Aktualności

Wakacje, wakacje

uśmiechnij się

 

najlepsze... te z Bogiem!

 

29.06.2016

 

Święci zapraszają!

 

"Lubiłam usiąść samotnie na ukwieconej łące. Zamyślałam sie wówczas głęboko i, choć nie wiedziałam, co to jest medytacja, pogrążąłam się w rzeczywistej modlitwie... Przypominam sobie, że pewnego dnia piękne, błękitne niebo nad wioską pokryło się zupełnie chmurami. Wnet rozpętała sie burza, błyskawice przeszywały ciemne obłoki. Wtem ujrzałam uderzenie pioruna, z pewnej odległości. Daleka od przerażenia, byłam nim zachwycona, wydawało mi się, że Dobry Bóg jest tak blisko!"

 

"W drodze do domu wpatrywałam się w gwiazdy, migoczące łagodnie; ich widok był dla mnie czarujący... Wśród nich było wyjątkowe skupisko złotych pereł, które rozpoznawałam z radością, uważałam bowiem, że tworzą literę T. Pokzaywałam ją tacie, mówiąc, że moje imię wypisane jest w Niebie"

 

"Nigdy nie zapomne wrażenia, jakie wywarło na mnie morze, nie mogłam mu się napatrzeć. Jego majestat, szum fal, wszystko mówiło mi o wielkości oraz potędze Dobrego Boga"

 

cdn ;)

 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

 

Znamy datę

kanonizacja Elżbiety

 

Kanonizacji Bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej

- karmelitanki bosej

 

Rzym - 16.X. 2016

 

 


beatyf.Eug

 

Beatyfikacji o. Marii Eugeniusza od Dzieciatka Jezus

- karmelity bosego


Avinion - 19. XI. 2016

 

 


Kilka nowości

kosz z kwiatami

 

09.06.2016

 

Zapraszamy na spacer po naszym ogrodzie! (Karmel znaczy ogród ;) - może znajdziesz coś dla siebie w tym "koszu z kwiatami" naszej strony!

 

* kilka nowych zdjęć w GALERII - zobacz: klasztor i ogród

 

* w dziale POCZYTAJ:

 

* "o nas i od nas" - garść nowych wierszy: O Ojcu, Słowie, przyzywających Ducha... O Maryi - naszej Siostrze i Matce, i o człowieku... kruchym i wielkim zarazem, grzesznym i świętym.

 

*w "Święci karmelu" przybliżenie może mniej znanych, ale znaczących postaci, jak Sł.B. Anna od Jezusa, Bł. Anna od Świętego Bartłomieja, Bł. Anna od Jezusa i Maria od Świętego Józefa.

 

 

Przyjdź Duchu Miłości i Miłosierdzia

duch

 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Edyta Stein - s.Teresa Benedykta od Krzyża ocd

Zesłanie Ducha Świetego 1937 rok

 

Kim jesteś?

 

Kim jesteś, słodkie Światło, które mnie zalewasz

i rozjaśniasz mroki mojego serca?

Ty mnie prowadzisz za rękę jak matka.

Jeśli mnie puścisz, nie zrobię kroku.

Ty jesteś przestrzenią, która mnie ogarnia

i w której mogę sie ukryć.

Jeśli mnie zostawisz, wpadnę w przepaść nicości,

z której wydobyłeś mnie do istnienia.

Jesteś bliżej mnie niż ja sobie,

bardziej wewnętrzny niż moje najgłębsze ja.

A jednak nieuchwytny i niepojęty,

żadne imię nie zdoła Cie opisać.

Duchu Święty, odwieczna Miłości!

Przyjdź!

 

 

więcej

Już dwa tygodnie minęły...

s.Angela

 

14.05.2016

 

...od naszego świętowania Jubileuszu 50-lecia Profesji Zakonnej s. Angelii Józefy od Krwi Chrystusa i od Niepokalanej.

 

Łaski Jubileuszowe, zarówno na naszą Siostrę, jak i całą wspólnotę, wciąż Opatrzność zsyła, a my nie tracąc radości i trwając w dziękczynieniu - zapraszamy do naszej galerii zdjęć na "krótką kroniczkę" z minionych uroczystości.

 

Zapraszamy również do zapoznania sie z treścią wygłoszonej homilii Księdza Prymasa (kliknij tutaj), który przypomniał za św. Janem Pawłem II, że człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, a jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.

