 

1 października Święto św. Teresy

Dziś mamy w klasztorze dzień świąteczny, Terenia jest szczególną patronką nowicjatu, więc młode siostry angażują się w zorganizowanie święta. Teresa jest ulubioną świętą naszej wspólnoty. Możemy słyszeć jak mówi do nas:

 

Szczęśliwa mała kropelko rosy, znana jedynie Jezusowi!... nie zatrzymuj uwagi na szumiących rzekach podziwianych przez stworzenia. Nie zazdrość nawet przezroczystemu strumykowi wijącemu się poprzez łąkę. Nie ma wątpliwości, że jego szmer jest bardzo słodki? Stworzenia jednak mogą go słyszeć, a zresztą strumyk nie zmieściłby się w kielichu Kwiatu polnego. On może być dla samego tylko Jezusa. Ażeby być Jego tylko własnością, trzeba być maleńkim, tak maleńkim jak kropla rosy!

 


 

 

więcej

Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus

30.09. - Dzień śmierci - narodzin dla nieba św. Teresy

 

Dwa miesiące przed śmiercią zapytano ją, co rozumiała przez słowa: być jako małe dziecko przed Bogiem. Odparła: "Jest to uznawać swoją nicość, oczekiwać wszystkiego od Boga, jak małe dziecko oczekuje wszystkiego od ojca, niczym się nie kłopotać, nie gromadzić mienia. U ubogich nawet, dopóki dzieckomałe, dają mu to, co niezbędne, lecz skoro tylko podrośnie, ojciec nie chce go już żywić i mówi do niego: Teraz pracuj, sam sobie możesz wystarczyć. Otóż, aby nie usłyszeć tego, nie chciałam nigdy być dużą, czułam się niezdolna zapracować sama na życie wieczne w Niebie. Pozostałam więc zawsze małą, jedyne moje zajęcie to zrywanie kwiatów miłości i ofiary i ofiarowanie ich Bogu, aby Mu sprawić przyjemność.

 

...Być małym, to następnie nie przypisywać sobie cnót, która się pełni, lecz uważając się za niezdolnego do czegokolwiek uznać, że Bóg składa w ręce swego dziecka ten skarb cnoty, aby się ono nim posługiwało według potrzeby; ale skarb pozostanie zawsze własnością Boga. Wreszcie nie zniechęcać się swymi błędami, bo dzieci często upadają, lecz są za małe, aby sobie mogły za wiele złego zrobić".

 


Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus

29.09.2012

 

Jezus, zadowalając się moją dobrą wolą, której mi nigdy nie brakowało, w jednej chwili dokonał dzieła, jakiemu nie mogłam sprostać przez dziesięć lat. Mogłam Mu wyznać podobnie jak apostołowie: "Panie, łowiłam całą noc i nic nie uchwyciłam"jeszcze bardziej litościwy dla mnie niż dla swoich uczniów, Jezus sam ujął sieć, zarzucił ją i wyciągnął napełnioną rybami... On uczynił ze mnie rybaka dusz; uczułam wielkie pragnienie, by pracować nad nawróceniem grzeszników pragnienie tak żywe jak nigdy dotąd... Jednym słowem, w serce moje wstąpiła miłość połączona z pragnieniem zapomnienia o sobie, by innym sprawiać przyjemność, i od tej chwili poczułam się szczęśliwa!...

 


 


więcej

Strona:  <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  >>

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...