Aktualności

Dzień milczenia Boga

Wlk.Sb

 

WIELKA SOBOTA

 

"Wielka Sobota jest dniem milczenia Boga. Powinna być ona dniem milczenia. Powinniśmy zatem uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby była ona dniem milczenia, tak jak to było w tamtym czasie: dzień milczenia Boga. Jezus złożony w grobie dzieli z całą ludzkością dramat śmierci. Jest to milczenie, które mówi i wyraża miłość jako solidarność z osobami od zawsze opuszczonymi, do których dociera Syn Boży wypełniając pustkę, którą może wypełnić jedynie nieskończone miłosierdzie Boga Ojca. Bóg milczy, ale ze względu na miłość. W tym dniu miłość, ta milcząca miłość staje się oczekiwaniem życia w zmartwychwstaniu.

 

Warto, abyśmy w Wielką Sobotę pomyśleli o milczeniu Matki Bożej - Kobiety Wiary, która w milczeniu oczekiwała zmartwychwstania. Dla nas Matka Boża powinna być Ikoną tej Wielkiej Soboty. Warto abyśmy głęboko zastanowili się, jak Maryja przeżywała tę Wielką Sobotę - w oczekiwaniu.

 

Jest to miłość, która nie wątpi, ale pokłada nadzieję w słowie Pana, aby się ono ujawniło i stało się jaśniejące w dniu Paschy" (Papież Franciszek).

 

 

 

"A miłosierdzie większe jest niż sprawiedliwość" Św. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego

miłosierny

 

WIELKI PIĄTEK

 

Dziś rozpoczyna sie Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia!

 

Pan Jezus powiedział do Świętej Faustyny:

 

"Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby Święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności Miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  Miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699)".

 

Przygotowaniem do tego Święta ma być Nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz. 1517).

 

Czytając "więcej" natrafisz na tekst Nowenny!

 


więcej

Bóg Wszechmocny zdaje się potrzebować kapłana, aby móc oddawać się duszom (Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej)

Euch.

 

WIELKI CZWARTEK

 

Podziękujmy dziś Dobremu Bogu za DAR EUCHARYSTII I KAPŁAŃSTWA!

 

Módlmy się za powołanych do kapłaństwa, którzy muszą podjąć ostateczną decyzję pójścia za Panem i za tych, którzy kończą już swoją ziemską pielgrzymkę - przeżywając swoje ostatnie chwile;

 

Módlmy się za oddanych z pasją apostolstwu i ewangelizacji i za tych, którzy celebrują Liturgię w ciszy własnych klasztorów;

 

Módlmy się za tych, którzy pełni wiary, oddania i "Bożego szaleństwa" służą Ludowi Bożemu i za tych, którzy pogubili się na drogach swojego powołania, tracąc przez grzech, bliską relację z Jezusem i braćmi;

 

Módlmy się za sprawujących sakramenty i głoszących nam Boże Słowo oraz za tych, którzy przykuci do łóżka cierpienia i bólu wraz z Jezusem przeżywają swoją pasję za Kościół i świat;

 

Niech wszystkich ogarnie BOŻE MIŁOSIERDZIE! Niech umocni w dobrym, uzdrowi to, co chore, uzdolni do służby i da głęboki pokój i radość płynące z przyjaźni z Jezusem!

 

Dziękujmy Bogu za Ich wybranie, za to, że włączył Ich w swoje kapłaństwo i uzdolnił do składnaia Jego Ofiary, jako Ofiary Kościoła;

 

Dziękujmy, że uczynił Ich szafarzami Eucharystii i przebaczenia, głosicielami Dobrej Nowiny i sługami Ludu Bożego!

 

Dziękujemy Wam, że jesteście! Że odpowiedzieliście na dar powołania i każdego dnia czynicie to na nowo!

Dziękujemy, że nie lękaliście się przyjaźni z Jezusem, która prowadzi Was drogami, którymi przeszedł ON Sam!

 

Pamiętamy o Was w naszej modlitwie!

 

i jeszcze słowo bł. Elżbietki dla Was:

 

"Wszystko w TOBIE - by tak rzec - jest kopią Jezusa Chrystusa, Najwyższego Arcykapłana, a TY możesz Go zawsze zastępować wobec Jego Ojca i wobec dusz. Jakaż to wielkość - kapłaństwo!"