 


Złoty Jubileusz s. ANGELI JÓZEFY OD KRWI CHRYSTUSA I OD NIEPOKALANEJ

 

26.04.2016

 

Serdecznie zapraszamy na Eucharystię sprawowaną w naszej kaplicy 30 IV o godzinie 11.00 pod przewodnictwem Pasterza naszej Archidiecezji  - Księdza Prymasa Wojciecha Polaka.

 

Okazją do naszego wspólnego świętowania i uwielbiania Boga jest Złoty Jubileusz s. Angeli!

 

Siostra Angela urodziła się w Grudziądzu w głęboko wierzącej i bardzo patriotycznej rodzinie, jako drugie dziecko z sześciorga rodzeństwa Krystyny i Ignacego Nowakowskich. Ochrzczona trzeciego dnia po urodzeniu, otrzymała imię Maria. Przed pójściem do szkoły przyjęła Pierwszą Komunię Świętą. Wychowywała się pod duchową opieką Księży Marianów, czerpiąc dobre wzorce życia chrześcijańskiego  w domu rodzinnym i u swoich krewnych.

 

Po ukończeniu Technikum Ogólno-Ekonomicznego i zdaniu matury, w październiku 1964 roku wstąpiła do Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu, jak to sama określa "jako odpowiedź na zaproszenie Jezusa do współudziału w zbawianiu świata".  Pół roku później otrzymała habit i imię zakonne - na cześć, dziś już świętego, Jana XXIII. Dnia 3 maja 1966 roku, a więc w Jubileuszowym Roku Milenijnym Chrztu Polski, Siostra Angela złożyła swoje pierwsze Śluby Zakonne. W listopadzie 1969 r. dołączyła do grupy Sióstr tworzących w Bydgoszczy nowy klasztor p. w. Narodzenia Pańskiego, gdzie 15 sierpnia 1970 roku złożyła swoją wieczystą profesję. Ze względu na brak perspektyw rozbudowy i sprzyjających warunków dla życia pustelniczego, zadecydowano o przeniesieniu klasztoru do Tryszczyna koło Bydgoszczy. W lutym 1972 r. Siostra Angela wyjechała tam z pierwszą grupą Sióstr jako tzw. socjuszka wspomagająca mistrzynię Nowicjatu. W konspiracji przed komunistycznymi władzami, przez pół roku, Siostry bez habitów, po świecku, aktywnie uczestniczyły w budowie pierwszego domu pod ich przyszły klasztor, znosząc różne szykany ówczesnych władz PRL. W styczniu 1973 roku nastąpiło połączenie całej Wspólnoty Zakonnej w Tryszczynie.

W 1987 roku, na zaproszenie ówczesnego Prymasa Polski Ks. Kardynała Józefa Glempa, tryszczyńska Wspólnota Karmelu podjęła się fundacji nowego klasztoru w Gnieźnie. Na otrzymanym od naszej Archidiecezji gruncie - na którym obecnie się znajdujemy - w 1990 roku rozpoczęto budowę klasztoru. Pięć lat później w klasztorze p. w. Św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa rozpoczęła życie mała, dziewięcioosobowa Wspólnota Sióstr przybyłych już na stałe z klasztoru tryszczyńskiego. Pośród fundatorek do Gniezna przybyła także nasza Złota Jubilatka, która została wybrana na pierwszą przeoryszę nowo powstałego klasztoru i pełniła posługę przeoryszy w latach 1995 - 1998. Potem uczestniczyła w zarządzaniu klasztoru jako jego Radna.

 

W codziennym, prostym i ukrytym życiu klasztornym nasza Siostra Angela z pogodą ducha angażowała się w pracę zarobkową i artystyczną oraz w ogród kwiatowy. Posługiwała okresowo gościom przy furcie jako tzw. siostra kołowa, zajmowała się odzieżą sióstr, troszczyła się o siostry chore jako infirmerka, a także wspomagała mistrzynię Nowicjatu.

 

Na swoim obrazku Jubileuszowym Siostra zapisała motto: "Jestem poślubiona Jezusowi. On mój i wszystko moje, wczoraj, dziś i na wieki".


