400 lat Karmelitanek Bosych w Polsce - Sympozjum

 

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - COLLEGIUM NOVUM

28 MAJA 2012

OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE

CZTERYSTA LAT KARMELITANEK BOSYCH W POLSCE

Wkład karmelitanek bosych w polską historię, kulturę i duchowość

Organizatorzy:

Katedra Historii Literatury Staropolskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Katedra Historii Zakonów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Papieski Wydział Teologiczny ?Teresianum"-Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie

Wyższe Seminarium Duchowne Karmelitów Bosych w Krakowie

Program

9.00-9.30        Powitania

P. prof dr hab. Jacek Popiel, dziekan Wydziału Polonistyki UJ

O. dr Andrzej Ruszała OCD, przełożony prowincjalny Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych

 

Sesja przedpołudniowa

Z historii karmelitanek bosych na ziemiach polskich

Moderator: p. prof. dr hab. Andrzej Borowski (UJ)

9.30     Żeńskie klasztory klauzurowe na ziemiach polskich w dobie reformy trydenckiej - s. Małgorzata Borkowska OSB

9.50     Zarys rozwoju klasztorów karmelitanek bosych w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1612-1782) - o. prof. dr hab. Benignus Józef Wanat OCD (UP JPII)

10.10   Karmelitanki bose w dobie zaborów i w Polsce odrodzonej (1772-1939) - o. dr Piotr Neumann OCD (UAM)

10.30   Z kart najnowszej historii karmelitanek bosych w Polsce (od roku 1939). Czas próby i dynamizmu fundacyjnego - o. dr Arkadiusz Smagacz OCD (KUL)

10.50-11.10     przerwa

Moderator: o. dr Piotr Neumann OCD (UAM)

11.10   Wielkie postaci Karmelu żeńskiego (wielogłos - 10 min. dla osoby): m. Teresa Marchocka (o. Krzysztof Żywczyński OCD), m. Ksawera Czartoryska (o. dr Włodzimierz Tochmański OCD), m. Jadwiga Wielhorska (o. dr Szczepan T. Praśkiewicz OCD), m. Anna Kalkstein (o. Aleksander Szczukiecki OCD), s. Immakulata Adamska (o. Wojciech Ciak OCD)

12.00   Prezentacja i zaproszenie na wystawę ?Mam ja skarb mam... Cztery wieki karmelitanek bosych w Polsce" w Muzeum Archeologicznym - Joanna Daranowska-Łukaszewska

 

12.15-15.00    przerwa (możliwość zwiedzenia wystawy)

 

Sesja popołudniowa

Dziedzictwo kulturowe i duchowe polskich karmelitanek bosych

Moderator: o. dr Arkadiusz Smagacz OCD (KUL)

15.00   Kultura literacka karmelitanek bosych w XVII i XVIII wieku - prof. dr hab. Halina Popławska (Uniwersytet Gdański)

15.20   Kroniki polskich karmelitanek bosych w XVII w. - prof. dr hab. Karolina Targosz (PAN)

15.40 Poetycka obecność karmelitek w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej. Liryki łacińskie o. Elizeusza od NMP (komunikat) - dr hab. Elwira Buszewicz (UJ)

15.50   Poetycki obraz "godów duchowych" Teresy Anny od św. Józefa na podstawie ?Aktu weselnego na nigdy niezwiędłej górze Karmelu" Teodora Piotrkowczyka - dr Katarzyna Kaczor-Scheitler (Uniwersytet Łódzki)

16.10   Prezentacja wybranych fragmentów ?Aktu weselnego" - p. K. Kaczor-Scheitler

16.20-16.40    przerwa

Moderator: p. dr hab. Elwira Buszewicz (UJ)

16.40 Wizerunek karmelitanki bosej na podstawie ?Żywota Matki Anny od Jezusa Stobieńskiej" o. Stefana Kucharskiego - Maria Anna Sopart (Uniwersytet Jagielloński)

17.00   Specyfika drogi świętości karmelitanki bosej - o. prof. dr hab. Jerzy Gogola OCD (UP JPII)

17.20   Duchowe aspekty klauzury karmelitanek bosych - o. dr Grzegorz Firszt OCD (Teresianum-KID Kraków)

17.40   Maryjność karmelitanek bosych - o. dr Szczepan T. Praśkiewicz OCD (WSD OCD)

18.00   Podsumowanie - o. dr Andrzej Ruszała OCD, przełożony prowincjalny

 

 

 


powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...