 

"Życie kapłana i karmelitanki jest ustawicznym adwentem, przygotowującym Wcielenie Jezusa w duszach ludzkich"

 

 

Wielki Tydzień = Wielkie Tajemnice Zbawienia

triduum

 

20.03.2016

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Liturgii Triduum Paschalengo wraz z nami!

 

WIELKI CZWARTEK - Uroczysta Eucharystia Wieczerzy Pańskiej o godz. 17.00 - pod przewodnictwem ks. Grzegorza Pawlaczyka. Po Mszy Świętej Adoracja Pana Jezusa do godz. 22.00

 

WIELKI PIĄTEK - Liturgia o godz. 16.00 - również będzie ją celebrował ks. Grzegorz Pawlaczyk. Adoracja przez cały dzień do godz. 22.00

 

WIELKA SOBOTA - Całodzienna Adoracja do godz. 20.30. Wigilii Paschalnej sprawowanej o godz. 21.00 będzie przewodniczył ks. Paweł Kiejkowski.

 

W NIEDZIELĘ I PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - Eucharystia o godz. 10.00 (nie ma Mszy Świętej o godz. 7.30!)

 

W NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA Eucharystię o godz. 7.30 będzie sprawował Abp. Henryk Muszyński - serdecznie zapraszamy!

 


"...w dzień Jego Święta proszę Go o jakąś łaskę i zawsze ją otrzymuję" (Św. Teresa)

jozef

 

19.03.2016

 

Święty Jan XXIII mawiał: "Świętego Józefa bardzo kocham do tego stopnia, że nie mogę zacząć dnia, ani go skończyć bez pierwszej i ostatniej myśli, która by nie była zwrócona ku niemu".

 

Również i my pamiętajmy dziś o tym Wielkim Świętym - polecając jego wstawiennictwu wszystko, co niosą nasze serca! A z pewnością nas nie zawiedzie!

 

"Nie bójcie się wierzyć, mieć nadzieję i kochać. Nie lękajcie się wyznać, że Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem, że tylko On nas może zbawić... Gdy was przygniata zniechęcenie, myślcie o wierze Józefa. Gdy ogarnia was niepokój, myślcie o nadziei Józefa, potomka Abrahama, który ufał wbrew nadziei. Gdy opanowuje was gniew czy nienawiść, myślcie o miłości Józefa, który jako pierwszy człowiek zobaczył ludzką twarz Boga w osobie Dziecięcia poczętego z Ducha Świętego w łonie Dziewicy Maryi. Jak Józef nie bójcie się przyjąć Maryi, to znaczy nie bójcie się kochać Kościoła". Benedykt XVI

 

Poczytaj więcej klikając tutaj

 

Posłuchaj bp. Grzegorza Rysia, gdy mówi o naszym Dzisiejszym Patronie :)

 

 

10-18 marca - Nowenna ku czci św. Józefa

J1

 

9.03.2016

 

"Naprawdę osobliwy jest los tego wielkiego świętego: przypadło mu w udziale to, co najgorsze na ziemi i to co najlepsze mogło dać niebo. Nie posiadał on ani zaszczytów i chwały, ani pieniędzy i dostatku, ani władzy i poważania, ani miłości ziemskich i rozmaitych przyjemności, ani osobistej sławy czy też budzącego szacunek zawodu. Nie było żadnego powodu, dla jakiego sam mógłby się uważać, czy też być przez innych uważany za kogoś wybitnego. Nie posiadał nic z tego, co świat ceni (...). Od Boga natomiast otrzymał św. Józef to, czego Stwórca nie powierzył nikomu innemu na świecie: (...) swego Jednorodzonego Syna i Tę nad wszelki wyraz subtelną istotę, jaką była Matka Jezusa" (Święty Jan XXIII).

 

Kliknij i zakup w promocji 6 książek o Tym Świętym Patronie za jedyne 14 zł:

 

ś.Józefś.Józef 2

 

lub też wejdź na stronę i zamów:

 

ś. Józef 3JózefJ5J6

 

 

 

"Żadna kobieta nie jest tylko kobietą" (Św. Edyta Stein)

modląca się dziewczynka

 

8.03.2016

 

