Nowenna do Matki Bożej z Góry Karmel (3)

To właśnie dlatego przełożeni w Karmelu błogosławią braci Szkaplerzem świętym i każdy z nich, zdejmując Szkaplerz z habitu, całuje go ze czcią. To dlatego kapłan błogosławi Szkaplerzem świętym wiernych, proszących Maryję o łaskę. To właśnie z tego powodu pobożne noszenie Szkaplerza świętego, ucałowanie go, błogosławienie nim i modlitwa z jego użyciem zostały obdarzone przez Kościół odpustem cząstkowym.

 

Dlaczego wierzymy, że Szkaplerz oznacza osobę Maryi? Odpowiedź znajdujemy w Piśmie świętym. W Pierwszej Księdze Samuela czytamy, jak Dawid ukrywał się w jaskini przed ścigającym go Saulem. Saul wszedł przypadkowo do tej jaskini. Nie zauważył znajdujących się w głębi Dawida i jego żołnierzy. Dawid miał okazję zabić Saula, chwycił za miecz i odciął jedynie kawałek szaty królewskiej na dowód, że mógł go zabić, ale nie skorzystał ze sposobności. Dalej Pismo święte mówi: Potem jednak zadrżało serce Dawida z powodu odcięcia poły należącej do Saula (1 Sm 24,6). Dlaczego Dawid przestraszył się z powodu odcięcia kawałka płaszcza? Saul był królem, pomazańcem Bożym i naruszenie kawałka jego szaty było targnięciem się na osobę, do której szata należała.

 

Maryja jednoczy się w pewien tajemniczy sposób z ma­terialnymi znakami swojej osoby, jakimi są figurki, meda­liki, obrazy i sam Szkaplerz karmelitański. Szatan i jego słudzy (w tym i sataniści) dobrze o tym złączeniu wiedzą. Nie niszczą jakichkolwiek dzieł sztuki, ale nienawiść ku konkretnej Osobie, jaką jest Bóg, lub Maryja, kierują na te dzieła sztuki, które Ich oznaczają. Tak jak krzyż oznacza tylko Jezusa Chrystusa, tak Szkaplerz karmelitański oznacza tylko Maryję. I jeśli ktoś przyjmując i nosząc krzyż na piersi, przyjmuje Jezusa jako swojego Pana i Zbawcę, tak ten, kto przyjmuje Szkaplerz święty, przyjmuje Maryję jako swą Panią i Matkę.Czy możemy się więc dziwić, że Św. Teresa od Jezusa określała Szkaplerz jako "Suknię Najświętszej Dziewicy"?

 

Cała moc tej Królewskiej Szaty płynie z osoby Maryi. Wierzymy przecież, że Maryja została wzięta do nieba i ukoronowana na Królową Nieba i Ziemi! Jeśli więc jest Królową, to znaczy, że uczestniczy we władzy swojego Syna. Wywyższył Ją i zjednoczył ze sobą w stopniu najwyższym. Wystarczy przeczytać Pieśń duchową św. Jana od Krzyża, by pojąć wielkość i potęgę zjednoczenia Najświętszej Dziewicy z Bogiem.

 

Taka jest nasza Pani i Królowa. Ma moc uzdrawiania, przez najściślejsze zjednoczenie z Sercem Jezusa. Ma moc uwalniania od duchów nieczystych, nawracania i pocieszania. I nie ma tu żadnej przesady. W Dz czytamy: Bóg czynił niezwykłe cuda przez ręce Pawła, tak że nawet chusty i przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły złe duchy (Dz 19,11-12).  O ileż bardziej Bóg będzie czynił cuda przez ręce Maryi i Jej Szatę, Szkaplerz święty.

 

Na słowo Maryi zwykła szata ma tak wielką moc. Czyż możemy się dziwić, że ci, którzy mają prostotę dzieci, doświadczają cudów.

 

o. Jan Ewangelista Krawczyk OCD Dar mojej Matki


powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...