 

Przybyły do nas symbole Światowych Dni Młodzieży

 

25.04.2016

 

Krzyż Młodych i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani od początku są świadkami Światowych Dni Młodzieży. Zostały podarowane przez św. Jana Pawła II młodym ludziom.

 

Miałyśmy (juz po raz drugi!) to szczęście goszczenia u siebie tych Wielkich Znaków Bożej Przychylności, Miłości, jak również cichych "świadków" niezliczonej ilości modlitw, adoracji, spotkań człowieka z Bogiem, jakie niejako są wpisane i zapisane na tych Świętych Symbolach: Krzyżu i Ikonie. Noszą one ślady wielu podróży i wielu miejsc.

 

Tym razem "wizyta" nie była zaplanowana, więc tym bardziej odczytujemy ją jako zaproszenie do modlitwy za młodych i z młodymi!

 

22 kwietnia 1984 roku przekazując młodzieży Krzyż Roku Świętego nasz Święty Papież powiedział: "Nieście go po całej ziemi jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym". Słowa te zostały następnie umieszczone na peregrynującym po całym świecie krzyżu, nazywanym również Krzyżem Młodych. Od 2003 wraz z Krzyżem Młodych wędruje Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani - Opiekunka Ludu Rzymskiego.

 

Wędrówka tych symboli poprzedza wielkie wydarzenie, jakim będą 31. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. z udziałem Papieża Franciszka.

 

Peregrynacja jest jednym z najważniejszych elementów przygotowania kraju - gospodarza - do Światowych Dni Młodzieży i przeżywana jest w Polsce pod hasłem "Dotknij miłosierdzia". Symbole pielgrzymują od diecezji do diecezji, od miasta do miasta; odwiedzają kościoły i więzienia, szkoły i szpitale. Młodzi i starsi na własnych ramionach noszą Krzyż i Ikonę po ulicach, adorują je na placach i z wielką czcią całują, niczym relikwie. Choć trzeba dodać, że Znaki te nie tylko są z młodymi podczas ŚDM, ale non-stop krążą po świecie, gromadząc na modlitwie i adoracji setki, a nawet tysiące młodych każdego dnia.


W poniedziałek, 14 kwietnia 2014, prosto z Rzymu, symbole przyjechały do Polski. Przywieźli je przedstawiciele z całego kraju. Po odwiedzeniu diecezji poznańskiej, kaliskiej, włocławskiej, warszawsko-praskiej i siedleckiej, Krzyż i Ikona peregrynowały po krajach naszych sąsiadów. Odwiedziły kolejno Białoruś, Litwę, Łotwę, Rosję, Ukrainę, Mołdawię, Rumunię, Węgry, Słowację i Czechy.

 

Do Polski symbole wróciły 14 grudnia 2014 roku i pozostaną już u nas do Światowych Dni Młodzieży. Peregrynacja po diecezjach zakończy się w diecezji krakowskiej. Krzyż i ikona Matki Bożej obecne będą podczas wszystkich wydarzeń centralnych, a następnie powędrują dalej, do innych miejsc, a w końcu trafią do kraju, który gościć będzie kolejne Światowe Dni Młodzieży.

 

 

Jezus Eucharystyczny otacza Polskę od Wschodu i Zachodu!

cud

 

10.04.2016

 

Już nie tylko w Sokółce na Białostoczczyźnie (2008r.),  ale również Legnicy Pan Jezus pokazuje nam naocznie Swoją realną Obecność w konsekrowanej Hostii...

 

Dziś podczas Eucharystii w Sanktuarium św. Jacka w Legnicy bp Zbigniew Kiernikowski oficjalnie ogłosił komunikat o wydarzeniu, do którego doszło przed dwoma laty w tym kościele, a które nosi znamiona cudu eucharystycznego.


KOMUNIKAT

w sprawie Wydarzenia Eucharystycznego w parafii św. Jacka w Legnicy

Siostry i Bracia w Chrystusie Panu!

Jako Biskup Legnicki podaję niniejszym wiadomość o wydarzeniu, jakie zaszło w parafii św. Jacka w Legnicy i które ma znamiona cudu eucharystycznego. Na Hostii, która 25 grudnia 2013 roku przy udzielaniu Komunii świętej upadła na posadzkę i która została podniesiona i złożona do naczynia z wodą, po pewnym czasie pojawiły się przebarwienia koloru czerwonego. Ówczesny Biskup Legnicki Biskup Stefan Cichy powołał Komisję, której zadaniem było obserwowanie zjawiska. W lutym 2014 roku został wyodrębniony fragment materii koloru czerwonego i złożony na korporale. W celu wyjaśnienia rodzaju tej materii Komisja zleciła pobranie próbek i przeprowadzenie stosownych badań przez różne kompetentne instytucje.