"Prawdziwe bohaterki, jakie znajdujemy w każdym środowisku, w życiu rodzinnym i zawodowym czy w ukryciu klasztornym, dokonujące cudów miłości i cudów osiągnięć w pracy. Mówią o nich kroniki kościelne i zna się je z własnego doświadczenia: matki opromieniające dom swoim ciepłem i światłem, wychowujące dziewięcioro własnych dzieci, przekazujące im pełnię błogosławieństwa na dalszą drogę życia i dla przyszłych pokoleń, o sercu zawsze otwartym na wszelki cudzy ból; skromne nauczycielki i drobne urzędniczki utrzymują nieraz całą rodzinę własną pracą zawodową, a przy wszystkich obowiązkach domowych znajdują jeszcze czas i pieniądze na różne cele kościelne i dobroczynne; zakonnice, czuwające nocą na modlitwie za zagrożone dusze i podejmujące dobrowolną pokutę jako zadośćuczynienie za grzechy innych. Skąd czerpią one siły do spraw przerastających ich naturalne możliwości i zachowują jednocześnie niezmącony spokój i pogodę w najsilniejszym nawet wyczerpaniu nerwowym i psychicznym?

 

Umieć o sobie zapomnieć, wyrzec się wszystkich osobistych pragnień i praw, mieć serce otwarte na wszelki cudzy ból i potrzeby - oto ideał osiągalny tylko dzięki codziennemu, zażyłemu obcowaniu ze Zbawicielem... Kto Go nawiedza w Eucharystii i z Nim omawia swoje sytuacje, kto się pozwala oczyszczać uświęcającej mocy ołtarza i sam w Ofierze Chrystusowej Mu się oddaje, kto Go w świętej Komunii przyjmuje do swego wnętrza, ten wnurza się coraz głębiej i silniej w prąd życia boskiego kształtując swe serce na wzór Serca Bożego.

 

Gdy kobieta usiłuje stać się tym, czym powinna, pozwala drzemiącemu w niej człowieczeństwu dojrzewać do doskonałego rozwinięcia.

 

Dojrzewać w miłosnym zespoleniu z drugim - co owocnie ten proces wspomaga - a jednocześnie innych pobudzać do dojrzewania, jest najgłębszą tęsknotą kobiety. Ta tęsknota, odpowiada jej wiecznemu przeznaczeniu. Jest specyficznie kobieca, a nie po prostu człowiecza, co widać w konfrontacji z pragnieniami specyficznie męskimi. Te ostatnie ukierunkowane są silniej na działalność zewnętrzną, na czyn i dzieła oraz osiągnięcia obiektywne;

 

Możemy zatem zebrać wszystkie kobiece cechy w jednym słowie: macierzyństwo zacieśnione nie jedynie do środowiska rodzinnego i przyjacielskiego, ale rozciągnięte wszędzie tam, gdzie będzie cierpienie i zniechęcenie, na wzór Matki Miłosierdzia i dlatego zakorzenione w Miłości Bożej, tak szerokiej jak świat". Św. Edyta Stein

 

Jeśli jesteś kobietą - podziękuj Stwórcy, że stworzył Cię tak cudownie, a jeśli mężczyzną - podziękuj dziś wraz ze Świętym Janem Pawłem II za wszystkie spotkane kobiety:

 

"Dziękujemy ci, kobieto, za to, że jesteś kobietą! Zdolnością postrzegania cechującą twą kobiecość wzbogacasz właściwe zrozumienie świata i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach między ludźmi.

 

Podziękowanie Panu Bogu za Jego zamysł określający powołanie i posłannictwo kobiety w świecie, staje się także konkretnym i bezpośrednim podziękowaniem składanym kobietom, każdej kobiecie za to, co przedstawia sobą w życiu ludzkości".

 

 

więcej

Nowa Święta i Błogosławiony w Rodzinie Karmelu - już wkrótce!

elżbieta

 

4.03.2016

 

Jakże to wielka dla nas radość, że współczesna świętej Teresie od Dzieciątka Jezus - Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej (1880-1906), z pochodzenia również Francuzka, zostanie dołączona do grona świętych!

 

Beatyfikowana 25 listopada 1984 r. przez Jana Pawła II nazwana została przez Niego "pewnym przewodnikiem" na drodze do Boga w naszych czasach.

 

W dniu wczorajszym Papież Franciszek upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia dekretu uznającego cud przypisywany jej wstawiennictwu, co otwiera drogę do jej kanonizacji. Odbędzie się ona w Rzymie, a jej data zostanie ustalona na najbliższym konsystorzu kardynałów 15 III.  Zatwierdzony kanonicznie cud dotyczy uzdrowienia Marie-Paul Stevens, katechetki w Instytucie Braci Marystów w Malmedy w Belgii z syndromu Sjögrena.

