Aktualności

Sekret bycia najmniejszym - II dzień nowenny

 

 

08.07.2018

 

Jedyną postawą Maryi było otwarcie się na Boga przez wierność i ogołocenie. Maryja była tak bardzo bogata Bogiem dlatego, że nie posiadała niczego, co nie byłoby Nim? Jakież wielkie bogactwo i jak wielkie zarazem ubóstwo. Ukochana Matka będzie mogła prowadzić nas swoimi śladami tylko wówczas, gdy zrozumiemy, że kryje się w Niej tajemnica życia. Maryja przez całe życie szła drogą czystej wiary, a ponieważ została zdobyta i bez reszty oddana Duchowi Świętemu, nie wiedziała, co uczyni z Nią ów Boży porywacz? Pozwoliła, by spalał Ją żar świętości, ani przez moment nie zapatrując się w siebie samą.

Z jedyną w swoim rodzaju zazdrością, Bóg zażądał od Niej całego Jej jestestwa, całej Jej miłości, prawa do wszystkich Jej władz, i uczynił to jednym wejrzeniem pełnym prostoty, które bezzwłocznie wprowadziło Ją w zjednoczenie z Ojcem, Słowem i Duchem Świętym. Jednym słowem, aby stać się najmniejszą i aby mieć udział w maleńkości Najświętszej Dziewicy dusza musi zamieszkać w Niej, co zakłada, że została uprzednio przez Ducha Świętego złożona "u zamkniętych wrót" ogrodu. Tam przez ciąg następujących po sobie miłosiernych dotknięć dusza zostaje wprowadzona w "nicość", która przyciągnęła ku błogosławionej Dziewicy Tego, który jest wszystkim.

 

 

O Matko umiłowana,

niech wszystkie te odbicia,

wiernie przyjęte i wiernie odbite dalej

pozwolą nam już tu na ziemi

oglądać Twoje prawdziwe oblicze

Matk Słowa i Matki wszystkich świętych

w oczekiwaniu szczęśliwej wieczności.

 

/Marie de Fiesole/

 


Sekret bycia najmniejszym - I dzień nowenny

 

 

07.07.2018

 

Nowenna przed uroczystością Matki Bożej z Góry Karmel

 

Większość dusz, którym mówi się o byciu najmniejszym, zastanawia się, czym ono właściwie jest. Wielu myli je z pokorą. Dusza pokorna może wcale nie być najmniejszą, tymczasem dusza najmniejsza z pewnością jest pokorna. Bycie najmniejszym nie jest cnotą, którą można zdobyć siłą woli i własną pracą czy cierpliwością. Jest to raczej stan stworzony w nas przez łaskę Bożą udoskonalony przez działanie Ducha Świętego, czysty dar Boży, udzielony duszy, która go przyjmuje, dar płynący z Bożego miłosierdzia.

 

Maryja jako jedyna pozostała mała, najmniejsza, i dlatego spodobała się Najwyższemu. Maryja nigdy nie wyszła ze swojej znikomości. Wobec Tego, który jest, pozostała Tą, która jest niczym. Maryja jednak zechciała podzielić się łaską bycia najmniejszą ze swoimi dziećmi.

 

Pociąga ich dusze w głąb siebie samej tajemniczą mocą Ducha Świętego i tam umniejsza je do tego stopnia, że zaczyna w nich wzrastać Jej umiłowany Syn, Święty nad świętymi, z którym najmniejsze dzieci Maryi utożsamiają się tak ściśle, że stanowią z Nim jedno. Działanie Maryi w duszy dziecka zostaje ukończone dopiero z chwilą osiągnięcia przezeń pełni świętości. A świętość najmniejszych polega na ich wyrzeczeniu się samych siebie, na ich całkowitym zniknięciu w najczystszym zwierciadle słońca sprawiedliwości, jakim jest błogosławiona Dziewica.

 

Matko umiłowana,

któraś jest arcydziełem miłości

Ojca, Syna i Dcuha Świętego,

wypełnij odwieczny Boży zamysł

w duszy każdego ze swoich najmniejszych dzieci...

Odbij w ich "nicości" swój własny

wielokształtny i niepowtarzalny

stan bycia najmniejszą,

stan, który był darem Ducha Świętego

udzielonym Twej błogosławonej duszy.


/Marie de Fiesole/

 


Z Jego śmierci jest nasze ŻYCIE

ndz

 

01.04.2018

 

Alleluja!

PAN ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA!

 

"Bóg czyni cuda tam, gdzie nic nie jest możliwe,

aby było wiadomo, że tylko On może robić to, co chce.

Z Jego śmierci nasze życie,

z Jego ran - nasze uzdrowienie,

z Jego upadku - nasze zmartwychwstanie,

z Jego zstąpienia - nasze wstąpienie"

(Pseudo-Hipolit).

