Nowenna do Matki Bożej z Góry Karmel (4)

Nie czyń więc niczego, co nie byłoby godne takiej Matki! Ten wybór opiera się na naszej zgodzie: ?chcę i pragnę, abyś Ty odtąd była moją Matką, chcę być Tobie posłuszny(a), zależny(a) od Ciebie, nie robić niczego bez Twojej wiedzy. Chcę uczyć się od Ciebie służyć Jezusowi i bliźnim".

Jezus dał ci Maryję za Matkę - przyjmij ten dar.

 

Przyjęcie Szkaplerza jest momentem zawarcia z Maryją przymierza przyjaźni i pokoju. Ona zobowiązuje się dochować ci przyjaźni. Zauważ, że tak jak Jezus pierwszy nas umiłował i wydał za nas samego siebie, tak i Maryja nas ukochała i cierpiała za nas.

 

W Pierwszej Księdze Samuela czytamy:

[...] dusza Jonatana przylgnęła całkowicie do duszy D?wida. Pokochał go Jonatan tak, jak samego siebie [...] zawarł z nim przymierze przyjaźni. Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie, i oddał go Dawidowi, jak i resztę swojego stroju, aż do samego miecza, łuku i pasa (1 Sm 18,1 -4).

 

Podobnie i Maryja, ze względu na Jezusa i z Jego nakazu, pokochała nas jak samą siebie, jak matka dzieci. I Ona pierwsza zawarła z nami przymierze przyjaźni, na znak którego dała nam swoją Szatę. Dając Szkaplerz święty Szymonowi, powiedziała: Przyjmij, najmilszy synu, znak zbawienia, przymierze pokoju i wiecznego zbawienia.

 

Przyjaźń ze strony Maryi jest wieczna, a Jej życzliwość się nie kończy. Ona zobowiązała się na wieki być naszą Przyjaciółką i również od nas oczekuje przyjaźni. Przyjaźń zaś ma swoje prawa. Jest to nie tylko przymierze przyjaźni, ale i przymierze, w którym osobiście decydujemy się odtąd służyć Maryi jako swojej Pani i Królowej. Ona zaś nakazuje: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie [mój Syn] (J 2,5).


Dlatego trzeba żyć jak Ona, w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi, służąc Mu z czystego serca i dobrego sumienia. Traktować Ją jako swoją Panią i Królową, która ma moc rozporządzać naszym ciałem i duszą, wolną wolą i talentami - jak zechce i kiedy zechce. Decydujemy się być na Jej usługi dla dobra Kościoła i zbawienia dusz.

 

Decyzja przyjęcia Szkaplerza jest także równoznaczna z decyzją wejścia w więzy braterstwa z Maryją.

Staje się Ona twoją duchową Siostrą od której chcesz się uczyć życia w rodzinie Jezusa.

 

Przyjmij, najmilszy synu, Szkaplerz Twojego Zakonu. Znak mego braterstwa. Dar dla ciebie i Karmelitów.

Tym darem jest dla nas siostrzana relacja z Maryją. Matka Boża traktuje nas jak braci i siostry.

 

o. Jan Ewangelista Krawczyk OCD Dar mojej Matki

 


powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...