 

 

Z kolei drogę do beatyfikacji otwiera uznanie cudu za wstawiennictwem, włoskiego karmelity, Sługi Bożego Marii-Eugeniusza od Dzieciątka Jezus (w świecie: Enrico Grialou; 1894-1967). NN, wyprosił u dobrego Boga cud uzdrowienia dziecka, którego życie niecały miesiąc po urodzeniu było zagrożone ze względu na zwężenie przełyku, uniemożliwiające przyjmowanie pokarmu.

 

Heroiczność cnót o. Eugeniusza ogłosił w 2011 r. Benedykt XVI. Datę i miejsce beatyfikacji ustali Stolica Apostolska w dialogu z Postulacją Generalną Karmelitów Bosych.

 

więcej

Przebaczenie uzdrawia sece

serce

 

2.03.2016

 

"Tam gdzie jest miłość, Bóg jest także.

 

Jeśli myślicie o tym, by uczynić dobro bliźniemu, Bóg będzie myślał o Was. Jeśli wykopiecie dół dla bliźniego, wpadniecie do niego; będzie on dla was. Ale jeśli uczynicie niebo dla bliźniego, ono będzie dla was. Pamiętajcie o tym...

 

Tak jak ty przygotowujesz drogę dla twojego brata, tak samo Pan przygotuje ją dla ciebie. Jeśli widzisz kamienie przed twym bliźnim, usuń je, zanim je zobaczy. Jeśli widzisz dół, zasyp go, zanim go zobaczy. Wygładź jego drogę...

 

To, co zasmuca Pana, to ocenianie i zachowywanie goryczy w sercu. Każdy osąd, jaki wydajemy, to ten sam ból od gwoździ i uderzeń młotkiem, jakie wymierzali Mu Żydzi...

 

Nie osądzajcie. Nie szemrajcie..." (Św. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego ocd)

 

Wielki Post to czas łaski danej nam również po to, by poprosić o przebaczenie tych, których skrzywdziliśmy oraz przebaczyć tym, którzy wobec nas zawinili. Czy może jest ktoś taki, kto czeka na Twoją otwartą dłoń i serce?

 

Zobacz i posłuchaj świadectwa o owocach, jakie niesie pojednanie.

 

 

Bohater wyklęty, który namalował obraz świętej Tereni

Ks.Gurgacz

 

27.02.2016

 

Jednym z wielu zapomnianych, niezłomych, wiernych do końca Bogu i Ojczyźnie był ks. Władysław Gurgacz - ps. "Ojciec", "Sem" - kapelan Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców.

 

Skazany na śmierć za odprawianie polowych Mszy Świętych i nauczanie partyzantów życia zgodnego z wiarą katolicką. Zginął zamordowany 14 września 1949 - w Święto Podwyższenia Krzyża - od "strzału katyńskiego" w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. Zrehabilitowano go 20 lutego 1992 roku.

 

Urodził się w 1914 r w Jabłonicy Polskiej, niedaleko Krosna. W wieku siedemnastu lat wstąpił do Jezuitów w Starej Wsi. W Wielki Piątek 7 kwietnia 1939 r. złożył na Jasnej Górze "Akt całkowitej ofiary" za Ojczyznę:

 

"Przyjm, Panie Jezu Chryste ofiarę, jaką Ci dzisiaj składam, łącząc ją z Twoją Najświętszą Krzyżową Ofiarą. Za grzechy Ojczyzny mojej: tak za winy narodu całego jako też i jego wodzów przepraszam Cię Panie i błagam zarazem gorąco, byś przyjąć raczył jako zadość uczynienie całkowitą ofiarę z życia mego".

 

Tu i tutaj - przeczytasz więcej o ojcu Gurgaczu.

 

Posłuchaj zaśpiewanych słów o.Władysława... i nie tylko.

 

W archiwach Polskiego Radia zachowały się nagrania, ze sfingowanego procesu pokazowego ks. Władysława Górgacza, które pozostają świadectwem hańby ówczesnego wymiaru sprawiedliwości zobacz również tutaj

 

Pamiętajmy o Wyklętych szczególnie 1 marca, ale nie tylko!

 

Niech nasza modlitwa za Nich będzie wdzięcznością za to, co dla nas zrobili - oddając swe życie.

 

 


Strona:  <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  >>

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...