 

Błogosławionej PASCHY dla każdego z Was!

 

 

"Dzisiaj na ziemi panuje wielka cisza i samotność... bo Król śpi.."

sb.

 

31.03.2018

 

"w naszych czasach, szczególnie po doświadczeniach ubiegłego wieku, ludzkość stała się szczególnie wrażliwa na Tajemnicę Wielkiej Soboty. Ukrycie się Boga należy do duchowości współczesnego człowieka, w sposób egzystencjalny, niemal nieuświadomiony, jako coraz większa pustka w sercu.

 

Po dwóch wojnach światowych, po łagrach i gułagach, Hiroszimie i Nagasaki nasza epoka staje się coraz wyraźniej Wielką Sobotą - ciemność owego dnia daje do myślenia wszystkim, którzy zastanawiają się nad życiem, a przede wszystkim nam wierzącym.

 

My też mamy do czynienia z tą ciemnością. A jednak śmierć Syna Bożego, Jezusa z Nazaretu, ma też inny aspekt, głęboko pozytywny, który jest źródłem pociechy i nadziei. I rzeczywiście jest właśnie tak - najmroczniejsza tajemnica wiary jest jednocześnie najjaśniejszym znakiem nadziei, która nie ma granic.

 

Wielka Sobota jest "ziemią niczyją", gdzieś między śmiercią a zmartwychwstaniem, ale na tę "ziemię niczyją" dotarł On, Jedyny, który ją przeszedł ze śladami męki poniesionej dla człowieka" (Benedykt XVI).

 

więcej

Nieśmy swój krzyż z pokorą i zawierzeniem Ojcu

pascha

 

30.03.2018

 

"Śmierć Chrystusa mówi o tym, jak wiele cierpienia i zła ciąży nad ludzkością w każdej epoce: o miażdżącym ciężarze naszego umierania, o nienawiści i przemocy, która dzisiaj wciąż powoduje rozlew krwi na ziemi.

 

Męka Pana trwa nadal w cierpieniach ludzi. Jak słusznie pisze Blaise Pascal, "konanie Jezusa trwać będzie aż do skończenia świata; nie należy spać w tym czasie" (Myśli, 553).

 

O ile Wielki Piątek jest dniem pełnym smutku, o tyle jednocześnie jak najbardziej sprzyja ożywieniu naszej wiary, umocnieniu naszej nadziei i odwagi, byśmy mogli nieść swój krzyż z pokorą, ufnością i zawierzeniem Bogu, niezłomnie przekonani o Jego wsparciu oraz o Jego zwycięstwie. W tym dniu śpiewamy w liturgii: "O Crux, ave, spes unica" - Witaj Krzyżu, jedyna nadziejo!" (Benedykt XVI).

 

 

Jezus wychodzi w noc, aby otworzyć Nowy Dzień Boga

czwt.

 

29.03.2018

 

"Wielki Czwartek jest nie tylko dniem ustanowienia Najświętszej Eucharystii, której blask z pewnością rozchodzi się na wszystko inne i równocześnie przyciąga do siebie. Częścią Wielkiego Czwartku jest też noc ciemna Góry Oliwnej, ku której Jezus wychodzi ze swymi uczniami. Należy do niego także samotność i opuszczenie Jezusa, który modląc się wychodzi na spotkanie mroku śmierci; należy do niego również zdrada Judasza i pojmanie Jezusa, a także zaparcie się Piotra; oskarżenie przed Wysoką Radą oraz wydanie poganom, Piłatowi..." (Benedykt XVI).

 

 

więcej

Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i wskrzeszonego

ikona

 

20.03.2018

 

"Tajemnica Paschalna, którą będziemy przeżywać na nowo w Triduum Sacrum, to nie tylko wspomnienie rzeczy przeszłych, lecz rzeczywistość teraźniejsza: Chrystus również dziś swoją miłością zwycięża grzech i śmierć.

 

Zło, w jakiejkolwiek postaci, nie ma ostatniego słowa. Ostateczne zwycięstwo należy do Chrystusa, do prawdy i do miłości! Jeśli jesteśmy gotowi razem z Nim cierpieć i umrzeć, Jego życie staje się naszym życiem" (Benedykt XVI).


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Liturgii Triduum Paschalengo wraz z nami!

 

WIELKI CZWARTEK - Uroczysta Eucharystia Wieczerzy Pańskiej o godz. 17.00 - pod przewodnictwem ks. Grzegorza Pawlaczyka. Po Mszy Świętej Adoracja Pana Jezusa do godz. 22.00

 

WIELKI PIĄTEK - Liturgia o godz. 16.00 - również będzie ją celebrował ks. Grzegorz Pawlaczyk. Adoracja przez cały dzień do godz. 22.00

 

WIELKA SOBOTA - Całodzienna Adoracja do godz. 20.30.