Ostatecznie w orzeczeniu Zakładu Medycyny Sądowej czytamy: "W obrazie histopatologicznym stwierdzono fragmenty tkankowe zawierające pofragmentowane części mięśnia poprzecznie prążkowanego (...). Całość obrazu (...) jest najbardziej podobna do mięśnia sercowego (...) ze zmianami, które często towarzyszą agonii. Badania genetyczne wskazują na ludzkie pochodzenie tkanki".

W styczniu br. przedstawiłem całą tę sprawę w Kongregacji Nauki Wiary. Dziś, zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej, polecam Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Ziombrze przygotowanie odpowiedniego miejsca dla wystawienia Relikwii tak, aby wierni mogli oddawać Jej cześć. Proszę też o udostępnienie przybywającym osobom stosownych informacji oraz o prowadzenie systematycznej katechezy, która pomagałaby właściwie kształtować świadomość wiernych w dziedzinie kultu eucharystycznego. Polecam nadto założenie księgi, w której byłyby rejestrowane ewentualne uzyskane łaski oraz inne wydarzenia mające charakter nadprzyrodzoności.

Mam nadzieję, że wszystko to posłuży pogłębieniu kultu Eucharystii i będzie owocowało wpływem na życie osób zbliżających się do tej Relikwii. Odczytujemy ten przedziwny Znak, jako szczególny wyraz życzliwości i miłości Pana Boga, który tak bardzo zniża się do człowieka.

Polecam się Waszej modlitwie i Wam błogosławię

+ Zbigniew Kiernikowski

 

Wizyta Naszego Ojca Generała

 

04.04.2016

 

Od dziś do 16 maja br. Przełożony Generalny o. Saverio Cannistra przeprowadzi wizytację duszpasterską w naszej prowincji. Odwiedzi klasztory Braci i Sióstr  w Polsce (nie zapomni o Gnieźnie 12 maja!), w Rosji i na Białorusi.

 

Towarzyszmy mu  naszą modlitwą.

 

Nasz Ojciec Generał zaprasza również młodych na spotkanie w Czernej przy okazji ŚDM

 

Tekst jego listu znajdziesz czytając "więcej" ;)

 

 

więcej

PASCHA PANA

 

 

"Jedyną lampką palącą się w grobie Jezusa była nadzieja Matki, będąca w tym momencie nadzieją całej ludzkości" Papież Franciszek

Nasi Kochani Dobroczyńcy, Przyjaciele,Czytelnicy naszej strony :)

 

Wraz z Maryją pielgrzymujmy do Wieczernika, Ogrójca, na Golgotę, w otchłań grobu wykutego w skale. W te wszystkie miejsca, w których Jezus doświadczył boleści, zdrady, ościenia śmierci.  Z Nią przemierzajmy również nasze życie z jego odcieniami trudu, smutku, bólu, cierpienia, choroby, odejścia bliskich.

Maryja nasza Siostra i Matka wszędzie tam z nami jest. Chce nas nauczyć pełnego czujności oczekiwania na spełnienie tajemnicy większej niż cierpienie. Jest nam bliska w sytuacjach krzyża, tam gdzie się wydaje, że nie ma już żadnej nadziei i ostatnia iskierka światła zagasła. Ona, jest Błogosławiona, bo oczekuje Bożego jutra.

Życzmy sobie wzajemnie, by Czas zbliżającej się Paschy - tak ważny dla Polaków świętujących 1050 Rocznicę Chrztu Świętego - zanurzył nas w tej nadziei, która nie gaśnie, która nie zatrzymuje się na tym, co "tu i teraz", ale wygląda Bożego jutra: pełnego niespodzianek, pełnego spełnieniem obietnicy, jutra niosącego zwycięstwo nad śmiercią i grzechem, jutra, które będzie naszym Zmartwychwstaniem i Życiem Wiecznym.

Pamiętamy o Was w modlitwie - siostry karmelitanki bose z Gniezna

 

 

 


Strona:  <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  >>

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...