Wigilii Paschalnej sprawowanej o godz. 21.00 będzie przewodniczył ks. Paweł Rybak.

 

W NIEDZIELĘ I PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - Eucharystia o godz. 10.00 (nie ma Mszy Świętej o godz. 7.30!)

 

Prośmy Maryję - naszą Matkę, Która szła za Jezusem drogą męki i krzyża, i wzięła Go w swoje ramiona po śmierci, aby towarzyszyła i nam podczas Triduum Paschalnego i w naszej osobistej drodze paschalnej.

 


ze Świętym Józefem przez życie

św. Józef

 

19.03.2018

 

Święta Teresa od Jezusa wiele zawdzięczała Świętemu Józefowi. Na początku swojego życia zakonnego, za jego pośrednictwem odzyskała zdrowie, co sama wspomina: "On w swej łaskawości to sprawił, że podniosłam się z łoża boleści i znowu chodzić mogłam".

 

Po tym uzdrowieniu miłość i zaufanie Teresy do św. Józefa wzrosły jeszcze bardziej. Obchodziła z największą uroczystością jego święta, nazywając go swoim Panem, Opiekunem, Patronem, Orędownikiem.

 

Następne pokolenia jej duchowych synów i córek, podobnie jak ona, doświadczają i świadczą o wielkiej roli, jaką w ich życiu ma Opiekun Jezusa i Oblubieniec Maryi.

 

Św. Rafał Kalinowski pisał: "ufność w  potężnym Ojcu i  Żywicielu Jezusa, świętym naszym Ojcu Józefie,  ożywiana przykładem św. Matki naszej Teresy, wznosi ducha do pobożności i daje balsam słodkiej nadziei wiernym będącym w  potrzebie". Karmelitanki - swoje siostry - zachęca: "Działajcie przez modlitwy do naszego świętego Ojca Józefa" i "Niech Matka Boża i Nasz Ojciec św. Józef radzić raczą w naszych potrzebach; ufać musimy, że nie zechcą być dłużnymi".

 

Ufajmy zatem w pomoc tak Wielkiego Patrona - Święci nie lubią być dłużnikami: ufność wzrusza ich serca!

 

 

Namaściła nogi Jezusa drogocennym olejkiem

 

Fr

 

22.02.2018

 

... tym razem to nie mowa o ewangelicznej Marii, która pełnią swojej miłości namaściła Pana przed Jego śmiercią, ale o naszej Kochanej Siostrze Franciszce -  bowiem całe jej życie oddane jest Jezusowi i roztacza swą woń na Kościół i świat.

 

Paradoksalnie to jej bycie blisko Jezusa Ukrzyżowanego, w konkrecie własnego życia, Jezusa zdradzanego dziś przez wielu i Opuszczonego - rodzi w niej głeboką pewność: "Obecnie żyje w przekonaniu, że Bóg jest wierny, zawsze dobry i czuły w bezmiarze swojego miłosierdzia".

 

Podczas radosnego świętowania Jubileuszu 25-lecia Profesji Zakonnej - o. Wojciech Ciak nasz Przełożony - do s. Franciszki, naszej Współnoty, licznie zebranych kapłanów, rodziny i przyjaciół naszej Siostry - w homilii skierował zaproszenie do podjęcia życia i śmierci, jako WALKI: "jubileusz nie jest tylko wspomnieniem i dziękczynieniem, ale jest podjęciem na nowo walki, pojedynek trwa i trzeba do niego stanąć..."

 

Wszystkich zainteresowanych wygłoszonym słowem zachęcamy do przeczytania homilii - klikając poniższe "więcej", a w galerii do zobaczenia fotek wykonanych przez p. Karola Budzińskiego.

 

 

więcej

Jubileusz Miłości

 

fr

 

15.01.2018

 

"Miłość  nie jest  kochana" - to znane, tak wielu, wołanie św. Franciszka z Asyżu obudziło przed laty, w młodej Iwonie pragnienie kochania Miłości. Jezus - jej Miłość - jest Ukrzyżowany; to był ogień, który zagarnął jej serce, rozpalił i rozpłomienił tak, że zaczęła swe poszukiwania...

 

...a dziś wielką radością jest dla nas to, że możemy zaprosić Was do wspólnego świętowania Srebrnego Jubileuszu Profesji Zakonnej naszej s. Marii Teresy Franciszki od Jezusa Ukrzyżowanego.

 

Spojrzenie wstecz i świadomość wybrania, umiłowania i wierności Boga są zawsze DAREM. Darem dla siostry, wspólnoty, całego Kościoła i świata. Dlatego pełne wdzięczności zapraszamy na Eucharystię Jubileuszową sprawowaną przez Naszego Ojca Delegata Wojciecha Ciaka - 20.01.2018 o godzinie 11.00 w naszej kaplicy zakonnej.

 

 


Strona:  <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  >>

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...